O nás

Dobré noviny sú spravodajský portál so zreteľom na pozitívne informácie. Prinášajú aktuálne informácie zo Slovenska, zahraničia, ekonomiky, športu, kultúry ale aj názory a komentáre na aktuálne dianie.

História

Dobré noviny vznikli na základe predchádzajúcej iniciatívy za menej krvi a viac dobrých novín v spravodajstve. Online petícia, do ktorej sa v apríli 2012 zapojilo takmer 7 tisíc ľudí vrátane známych osobností, požadovala od slovenských médií, aby vo svojom spravodajstve prinášali viac pozitívnych informácií, ktoré môžu verejnosť inšpirovať a infomačne obohacovať. Reagovala na súčasný trend, kedy v spravodajstve dostávajú čoraz väčší priestor vraždy, násilie, vojny a zlo a naopak informácie o úspechoch našich športovcov, umelcov, vedcov, podnikateľov, nadaných detí i bežných ľudí sa dostávajú na okraj záujmu. Verejnosť sa vyslovila za myšlienku, že sme ľudské bytosti, ktoré sa nemienia zabávať na nešťastí iných. Vyzvala médiá, aby prehodnotili spôsob, akým tvoria svoje spravodajstvo.

Médiá však na iniciatívu nereagovali a odmietli sa hlasom ľudu zaoberať. V máji 2012 preto vznikla myšlienka postaviť na pôde iniciatívy nový spravodajský portál poskytujúci vyvážené spravodajstvo, ktoré sa väčšmi zaoberá pozitívnymi informáciami. Dobré noviny budujeme na myšlienke, že svet je príliš krásne miesto na to, aby sme vnímali iba jeho zlé stránky. Veríme, že viac dobrých správ dokáže urobiť naše životy opäť o čosi krajšími.

Redakcia

Redakcia Dobrých novín je tvorená profesionálnymi i amatérskymi spolupracovníkmi. Každý môže prispieť článkom alebo komentárom, o ktorý sa chce podeliť s ostatnými. Redakčný tím priebežne oslovuje aj mladých talentovaných žurnalistov, ktorí chcú svoje diela publikovať verejne. Priestor u nás majú aj občianske iniciatívy a mimovládne organizácie, ktoré chcú verejnosť formou tlačových správ informovať o svojich aktivitách. Na stránkach portálu sa objavuje aj profesionálne agentúrne spravodajstvo, z ktorého redakcia selektuje najmä pozitívne informácie. Naopak, informácie o ľudskom nešťastí a tragédiách nemajú na stránkach portálu žiaden priestor - tieto informácie prenechávame bulvárnym médiám.

Priestor pre kariéru

Väčšina príspevkov je tvorená na dobrovoľnej báze, avšak uplatnenie nájdu aj spolupracovníci, ktorí chcú u nás naštartovať svoju profesionálnu kariéru. Dobré noviny neustále vyhľadávajú vlastných prispievateľov, ktorí by na dennej báze pripravovali obsah spravodajstva. Kariéru u nás môžu naštartovať aj obchodní zástupcovia, ktorí majú záujem predávať reklamný priestor na našich stránkach. Viac informácií nájdete v sekcii Kariéra.

Inzercia

Dobré noviny sú obľúbeným miestom internetových čitateľov, ktorí sa na náš web neustále vracajú a trávia na ňom veľa času. Rozhodli sme sa preto poskytnúť u nás reklamný priestor, ktorý si môže ktokoľvek zakúpiť. Viac informácií nájdete v sekcii Inzercia.