Kontakt

Adresa redakcie:
Dobré noviny
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

mail:
web: www.dobrenoviny.sk

CEO:
Róbert Sedlák

Obchodná riaditeľka (CSO):
Katarína Tichá

+421 951 018 227

Šéfredaktor:
Marián TabakovičRedakcia:
Simona Gálová
Pavol Hirka
Romana Mináriková
Jana Rujáková
Lucia Lukušová
Tímea Gurová
Júlia Böhmová
Elena Slováková
Lucia Fričová
Petra Ázacis
Andrea Petrovčinová
Silvia Mabena
Alexandra Hercegová
Alžbeta Vojtušová
Martina Halúsková
David Lenár
Nina Osvaldová
Barbora Kullačová
Miroslava Miklášová

Vydavateľstvo:
Dobré médiá, s.r.o.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Periodicita:
Aktualizované viackrát v priebehu dňa