Braňo Mojsej založil kliniku pre ľudí závislých na alkohole. Chce im pomáhať a motivovať ich
Kristián Plaštiak
Kristián Plaštiak

Braňo Mojsej založil kliniku pre ľudí závislých na alkohole. Chce im pomáhať a motivovať ich

Klinika sídli na východe Slovenska.

— Foto: Facebook/Brano Mojsej

PREŠOV 14. marca - Braňo Mojsej, kontroverzná osobnosť slovenského šoubiznisu, sa v ostatnom čase opäť dostáva do centra pozornosti médií. Nie však ďalšími škandalóznymi fotkami, či dokonca videami z akýchsi prehýrených večerov a nocí v spoločnosti rovnako podgurážených známych, ani novou piesňou.

„Polovica ľudí pije preto, aby získala lepšiu mienku o svete. Zbytok ju potrebuje získať o sebe.“ Týmito slovami sa Braňo Mojsej snaží podporiť všetkých Slovákov, ktorí majú problémy s alkoholom. Slovenské čísla sú naozaj hrozivé. Štatistický úrad tvrdí, že Slováci minú 1,6 % zo svojich spotrebných výdajov iba na alkohol. To zodpovedá takmer jednému percentu z HDP - hrubého domáceho produktu.

Mojsej Clinic, ako sa nezisková organizácia so sídlom v Prešove nazýva, slúži aj ako telefonická linka pomoci. Mojsej svojimi neslávne známymi skúsenosťami radí a pomáha ľuďom. Ohlasy ľudí sú rôzne, nájdete názory, ktoré tvrdia, že „Braňo Mojsej je posledným človekom, kto v tomto môže radiť,“ no nájdete aj pozitívne komentáre, ktoré Braňa a jeho novovzniknutú kliniku podporujú.

Aké sú plány Mojsej Clinic, o tom napísal sám Braňo Mojsej na Facebookvej stránke jeho neziskovej organizácie: „V ho­ri­zonte troch ro­kov je na­ším cie­ľom vy­bu­do­vať naj­mo­der­nej­šiu lie­čebňu na zá­vis­losti a za­čať pre­vádz­ko­vať re­so­cia­li­začné za­ria­de­nia pod na­šou záš­ti­tou. Ak­tív­nymi členmi nášho zdru­že­nia sú aj ďalší mo­ti­vá­tori z ra­dov od­lie­če­ných a zá­vis­lých t.č. dl­ho­dobo ab­sti­nu­jú­cich, ktorí nám po­má­hajú hlavne pri pred­náš­kach na ško­lách, každý z nich v mene tej svo­jej zá­vis­losti, ktorú do­ká­zali po­ra­ziť,“ ozrejmil budúce plány kliniky Mojsej.

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z PREŠOVSKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

Peter Nagy: Snažiť sa zapáčiť tínedžerom by bolo trápne. Robím…

Skladba Profesori Indigo mala v skutočnosti už sedem rokov, keď sa z nej zo dňa na deň stal…

Radana má sklerózu multiplex. Keď jej ju diagnostikovali, nevedela…

Ľudia neraz o tomto ochorení nechcú rozprávať. 

Logopedička: Mamička vie správnu reč dieťaťa ovplyvniť už tesne…

Detí, ktoré majú problémy s rečou či artikuláciou, je v…

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť…

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré…

Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam…

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje…

Onkogynekológ: Dvesto Sloveniek ročne zomrie úplne zbytočne.…

Chorobe, na ktorú na Slovensku zomiera množstvo žien, sa dá predísť.…

Braňo Mojsej vo vlastnej klinike lieči závislých: Pvým varovným…

Braňo Mojsej sa rozhodol založiť kliniku, v ktorej chce pomáhať závislým…

Fyzioterapeutka: Chrbticu si neničíme len v práci, ale aj v…

Chrbtici neškodíme iba v práci, ale aj v spánku. Fyzioterapeutka…