Dobré noviny
Slovenská komora učiteľov očakáva od šéfa školstva činy
SITA
SITA

Slovenská komora učiteľov očakáva od šéfa školstva činy

Slovenskej komore učiteľov sa nepáči, že minister Čaplovič vynechal učiteľov z prípravy koncepcie, ktorá by zvýšila uplatniteľnosť absolventov škôl na trhu práce.

BRATISLAVA 29. júla - Som politik dialógu, preto som pozorne počúval a aj korigoval, ak to bolo prospešné - vyhlásil minister školstva Dušan Čaplovič pri bilancovaní prvých sto dní vo funkcii.

Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU), ktorá sa dodatočne rozhodla zhodnotiť prácu ministra, sa novému vedeniu rezortu stále nedarí riešiť zásadný problém školstva, a to prísun financií do rezortu.

"Všetci učitelia trpezlivo očakávajú tlačovú konferenciu, na ktorej minister oznámi zámer zavedenia priameho financovania školských zariadení, zvýšenie rozpočtov škôl na ich opravy, vybavenie pomôckami a technikou, na podstatné zvýšenie platov učiteľov a ostatných zamestnancov," uvádza SKU v stanovisku, pod ktoré sa podpísali Miroslav Sopko, Jana Kontúrová, Dagmar Kolevová a Lucia Porubčanská.

Komora zverejnila hodnotenie na svojom webe. Učitelia chvália Čaploviča za elektronickú aukciu na nákup chýbajúcich reformných učebníc, zmeny v poskytovaní sociálnych štipendií, informačný systém pre šport či mapu úspešných projektov z peňazí Európskej únie.

Naopak, nedostatky vidia v navrhovaných zmenách financovania CVČ či nových právomociach pre VÚC pri rozhodovaní o otvorení prváckych ročníkov na stredných školách.

SKU sa nepáči, že minister Čaplovič vynechal učiteľov z prípravy koncepcie, ktorá by zvýšila uplatniteľnosť absolventov škôl na trhu práce.

"Učiteľská obec reprezentovaná SKU vníma tento krok ako unáhlený a je pripravená prispieť do jeho poradných orgánov učiteľmi, ktorí by prinášali na rokovania aktuálne otázky školskej praxe," uvádza SKU.

Úskalia v smerovaní školstva

Zároveň upozorňuje, že jednostranné smerovanie školstva smerom k trhu práce má tiež svoje úskalia.

"Naplánovať štruktúru pracovných pozícii na v súčasnosti rýchlo sa meniacom pracovnom trhu je takmer nemožné," konštatuje SKU.

Najvhodnejšie by podľa komory bolo, keby zo škôl odchádzali absolventi flexibilní, rozhľadení, s chuťou na sebe pracovať a v prípade potreby sa ďalej vzdelávať.

Takáto zmena by si však vyžadovala zmenu pracovných podmienok pre učiteľov, čo bez zvýšenia financií do školstva pôjde len veľmi ťažko, dodáva SKU.

Pozitívne hodnotí snahy o redukciu stredných škôl, keďže ich kapacity prevyšujú počet žiakov končiacich základné školy.

Kritérium maximálneho prospechu do 2,0 pre gymnáziá a do 2,75 pre SOŠ v kombinácii s prijímacími pohovormi považuje SKU za konkrétny krok ministra k selekcii žiakov pre skvalitnenie štúdia.

Námietky má však k novele zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá prenáša na VÚC schvaľovanie počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl, vrátane súkromných a cirkevných.

Samosprávy tak nebudú rozhodovať len o školách, ktorými sú zriaďovateľmi, ale aj o konkurenčných. "Nie je zaručená objektivita v rozhodovaní," obáva sa SKU.

Takúto úpravu by podľa komory bolo vhodné zaviesť, ak by bola známa metodika, akou sa budú VÚC pri rušení škôl riadiť.

"Domnievame sa, že je potrebné prísť s koncepciou merania kvality škôl, aby sa nestalo, že pri rušení škôl sitom výberu VÚC prejdú slabé školy a kvalitné gymnáziá (bez ohľadu na zriaďovateľa), ktorých absolventi sú na trhu práce najlepšie uplatniteľní, budú rušené," uvádza SKU.

Málo pomoci pri tvorbe zásadných dokumentov

Komora sa vyjadruje aj k možnosti tvorby vzdelávacieho obsahu, ktorú zaviedla školská reforma v roku 2008. Učitelia hovoria, že počas štyroch rokov sa od ministerstva dostalo školám len málo pomoci pri tvorbe zásadných dokumentov.

V súčasnosti však existuje veľká skupina škôl, ktoré to zvládli a rady by v tom pokračovali. Hoci pre budúci školský rok sa nič v obsahu vzdelávania nemení, z ministrovho vyjadrenia je zrejmá orientácia na percentuálne zníženie možnosti zmeny obsahu vzdelávania určeného štátom.

"Po tomto volá aj značná časť učiteľov, hlavne tých, ktorí sú vo svojich školách nespokojní s dotáciou svojich predmetov, s nemožnosťou ovplyvňovať tvorbu školských vzdelávacích programov, s nárastom práce pri tvorbe učebných osnov a plánov," uvádza SKU.

Ako dodáva, nie je v silách ministerstva uspokojiť túto skupinu učiteľov nariadením férových prístupov ich riaditeľov, a tak v mene poriadku volí cestu spoločnej školy, čím však nevyhovie skupine inovatívnych škôl.

"Domnievame sa, že súčasný stav je možné vyriešiť niekoľkými variantmi vzorových vzdelávacích programov s vypracovanou dokumentáciou a metodikou ako vzorových štandardov, čím by sa vyhovelo obom skupinám," poznamenala SKU.

Očakávajú redukciu učiva

Väčšina učiteľov podľa nej očakáva podstatnú redukciu učiva s možnosťou individualizovať vyučovanie, zamerať sa na talenty, žiakov s poruchami učenia či zavádzanie moderných vyučovacích

Ako najrazantnejší krok označila komora zmeny vo financovaní centier voľného času (CVČ). Po novom by mali peniaze na záujmové krúžky v CVČ a školských strediskách záujmovej činnosti dostávať obce, kde má dieťa trvalý pobyt, a nie tie, ktoré v skutočnosti ponúkajú záujmové činnosti pre dieťa.

Systém ráta s disciplínou obcí, ktoré by mali byť spravodlivé a rozdeliť peniaze centrám podľa počtu detí.

"Sme na Slovensku a v poslednom období sa stretávame s množstvom príkladov, keď starostovia obcí nielenže nedodržiavajú zákony, ale nemajú ani základné spôsobilosti na prácu s financiami," vyslovila obavu SKU.

Preto vyzýva na urýchlené dobudovanie rezortného informačného systému, ktorý by bol jediným garantom transparentnosti. Vďaka prísnejšej kontrole by tak ministerstvu stačilo riešiť individuálne porušenia zákona namiesto zmeny financovania.

Ohrozenie zamestnanosti

Navrhovanú zmenu označili učitelia za vážny zásah, ktorý priamo ohrozuje existenciu mnohých CVČ, a tým aj zamestnanosť ich kvalifikovaných zamestnancov.

Učiteľská obec si všíma a víta aj aktivity ako elektronická aukcia na nákup chýbajúcich reformných učebníc, novela vyhlášky o poskytovaní sociálnych štipendií, informačný systém pre šport, mapa úspešných projektov realizovaných v rámci dvoch operačných programov.

Taktiež učiteľom neuniklo ani množstvo tlačových konferencií počas dovolenkového obdobia, stanovísk a vyjadrení v médiách a vydávanie ministerského spravodaja na webe.

"Napriek tomu, že sa v nich málo skloňuje slovo učiteľ, rozhodne to dáva pocit, že minister nechodí na ministerstvo len do práce, ale záleží mu na tom, aby sa veci hýbali dopredu," dodáva SKU.

Už ste čítali?

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na jediný deň: denne ošetrí 120 pacientov

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu otvorenejší a priateľskejší. Ale pije sa naozaj priveľa

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť za katedrou, vydal sa s krompáčom do sveta

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…