Dobré noviny

Veľké obchodné reťazce Zara a H&M majú problém. Ľudia stále viac nakupujú použité oblečenie
Second-handy už dávno nepatria na okraj trhu s oblečením.


Uzavretím manželstva nárok na sirotský dôchodok nezanikne
Sociálna poisťovňa ku koncu februára 2019 vyplácala 20.728 sirotských dôchodkov a priemerná výška tohto dôchodku bola 137,54 eura.


Zakúpenie domácej pálenice treba do 15 dní nahlásiť finančnej správe
Súkromní výrobcovia pálenky musia podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 litrov čistého alkoholu.


Podaním daňového priznania môžu študenti získať od štátu stovky eur
Príjmy, ktoré sú nižšie než suma nezdaniteľnej časti základu dane, takzvané nezdaniteľné minimum, sú oslobodené od platenia daní. Väčšina študentov preto dane neplatí.


Budúce výzvy, ktoré čakajú Slovensko, si vyžadujú reformu školstva
Svetové ekonomické fórum (WEF) v správe Budúcnosť pracovných miest uvádza, že až 52 % všetkých pracovných úkonov budú do roku 2025 vykonávať stroje.