Dobré noviny
Zuzana pomáha ženám otehotnieť: Dlho panoval názor, že za neplodnosť páru môže žena. V posledných rokoch sa potvrdzuje, že je to často aj muž
Dominika Pacigová
Dominika Pacigová

Zuzana pomáha ženám otehotnieť: Dlho panoval názor, že za neplodnosť páru môže žena. V posledných rokoch sa potvrdzuje, že je to často aj muž

Na snímke je Zuzana Kopáčiková, druhý záber je ilustračný.
Na snímke je Zuzana Kopáčiková, druhý záber je ilustračný. — Foto: Soňa Kunová/pexels.com

Problém neplodnosti sa nemusí týkať len žien. Mužská neplodnosť podľa slov fertility a IVF špecialistky v posledných rokoch prudko stúpa, no stále je tabu témou. 

BRATISLAVA 17. januára - Zuzana Kopáčiková sa už počas štúdia na vysokej škole zaujímala o témy ženského zdravia, životného štýlu a psychológie, etiky či životného prostredia. Postupne svoj záujem rozširovala a hľadala širšie súvislosti či hlbšie prepojenia medzi jednotlivými odbormi. Vo svojom výskume pokračovala aj počas doktorandského štúdia. Po skončení vysokej školy pracovala na rôznych manažérskych pozíciách a podnikala. Veľa pracovala, cestovala a zbierala skúsenosti, no o „ženské témy“ sa neustále zaujímala a hľadala spôsob, ako uplatniť svoj záujem a vedomosti v praxi.

Od roku 2010 začala pracovať ako certifikovaná koučka, pričom so ženami riešila rôzne pracovné a osobné témy. S odstupom času zistila, že ženy častokrát potláčajú nielen zdravotné ťažkosti, ale aj fyzické či psychické problémy, pretože v práci nechcú vyzerať slabo alebo neprofesionálne. Čoraz častejšie sa stretávala s témou neplodnosti či zvládnutím opakovanej asistovanej reprodukcie. Svojim klientkam chcela komplexne a efektívne pomôcť, a práve preto prepojila veľa teoretických informácií s praxou a vytvorila si vlastný, celostný prístup. Od roku 2013 pracuje ako fertility a IVF špecialistka. Pomáha ženám obnoviť ich cyklus, otehotnieť a získať tak zmysluplný život. 

 

„Mnohé dámy ťažko znášajú, keď v ich okolí sú už všetky ženy tehotné a pri každej príležitosti im ukazujú zábery z ultrazvuku či fotky pokrokov ich bábätiek. Práve takýto prístup okolia neprispieva k psychickej pohode mnohých žien, pretože toto konanie vnímajú ako nátlak, ktorý formuje ich presvedčenie, že ako ženy – matky zlyhávajú a ešte viac sa uzatvárajú do seba alebo sa stránia rodiny či kamarátok,“ hovorí pre Dobré noviny Zuzana Kopáčiková.

V rozhovore so Zuzanou Kopáčikovou sa dozviete: 

  • s akými problémami sa na ňu ženy obracajú, 
  • akým spôsobom im dokáže pomôcť, 
  • či spolupracuje aj s lekármi, 
  • na aké vety by si ľudia mali dávať pozor, ak žena nemôže otehotnieť.

Je podľa vás neplodnosť na Slovensku stále tabu témou?  

V posledných rokoch sa urobila veľká osveta v oblasti ženskej neplodnosti a mnohí ľudia vnímajú túto tému otvorenejšie. Slovensko je však malá krajina a najmä v menších mestách majú ľudia úplne iný vzťah k rodine a plodnosti. Je tam väčší tlak na ženu, aby sa usadila, mala deti a ženy sa zvyknú medzi sebou porovnávať. Pochopiteľne, keď sa im nedarí otehotnieť, majú pocit, že je to niečo, za čo by sa mali hanbiť. Na druhej strane, stále je tu ešte veľké tabu - mužská neplodnosť. Veľmi dlho panoval názor, že za neplodnosť páru môže najmä žena. V posledných rokoch sa potvrdzuje, že tým neplodným v páre je často aj muž. Mužská neplodnosť prudko stúpa. 

Chodia za vami aj páni?  

Chodia, spolu so svojimi partnerkami. Keďže v momentálnom období mám viac online stretnutí, partneri sú často ich súčasťou. Snažím sa ich zapojiť do rozhovoru, aby si uvedomili, že otehotnenie nie je len vecou ženy. Je to spoločná „snaha“, rovnako ako výchova detí.

Muži počúvajú a občas sa aj zapoja, no stále to väčšina z nich vníma tak, že je to len ženská záležitosť. Ale tí, ktorí sa zapoja, sa dokážu veľmi otvorene rozprávať a myslím si, že ich partnerky to vedia oceniť, pretože cítia od nich podporu a záujem.

S akými problémami sa na vás ženy, prípadne páry najčastejšie obracajú?  

Najčastejšie ide o dlhodobú, teda niekoľkoročnú neplodnosť. Ďalej sú to opakované spontánne potraty, neúspešné pokusy asistovanej reprodukcie, ale aj poruchy cyklu, hormonálna nerovnováha, ako je napríklad endometrióza, PCOS, bolestivá, príliš dlhá alebo krátka menštruácia, hormonálne poruchy po vysadení hormonálnej antikoncepcie a podobne. Ďalším problémom je dlhodobý stres, úzkosť, strach z neplodnosti či zo straty dieťaťa. 

Foto: Ilustračné — Foto: pexels.com - cottonbro

Spolupráca s lekármi 

Aké sú najčastejšie príčiny neplodnosti?  

Príčin môže byť viacero. U ženy je to napríklad porucha dozrievania vajíčok, vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov, nepriechodnosť vajcovodov, chirurgické výkony v brušnej dutine, neliečené infekcie pohlavných orgánov, imunologické poruchy, endometrióza, dlhodobé užívanie antikoncepcie, liekov proti bolesti, antipsychotiká, onkologická liečba, nevhodný životný štýl, užívanie drog a ďalšie.

U muža môže ísť o poruchu tvorby a dozrievania spermií, nízky počet, malú pohyblivosť, abnormálny stav spermií, nepriechodnosť semenovodov, vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov, anabolické steroidy, imunologickú neplodnosť, užívanie drog a ďalšie pridružené ochorenia. 

Akým spôsobom im dokážete ako fertility a IVF špecialistka pomôcť?  

Ide o dve hlavné oblasti, pričom prvou je psychické nastavenie. Pomáham ženám alebo aj párom spracovať a prekonať stres z neplodnosti, naučiť sa zvládať nezdar, negatívne skúsenosti či úzkosti zo straty dieťaťa. Nájsť v sebe silu a ďalšiu cestu po neúspešnom pokuse asistovanej reprodukcie - IVF, nevzdať sa a pokračovať ďalej aj napriek strachom alebo obavám.

Druhá oblasť je prirodzená - prírodná starostlivosť o lono a výživová stránka. V tejto oblasti ide predovšetkým o uvedomenie a osvojenie si pravidiel racionálneho stravovania, takzvaná fertility výživa. Pokiaľ nie je správna výživa a chýbajú konkrétne vitamíny a minerály, prichádza hormonálna nerovnováha, poruchy cyklu a postupne aj neplodnosť či neschopnosť donosiť dieťa. Správna výživa, ale aj rozumný životný štýl a dostatok pohybu majú veľký vplyv nielen na ženskú, ale aj mužskú plodnosť. Podpornou oblasťou je aj starostlivosť o lono. 

Čiže v prípade neplodnosti je pomoc zameraná len na spracovanie konkrétnych strachov, negatívnych skúseností a nesprávnu výživu?  

Samozrejme, že liečba neplodnosti nie je len o tom. Častokrát sa dostávam do úlohy „fertility detektíva“ a pátram po skutočnej príčine neplodnosti, pretože na prvý pohľad neexistuje konkrétny problém, ktorý by bránil k počatiu dieťatka. To sa mi stáva najmä v prípade žien, u ktorých prevláda neplodnosť roky a absolvovali už viacero vyšetrení či asistovaných reprodukcií bez pozitívneho výsledku. Vtedy ideme v rozhovoroch hlbšie a pátram po skutočnej príčine.

Klientky si počas rozhovoru zvyčajne uvedomia, že nesú v sebe „rodinnú záťaž“, napríklad v podobe postihnutého dieťaťa v rodine a uvedomia si, že sa boja otehotnieť, pretože majú obavy, že aj im sa narodí postihnuté bábätko. Príčin však môže byť omnoho viac. Ženská reprodukčná sústava je veľmi citlivá na stres a odzrkadľuje vnútorné nastavenie k sebe samej. Jednotlivé poruchy, akými je nedostatočnosť alebo prebytok určitých hormónov, sú pre mňa akoby mapou, ktorá mi ukazuje, ako žena dokáže pracovať so strachom, úzkosťou, s akými myšlienkami a emóciami narába, čomu venuje svoju pozornosť, čo vo svojom živote zanedbáva či nechce vidieť. Priebeh menštruácie alebo menopauzy mi ukazuje, aký priestor si žena vytvorí pre svoju mentálnu a fyzickú „výživu“. Myslím si, že na Slovensku je takýto prístup nový, no v zahraničí sa uprednostňuje práve tento holistický prístup k ženskému zdraviu.

Spolupracujete aj s lekármi? 

Áno, čoraz viac lekárov zohľadňuje inovatívne metódy - špecializované holistické prístupy. Vyhľadávajú ma klientky napríklad z jedného centra asistovanej reprodukcie, aby som im pomohla s psychickým nastavením, životosprávou a komplexným fertility manažmentom pred asistovanou reprodukciou.

Rovnako to funguje aj opačne – ak má klientka záujem o konzultáciu s IVF lekárom, sprostredkúvam kontakt na lekára alebo na ďalšieho špecialistu. Mnoho žien, ktoré ma vyhľadajú, nemajú informácie o tom, aké vyšetrenia by mali absolvovať, ak ich nejaký čas trápi neplodnosť a konkrétne ženské problémy. Ak u ženy prevláda pozitívne naladenie a pridá sa k tomu cielený fertility prístup, šanca na kvalitné vajíčka, spermie a embryo sa znásobuje.

Čo je vaším hlavným cieľom? 

Mojím cieľom je, aby moja metóda a prístup znížili počet asistovaných cyklov a aby ženy, prípadne páry nemuseli dookola podstupovať náročný proces asistovanej reprodukcie. V zahraničných klinikách je úplne normálne, že súčasťou gynekologických ambulancií alebo centier asistovaných reprodukcií je aj fertility expert – špecialista, ktorý podporuje a pomáha ženám zvládať následky hormonálnej nerovnováhy alebo neplodnosti. Podporuje ženy a informuje ich o tom, ako pracovať so strachom z neplodnosti alebo so svojimi emóciami a telom po strate dieťaťa, či kedy a ako sa začať po výživovej stránke pripravovať na otehotnenie. Lekári zvyčajne na takúto pomoc nemajú čas a ženy často hľadajú informácie na internete alebo u kamarátky, pričom väčšinou nenájdu kvalitný zdroj informácií a namiesto pomoci si svoj stav ešte zhoršia. 

Foto: Ilustračné — Foto: pexels.com - Andrea Piacquadio

Ženy sa väčšinou obávajú reakcie okolia 

Ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, sú častokrát vystavené aj tlaku okolia. Blízki či známi sa ich neustále pýtajú, kedy sa konečne usadia a budú mať dieťa. Na aké slová by si mali ľudia dávať pozor, aby ženám neublížili?  

V prvom rade si musia uvedomiť, že je to vec každého páru, kedy a či vôbec sa rozhodnú mať deti. Sme ľudské bytosti a reprodukcia nie je jediným naším životným cieľom. Pokiaľ má rodina a okolie pocit, že snaha tam aj je, ale neprichádza pozitívny výsledok, určite nie je vhodné pýtať sa pri každej príležitosti, či sa už podarilo. Veľkým prínosom je, keď sa vytvorí podporujúca a bezpečná atmosféra. Keď žena spolu s partnerom majú pocit, že sa chcú zdôveriť, tak sa zdôveria. V takom rozsahu, v akom uznajú za vhodné. Niektorí ľudia nemajú potrebu o všetkom rozprávať a okolie by to malo rešpektovať.

Treba si uvedomiť, že naši rodičia alebo starí rodičia nič takéto neriešili alebo len v minimálnej podobe. A práve preto túto tému – komunikáciu o neplodnosti, riešim so svojimi klientkami. Často ani ich najbližšie okolie, partner, rodičia či súrodenci nemajú informáciu o tom, čo prežíva ich dcéra, sestra alebo partnerka. Ženy sa predovšetkým obávajú reakcie svojho okolia.

Vám sa dokážu zdôveriť? 

Na stretnutiach sa opakovane dozvedám, že „toto som ešte nikomu nepovedala, len vám“. Mnohé ženy ma aj kvôli tomuto zdôvereniu sa vyhľadávajú, pretože majú potrebu bezpečne a pokojne sa porozprávať o svojich ťažkostiach a chcú nájsť riešenie. Dôvodom je aj to, že ich okolie tému neplodnosti prehliada, bagatelizuje alebo na druhej strane, prehnane rieši, a to im nie je príjemné.

Môžeme teda povedať, že k psychickému nepohodliu prispieva aj okolie?  

Každý z nás potrebuje mať podporujúce zázemie, no najbližšie okolie tomu vždy nedokáže adekvátne napomôcť, zvlášť ak matka, súrodenec či kamarátka nemajú takúto skúsenosť. Stáva sa, že ženy alebo páry prerušia na istý čas nejaké rodinné alebo kamarátske väzby, pretože si potrebujú spracovať svoju bolesť. Téma neplodnosti alebo straty nenarodeného dieťaťa je veľmi citlivá, každá žena a pár sa s touto stratou vyrovnáva inak. Niektoré ženy sa chcú vyrozprávať, niektoré potrebujú byť nejaký čas samy. A to je v poriadku.

Mnohé dámy napríklad ťažko znášajú, keď v ich okolí sú už všetky ženy tehotné a pri každej príležitosti im ukazujú zábery z ultrazvuku či fotky pokrokov ich bábätiek. Práve takýto prístup okolia neprispieva k psychickej pohode mnohých žien, pretože toto konanie vnímajú ako nátlak, ktorý formuje ich presvedčenie, že ako ženy – matky zlyhávajú a ešte viac sa uzatvárajú do seba alebo sa stránia rodiny či kamarátok.

Dá sa otehotnieť aj zmenou zmýšľania?  

Každý z nás pozná prípady, keď to ženy po dlhej liečbe neplodnosti už vzdali. Prijali fakt, že nikdy nebudú mať svoje biologické dieťa. Rozhodli sa, že zostanú bezdetné alebo si dieťatko adoptujú. No a naraz sa stane zázrak - otehotnejú a donosia zdravé dieťa napriek tomu, že im lekári povedali, že ho nikdy nebudú môcť mať. Je to skutočne možné. Ja tomu hovorím, že povolili tlak na seba, ako aj to, že musia podať „očakávaný výkon“. Zjednodušene povedané, vtedy sa hormóny upokoja, myseľ prestane chcieť všetko kontrolovať a umožní telu robiť to, čo má.

Aké máte doposiaľ výsledky? Koľkým ženám sa podarilo otehotnieť?  

Úprimne, nemám to spočítané. Niektoré ženy mi dajú vedieť, iné nie. Nevediem si takú evidenciu, ako majú napríklad centrá asistovanej reprodukcie a myslím si, že to nie je v mojom prípade ani možné. Veľmi často sa mi stáva, že žena otehotnie po niekoľkých mesiacoch, ako bola u mňa, pretože výsledky v zmene životosprávy a stabilizácii hormonálneho stavu sa nedostavujú zo dňa na deň. Je to nielen o uvedomení si určitých zmien, ale aj o disciplíne a snahe zaujať nový postoj alebo pohľad. Mám desiatky až stovky žien, ktorým som pomohla preukázateľne zmierniť ťažkosti v prípade hormonálnej nerovnováhy alebo nájsť psychickú rovnováhu či pohodu, a tým aj vytvoriť harmonické prostredie pre otehotnie.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?  

Zlepšenie stavu ženy v prípade, keď už ani ona sama neverí v možnosť zlepšenia.

Ilustračná snímka — Foto: pexels.com - freestocks.com
Ilustračná snímka. — Foto: pexels.com - Andre Furtado

Už ste čítali?