Reklama na Dobrých novinách

Predaj reklamného priestoru na webe Dobrých novín zabezpečuje spoločnosť Dobré médiá, s.r.o.

Katarína Tichá
obchodná riaditeľka

E-mail: ticha@dobremedia.sk
Telefón: +421 951 018 227