Dobré noviny
Slovenské hospodárstvo porastie, odhaduje národná banka
SITA
SITA

Slovenské hospodárstvo porastie, odhaduje národná banka

Podľa aktuálnej prognózy, ktorú centrálna banka zverejnila v utorok, by slovenské hospodárstvo malo v tomto roku stúpnuť o 2,7 percenta, kým v júni sa očakával rast na úrovni 2,5 percenta.

BRATISLAVA 18. septembra - Národná banka Slovenska (NBS) zvýšila svoj odhad hospodárskeho rastu na tento rok.

Podľa aktuálnej prognózy, ktorú centrálna banka zverejnila v utorok, by totiž slovenské hospodárstvo malo v tomto roku stúpnuť o 2,7 %, kým v júni sa očakával rast na úrovni 2,5 %.

Prognózu pre budúci rok centrálna banka zrevidovala smerom nadol, a to z pôvodných 3,1 % na 2,0 %. Tohtoročný rast hospodárstva však podľa centrálnej banky ťahá automobilový priemysel, bez ktorého by slovenská ekonomika pravdepodobne stagnovala.

Rast už v budúcom roku nemožno očakávať

Mierne navýšenie predikcie rastu hospodárstva na tento rok tak vyplýva predovšetkým z vyššieho príspevku zahraničného dopytu, kým domáci dopyt zostáva naďalej utlmený. Podobne silný rast výroby automobilov však podľa centrálnej banky vplyvom bázického efektu už v budúcom roku očakávať nemožno.

V ďalších rokoch tak už slovenské hospodárstvo podľa NBS pocíti slabší zahraničný dopyt, domáci dopyt by mal k rastu prispievať naďalej len mierne. "Vychádzajúc z aktuálnej pozície ekonomiky, pretrvávajúcej neistoty a spomalenia zahraničného dopytu došlo k zníženiu výhľadu rastu ekonomiky v celom horizonte predikcie," komentoval aktuálnu prognózu na utorňajšej tlačovej konferencii guvernér centrálnej banky Jozef Makúch.

Pre rok 2014 pritom NBS znížila výhľad hospodárskeho rastu z pôvodných 4,3 % na 3,5 %. Ani takáto revízia však nemusí napokon zodpovedať skutočnosti. Centrálna banka totiž vidí hlavne negatívne riziká.

Rizík je viac

"V aktuálnej predikcii hrubého domáceho produktu (HDP) pretrvávajú riziká smerom nadol v celom horizonte predikcie, a to vplyvom možného prehlbovania dlhovej krízy v Európe a následného výraznejšieho spomalenia, resp. poklesu zahraničného dopytu," konštatoval Makúch.

Ďalším rizikom je podľa neho iná ako odhadovaná reakcia ekonomiky na konsolidačné opatrenia, ktoré centrálna banka po prvýkrát do svojich prognóz započítala. Samotná konsolidácia by pritom mala podľa prepočtov NBS z hospodárskeho rastu v budúcom roku ukrojiť 0,41 percentuálneho bodu a v roku 2014 by to malo byť 0,25 percentuálneho bodu.

Centrálna banka do prognózy započítala avizované opatrenia v celkovom objeme 1,57 mld. eur, z čoho priamy vplyv na hospodárstvo by mali mať opatrenia v sume takmer 1 mld. eur. Centrálna banka však okrem prognózy hospodárskeho rastu upravovala aj svoje očakávania o vývoji spotrebiteľských cien a zamestnanosti. Inflácia by mala byť rýchlejšia, ako sa očakávalo v predchádzajúcej prognóze v tomto aj v budúcom roku.

Pre tento rok NBS navýšila predikciu harmonizovanej inflácie o 0,2 percentuálneho bodu na 3,7 % a pre rok 2013 o 0,7 percentuálneho bodu na 2,4 %. Očakávania na rok 2014 zostávajú zatiaľ bez zmeny na úrovni 1,9 %.

Pravdepodobne klesne aj nezamestnanosť

"Inflácia bola v porovnaní s predchádzajúcou predikciou prehodnotená k mierne vyššej úrovni v roku 2012 a výraznejšie v roku 2013, a to v dôsledku očakávaných vyšších cien energií a potravín," dodal Makúch s tým, že riziká v cenovom vývoji pre rok 2013 a 2014 prevládajú smerom nahor, najmä vplyvom cien ropy.

V odhadoch vývoja zamestnanosti centrálna banka znížila výhľad jej tohtoročného rastu z pôvodných 0,4 % na 0,2 %. V budúcom roku by mala dokonca zamestnanosť stagnovať, kým v predchádzajúcej prognóze sa očakával jej rast o 0,6 %. Pre rok 2014 NBS takisto znížila výhľad rastu zamestnanosti z pôvodného 1 % na 0,6 %.

Podobne ako rezort financií, ktorý svoju aktuálnu predikciu zverejnil v pondelok, tak aj centrálna banka pristupuje k prehodnoteniu svojho pohľadu na vývoj hospodárstva. Obe inštitúcie totiž doteraz predpokladali, že slovenské hospodárstvo bude v budúcom roku svoju dynamiku zrýchľovať, aktuálne však počítajú naopak so spomalením rastu.

Ministerstvo financií prognózu hospodárskeho rastu na tento rok síce ponechalo bez zmeny na úrovni 2,5 %, tú budúcoročnú však zrevidovalo o 0,5 percentuálneho bodu na 2,1 %.

Už ste čítali?