Kontakt

Adresa redakcie:
Dobré noviny
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 3, Slovenská republika

mail:
web: www.dobrenoviny.sk

Recepcia:

mail:
telefón: +421 950 451 306‬

CEO:
Róbert Sedlák

Obchodná riaditeľka (CSO):
Katarína Tichá

+421 951 018 227

Šéfredaktor:
Martin Dančiak

Hlavný editor:
Marián Tabakovič

Redakcia:
Tímea Gurová
Simona Gálová
Romana Mináriková
Andrea Petrovčinová
Lucia Lukušová
Júlia Böhmová
Silvia Mabena
Marián Balázs
Barbora Kullačová
Miroslava Miklášová
Mária Cíbiková
Róbert Sedlák

Externí spolupracovníci:
Ivan Zich
Vladimír Šotter
Mikuláš Argalács
Petra Konáriková
Erik Varchol
Juraj Mička
Mária Dobrodenková
Lucia Šoltýsová
Zdenko Somorovský
Daniela Bučková
Miroslava Triznová

Vydavateľstvo:
Nearby smart communication s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Periodicita:
Aktualizované viackrát v priebehu dňa