Dobré noviny
Zemplínčania by mali dostať dva milióny eur na podporu kraja
SITA
SITA

Zemplínčania by mali dostať dva milióny eur na podporu kraja

Vláda bude riešiť na výjazdovom rokovaní v Michalovciach dopravnú infraštruktúru, nezamestnanosť, závažné znečistenie životného prostredia a problémy rómskej komunity.

MICHALOVCE 25. septembra – Obyvatelia okresov Michalovce a Sobrance očakávajú od vlády najmä nové pracovné príležitosti, keďže v oboch okresoch je bez práce temer 14 000 ľudí. Podľa Zemplínčanov by vláda mala zabezpečiť príchod ďalších investorov na Zemplín a riešiť dopravnú infraštruktúru.

Analýzou sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Michalovce a Sobrance, aj s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, sa bude v stredu na výjazdovom rokovaní na Zemplíne v Michalovciach zaoberať vláda. Materiál predkladá na rokovanie podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

Ako vyplýva z materiálov zverejnených na internetovej stránke vlády, Michalovce a Sobrance by mali dostať na podporu aktivít zlepšujúcich sociálno-ekonomické postavenie dva milióny eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Na rokovaní o tomto bode sa majú zúčastniť prizvaní primátori oboch miest, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, ako aj predstavitelia miestnej štátnej správy.

Pálčivý problém - grafikon železničných tratí

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek má prehodnotiť grafikon železničných tratí pre obnovenie trate Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, kde bola tento rok zastavená osobná preprava. Má zabezpečiť aj začatie výstavby okružnej križovatky ciest I/50 Sobranecká cesta a I/18 Humenská cesta – Štefánikova ulica v Michalovciach, čím sa zvýši priepustnosť križovatky v smere Košice, Humenné a Sobrance.

Ďalšou úlohou je príprava a riešenie elektrifikácie úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné na trati č. 191 s následným riešením terminálu trate. Podporiť výstavbu terminálnu integrovanej osobnej prepravy a kombinovanej prepravy v meste Michalovce.

Vláda má snahu riešiť aj závažné ekologické záťaže z minulosti v Chemku Strážske. V tejto súvislosti má minister životného prostredia Peter Žiga v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov kapitoly zabezpečiť podrobný geologický prieskum environmentálnych záťaží v areáli Chemko, a. s. Strážske v likvidácii a v jeho okolí.

Okrem toho dostane za úlohu zabezpečiť zneškodnenie odpadov s obsahom PCB - destilačných zvyškov z výroby skladovaných v spoločnosti Chemko.

Komunitné centrá pre Rómov

V závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov kapitoly má ministerstvo životného prostredia podporiť projekty rozvoja environmentálnej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, čistiarne odpadových vôd) a urýchlene riešiť protipovodňovú ochranu - krátkodobé opatrenia v okresoch Michalovce a Sobrance a zabezpečiť protipovodňovú ochranu Východoslovenskej nížiny – dlhodobé opatrenia podľa štúdie „Možnosti riešenia protipovodňových opatrení v povodí Sobraneckého potoka“ .

Vláda na zasadaní navrhuje ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi vytvoriť podmienky pre lokálnu stratégiu komplexného prístupu riešením problémov rómskej komunity zriadením komunitných centier v obci Šamudovce a v lokalite Angi mlyn v Michalovciach, ktoré majú byť realizované do konca roka 2013.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu má finančne podporiť vybudovanie objektu Základnej školy v obci Nacina Ves, ktorej časť sa zrútila počas rekonštrukcie a deti sa dodnes učia v náhradných priestoroch.

Minister hospodárstva má iniciovať vyhľadávanie strategických investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a možnosti podpory etablovaných výrobných závodov v priemyselných zónach v mestách Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany.

Už ste čítali?