Kontakt

Adresa redakcie:
Dobré noviny
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

mail:
web: www.dobrenoviny.sk

Office manager:
Jana Mišenčíková

mail:
telefón: +421 950 885 681

CEO:
Róbert Sedlák

Obchodná riaditeľka (CSO):
Katarína Tichá

+421 951 018 227

Obchodní manažéri:
Viktória Kolek

+421 2 2220 5044


Miroslav Kohýl

+421 2 2220 5044


Zuzana Mistríková

+421 2 2220 5044

HR Business Partner:
Naďa Michalková

Marketingový manažér:
Andrej Knap

+421 949 821 726

Poverená vedením redakcie:
Tímea Gurová

+421 907 337 762

Redakcia:
Tímea Gurová
Martina Bednárová
Pavol Hirka
Dominika Pacigová
Júlia Mekyňová
Marián Balázs
Miroslava Miklášová
Michaela Kapráliková
Mária Cíbiková
Róbert Sedlák

Externí spolupracovníci:
Ivan Zich
Vladimír Šotter
Mikuláš Argalács
Petra Konáriková
Erik Varchol
Juraj Mička
Mária Dobrodenková
Lucia Šoltýsová
Zdenko Somorovský
Daniela Bučková
Miroslava Triznová

Vydavateľstvo:
Nearby smart communication s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Periodicita:
Aktualizované viackrát v priebehu dňa