Košickí lekári vyvinuli novú metódu, ako včas odhaliť Parkinsonovu chorobu. Jednoducho sa môžete otestovať aj vy
TASR
TASR

Košickí lekári vyvinuli novú metódu, ako včas odhaliť Parkinsonovu chorobu. Jednoducho sa môžete otestovať aj vy

Odhaliť Parkinsonovu chorobu včas ešte nebolo jednoduchšie. Košickí lekári prišli s novou prevratnou metódou.

Ilustračné foto — Foto: TASR - Marko Erd

Košice 7. decembra (TASR) – Košickým neurológom sa podarilo v spolupráci s kolegami vo Viedni a Barcelone vyvinúť novú metódu s cieľom včasného diagnostikovania Parkinsonovej choroby. 

Povedal vám niekto v minulosti, alebo ste mali sami pocit, že počas spánku akoby „prežívate svoje sny“ - napríklad udierate alebo rozhadzujete rukami, hýbete nohami, akoby ste utekali? Ak si na túto otázku odpoviete „áno“ a máte viac ako 50 rokov, je možné, že trpíte aj vy touto vysokorizikovou poruchou spánku a v najbližších rokoch sa u vás vyvinie plne vyjadrená Parkinsonova choroba.

Pokiaľ sa chcete zapojiť do prelomového výskumného projektu a zistiť, či je u vás vysoké riziko vyvinutia Parkinsonovej choroby, kontaktujte pracovníkov výskumného tímu a to buď telefonátom na číslo 0940 513 350, alebo vyplnením formulára cez webovú stránku www.parkinsonovachoroba.com, ktorú vytvorili študenti Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach, kde sa o projekte môžete dozvedieť viac.

Po vyplnení formulára zameraného na rizikové faktory ochorenia vás bude v prípade zistenia zvýšeného rizika Parkinsonovej choroby kontaktovať člen výskumného tímu ohľadom spresnenia údajov a ďalšieho postupu. „Pri odôvodnenom podozrení na poruchu spánku charakteru RBD, budú ľudia objednaní na špecializované spánkové vyšetrenie, ktoré definitívne potvrdí, či túto poruchu majú alebo nie. Zároveň u nich vyšetríme všetky ostatné známe klinické rizikové faktory a bude im ponúknutá aj možnosť vyšetrenia prítomnosti patologickéhoa-synukleínu v niektorom z periférnych tkanív, teda z čreva alebo kože, ktoré ale nie je nevyhnutné pre zaradenie do samotnému projektu. Benefitom pre vyšetrených je realizácia polysomnografického vyšetrenia v spánkovom laboratóriu v rámci nášho výskumu vo veľmi krátkom čase, na ktoré sa inak čaká aj viac ako 6 mesiacov a pokiaľ zistíme prítomnosť vyvíjajúcej sa Parkinsonovej choroby, budú pacienti podstatne intenzívnejšie sledovaní a včaššie sa dostanú k potrebnej symptomatickej liečbe,“ zdôrazňuje MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Prvotné spánkové a klinické vyšetrenia sa budú realizovať na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach, avšak nakoľko sa jedná o celoslovenský projekt, tak na ďalšom klinickom sledovaní pacientov zo západu Slovenska sa bude spolupodieľať aj 2. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave.

Rozprávanie či krik zo spánku môžu znamenať aj Parkinsonovu chorobu

Posledné desaťročie je odborná verejnosť fascinovaná parasomniou označovanou ako porucha správania v REM spánku, teda fázy spánku s prítomnými rýchlymi pohybmi očí, ktorá sa prejavuje hlavne nadránom rozprávaním alebo kričaním zo spánku, rozhadzovaním rúk alebo nôh, vykonávaním pohybov, o ktorých sa pacientom akurát sníva a u časti pacientov nebezpečným správaním spojeným s úrazmi a pádmi z postele.  

Dôvodom tohto záujmu odborníkov je fakt, že prítomnosť tejto poruchy, spolu s inými symptómami, môže s vysokou pravdepodobnosťou predznamenávať blížiacu sa Parkinsonovu chorobu. Výskumu týchto symptómov sa niekoľko posledných rokov venuje tím pracovníkov Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP pod vedením prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc. a MUDr. Mateja Škorvánka, PhD. V súvislosti s týmto výskumom okrem iného realizovali množstvo nočných polysomnografických vyšetrení ľudí s vyšším rizikom v rámci projektu, na ktorom sa zúčastnili aj študenti a doktorandi Lekárskej fakulty UPJŠ dohliadajúci na priebeh nočných vyšetrení pacientov. 

Aké sú hlavné príznaky Parkinsonovej choroby

„Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje bežný život pacientov. Najdôležitejším príznakom je spomalenosť a ochudobnenie pohybov, ktoré sa môže vo včasnom motorickom štádiu prejavovať napríklad zmenšením písma, neobratnosťou končatiny, chýbaním súhybov horných končatín pri chôdzi alebo svalovou stuhnutosťou. V neskorších štádiách sa pridávajú problémy s chôdzou, stabilitou, často aj s opakovanými pádmi a u približne 70- percent pacientov je prítomný tras, ktorý je typicky kľudový (pri chôdzi alebo keď pacient nič nerobí). Okrem motorických prejavov majú pacienti aj množstvo nemotorických prejavov, ktoré môžu zahŕňať napríklad problémy s močením, stolicou, výkyvmi krvného tlaku, nadmernou spavosťou, poruchami nálad a v neskorých štádiách často aj demenciou a halucináciami,“ vyjadril sa MUDr. Matej Škorvánek, PhD. Pre Dobré Noviny. 

Choroba býva často odhalená, až keď už je v pokročilom štádiu

Problém diagnostiky je podľa jeho slov ten, že v čase objavenia sa prvých motorických prejavov, kedy sú lekári v súčasnej dobe schopní klinicky stanoviť diagnózu Parkinsonovej choroby, už ochorenie u človeka prebieha 10-20 rokov. Teda je v skutočnosti v pomerne pokročilom štádiu, kedy je možná len symptomatická liečba a všetky stratégie na spomalenie alebo zastavenie progresie ochorenia boli doteraz neúspešné. 

Identifikácia pacientov v predmotorickom štádiu je teda kľúčová k včasnej diagnostike ochorenia a možnosti vyskúšať aj cielenú liečbu na spomalenie progresie Parkinsonovej choroby. V súčasnosti na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP prebieha rozsiahly dlhodobý výskumný projekt, ktorý sa zameriava na štúdium predmotorických štádií Parkinsonovej choroby a špecificky dvoch jej rizikových faktorov. Jedným z najšpecifickejších prejavov predmotorického štádia ochorenia sú práve poruchy správania v REM spánku - u viac ako 80-percent pacientov vznikne do niekoľkých rokov plne vyjadrená Parkinsonova choroba alebo iné degeneratívne ochorenie.

Ďalším z týchto predmotorických prejavov je dôkaz prítomnosti patologickej bielkoviny alfa- synukleín v periférnych tkanivách, napríklad koži, črevnej sliznici alebo slinných žľazách - viac ako 80-percent pacientov, u ktorých sa tieto zmeny nájdu má alebo bude mať plne vyjadrenú Parkinsonovu chorobu... Preto sme sa zamerali na sledovanie týchto dvoch predmotorických prejavov, pričom realizujeme na našej klinike rozsiahly výskum, ktorého prvé výsledky už boli prezentované na viacerých významných medzinárodných fórach a publikované v prestížnych medzinárodných časopisoch,“ dodáva MUDr. Škorvánek. 

MYSLITE NA SVOJE ZDRAVIE NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

Pedagogička: Dieťa z domu odchádza celý život. Treba ho nechať…

Mení sa všetko okolo nás a spôsob výchovy nie je výnimkou.…

Babička z trhoviska v Nových Zámkoch dojala celý slovenský internet.…

Pani Margit roky pomáhala cudzím ľuďom. Dnes si staručká vdova privyrába…

Malá rodinná firma z Nitry slávi historický úspech: Ako prví…

Obrovský úspech pre Slovensko priniesla jedna malá firmička z Nitry.

Obetavý otec nosí hendikepovaného syna na chrbte, aby mu ukázal…

Najväčšou záľubou rodiny Benkovcov je turistika. A nevynechávajú…

Na Liptove sa pred svetom ukrýva čarovná dolina, ktorá je ideálna…

Iba málokde nájdete na takom malom kúsku toľko zaujímavostí.…

Čech a Slovenka sa vzali po 15-minútovej známosti. So svadbou…

Ich život nebol jednoduchý, no osud im napokon skrížil cesty. Toto je skutočný…

Muž, ktorý dal Slovensku Horalky, ich vymyslel vďaka chybe pri…

Kultová slovenská pochúťka má už viac ako 50 rokov. Za jej…

Súrodenci z Prešova vyrábajú nádherné sukne starodávnou technikou,…

Málokto na Slovensku si môže povedať, že je jediný. A ešte k tomu…