Igor Kluvánek bol medzinárodne uznávaným matematikom
TASR
TASR

Igor Kluvánek bol medzinárodne uznávaným matematikom

V roku 2016 by sa Igor Kluvánek dožil 85 rokov.

Igor Kluvánek Foto: wikipedia.com
 

Košice/Bratislava 27. januára (TASR) - Matematik, vysokoškolský pedagóg, autor prvých prác na Slovensku o teórii miery a integrálu Igor Kluvánek by sa v stredu 27. januára dožil 85 rokov.    Charakteristickou črtou jeho prác je jasná motivácia, odvaha púšťať sa do dôležitých, aj keď niekedy ťažkých problémov, ale aj elegancia, jasná línia riešenia, schopnosť vystihnúť podstatu riešeného matematického problému. Profesor Kluvánek bol jedným z prvých slovenských matematikov, ktorý získal medzinárodné úspechy.

Igor Kluvánek sa narodil 27. januára 1931 v Košiciach. Nevyštudoval matematiku, ale inžinierstvo, konkrétne vákuovú technológiu na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave. Už od roku 1952 pôsobil ako asistent Katedry matematiky SVŠT v Bratislave. Napriek mladému veku sa stal čoskoro jednou z vedúcich postáv matematického diania v Bratislave, a to nielen po stránke vedeckej, ale aj spoločenskej. Výrazný je jeho prínos k učebnici Matematika I, II, ktorú napísal spolu s Ladislavom Mišíkom a Markom Švecom. Učebnica znamenala prelom vo vyučovaní matematiky na československých technických vysokých školách a používa sa dodnes. Boli k nej napísané štyri zbierky úloh z vyššej matematiky.

V tých rokoch bol Igor Kluvánek tiež dušou niekoľkých vedeckých seminárov. Bol autorom prvých prác na Slovensku venovaných teórii miery a integrálu a zároveň bol ústrednou postavou úsilí smerujúcich k aplikáciám matematiky. Obrovský kus práce vykonal ako výkonný redaktor Matematicko-fyzikálneho časopisu Slovenskej akadémie vied (SAV). Jeho organizátorské a koncepčné schopnosti sa ešte plnšie uplatnili na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde sa stal spolutvorcom modernej koncepcie výuky matematikov a magnetom priťahujúcim do Košíc ďalších nádejných, nadaných matematikov ako aj osobnosti z iných vedných odborov.

Bol tiež jedným z prvých slovenských matematikov, ktorí získali medzinárodné úspechy. Od roku 1967 pôsobil na Flinders University v Adelaide v Austrálii. S radosťou privítal udalosti z novembra 1989, ktoré mu umožnili návrat do rodnej vlasti. Bol emigrantom nie z vlastnej vôle, ale z vôle ľudí, ktorí mu po tragických udalostiach roku 1968 znemožnili návrat z Austrálie.

Návratu do vlasti sa nedožila jeho prvá manželka Eva, s ktorou mal päť detí. Po návrate sa druhý raz oženil a svoje posledné roky prežil na Slovensku. V roku 1991 ho vymenovali za profesora. Docentom sa stal v roku 1965, kandidátom vied bol od roku 1962. Na obhajobu musel čakať rok pre svoje náboženské presvedčenie. Od roku 1990 prednášal postupne na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Vysokej škole dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline a na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Igor Kluvánek zomrel v Bratislave 24. júla 1993 vo veku 62 rokov.

Už ste čítali?

Island na Slovensku? Pavol dronom zachytil prekrásnu oravskú…

Talentovaný a šikovný slovenský fotograf svojim zábermi…

Vianočné ozdoby, ktoré prežili aj socializmus. Pozrite, ako…

Niektoré z týchto vianočných ozdôb možno ešte visia na stromčeku…

Vedci zistili, že babička zohráva v živote dieťaťa výnimočnú…

Úlohu starých mám nikdy neradno podceňovať. Vedci zistili, že niekedy…

Pred 40 rokmi ušiel pred komunistami do hôr a na Chate pod Rysmi…

Chatár Viktor sa pred desaťročiami stal kráľom jednej z najkrajších…