Braňo Mojsej založil kliniku pre ľudí závislých na alkohole. Chce im pomáhať a motivovať ich
Kristián Plaštiak
Kristián Plaštiak

Braňo Mojsej založil kliniku pre ľudí závislých na alkohole. Chce im pomáhať a motivovať ich

Klinika sídli na východe Slovenska.

— Foto: Facebook/Brano Mojsej

PREŠOV 14. marca - Braňo Mojsej, kontroverzná osobnosť slovenského šoubiznisu, sa v ostatnom čase opäť dostáva do centra pozornosti médií. Nie však ďalšími škandalóznymi fotkami, či dokonca videami z akýchsi prehýrených večerov a nocí v spoločnosti rovnako podgurážených známych, ani novou piesňou.

„Polovica ľudí pije preto, aby získala lepšiu mienku o svete. Zbytok ju potrebuje získať o sebe.“ Týmito slovami sa Braňo Mojsej snaží podporiť všetkých Slovákov, ktorí majú problémy s alkoholom. Slovenské čísla sú naozaj hrozivé. Štatistický úrad tvrdí, že Slováci minú 1,6 % zo svojich spotrebných výdajov iba na alkohol. To zodpovedá takmer jednému percentu z HDP - hrubého domáceho produktu.

Mojsej Clinic, ako sa nezisková organizácia so sídlom v Prešove nazýva, slúži aj ako telefonická linka pomoci. Mojsej svojimi neslávne známymi skúsenosťami radí a pomáha ľuďom. Ohlasy ľudí sú rôzne, nájdete názory, ktoré tvrdia, že „Braňo Mojsej je posledným človekom, kto v tomto môže radiť,“ no nájdete aj pozitívne komentáre, ktoré Braňa a jeho novovzniknutú kliniku podporujú.

Aké sú plány Mojsej Clinic, o tom napísal sám Braňo Mojsej na Facebookvej stránke jeho neziskovej organizácie: „V ho­ri­zonte troch ro­kov je na­ším cie­ľom vy­bu­do­vať naj­mo­der­nej­šiu lie­čebňu na zá­vis­losti a za­čať pre­vádz­ko­vať re­so­cia­li­začné za­ria­de­nia pod na­šou záš­ti­tou. Ak­tív­nymi členmi nášho zdru­že­nia sú aj ďalší mo­ti­vá­tori z ra­dov od­lie­če­ných a zá­vis­lých t.č. dl­ho­dobo ab­sti­nu­jú­cich, ktorí nám po­má­hajú hlavne pri pred­náš­kach na ško­lách, každý z nich v mene tej svo­jej zá­vis­losti, ktorú do­ká­zali po­ra­ziť,“ ozrejmil budúce plány kliniky Mojsej.

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z PREŠOVSKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

Už 8 mesiacov nebol mladík v obchode. Všetko potrebné si dopestuje…

Mladý muž neuteká do obchodu, aby si urobil zásoby – vďaka svojej…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…

Rasťo navštívil Severnú Kóreu: Hoci je to najkrutejší režim,…

Ľudia majú svojich diktátorov za bohov, ženy si môžu vybrať z 18 účesov,…

Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala,…

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero…

Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú…

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu,…