Dobré noviny
O tejto povinnosti možno neviete. Množstvo vodičov by pri sebe malo mať jeden dôležitý papier
Pavol Hirka
Pavol Hirka

O tejto povinnosti možno neviete. Množstvo vodičov by pri sebe malo mať jeden dôležitý papier

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann, František Iván

Týka sa to aj vás?

Šoférovať auto či iné motorové vozidlo, to nie je len tak. Tisícky slovenských vodičov by, navyše, okrem vodičského preukazu mali pri sebe mať aj jeden dôležitý papier, ktorý od nich môžu policajti vyžiadať. Zistite, či sa to týka aj vás.

Pravidelné kontroly

Ako pripomína portál Autoviny, podľa § 87 majú mladší i starší vodiči povinnosť podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke. Záleží na tom, vozidlá akej skupiny sú oprávnení viesť. „Vo všeobecnosti sú vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky, povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke až po dovŕšení veku 65 rokov a potom každých päť rokov,“ vysvetľuje.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: TASR

Pokiaľ ste vodičom z povolania, prípadne vediete motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, pravidelné lekárske prehliadky by ste mali absolvovať každých päť rokov. Po dosiahnutí veku 65 rokov sa to mení na každé dva roky. „Za vodičov z povolania v tomto kontexte zákon považuje tých, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb,“ ozrejmuje portál.

Ak ho teda potrebujete, lekárske potvrdenie by ste mali mať pri sebe a policajti ho od vás môžu pri kontrole vyžadovať. Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch. „Jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky,“ konkretizujú Autoviny.

Čo vraví zákon?

„Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať.“

Vystavené potvrdenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti môže stratiť platnosť aj skôr, ako má dobu exspirácie. „Podľa § 90 ods. 4 totiž aj iní lekári a psychológovia musia oznámiť polícii, ak sa stav vodiča zhoršil natoľko, že vylučuje bezpečné vedenie vozidiel,“ uzatvára portál.

Už ste čítali?