Rodičia na celom svete oslavujú, majú svoj deň D
SITA
SITA

Rodičia na celom svete oslavujú, majú svoj deň D

Rodičia sú každodennými vychovávateľmi a životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za ich odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady.

BRATISLAVA 22. júla - V nedeľu si pripomíname Svetový deň rodičov.

Korene tohto sviatku siahajú do Ameriky.

V roku 1994 vtedajší prezident Bill Clinton na Kongrese podpísal uznesenie pre podporu úlohy rodičov pri výchove detí.

Rodičia sú každodennými vychovávateľmi a životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za ich odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady.

Rodičia majú právo na rodičovský príspevok

Slovenskí rodičia, ktorí zažiadajú o podporu, štát finančne podporí cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 194,7 eura mesačne. Informuje o tom ministerstvo práce na svojej internetovej stránke. Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska.

Riadna starostlivosť o dieťa je starostlivosť, ktorú rodič poskytuje dieťaťu v záujme všestranného fyzického a psychického vývinu dieťaťa - ide najmä o primeranú výživu dieťaťa, jeho hygienu a výchovu, ako aj dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu. Rodičia môžu o príspevok požiadať formou písomnej žiadosti, tá musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Platia výnimky

"Nárok na rodičovský príspevok však nemá osoba, ktorá sa s dieťaťom zdržiava v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v inom štáte nie je rodič verejne zdravotne poistený v SR," píše sa na stránke rezortu práce. Pokiaľ je rodič maloletý a nemá priznané rodičovské práva a povinnosti, nárok na rodičovský príspevok nemá.

Rodičovský príspevok sa môže prestať rodičom vyplácať pre viaceré dôvody. "Ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti, kvôli ktorým bol rodičom príspevok vyplácaný, ak sa vyplácal neprávom, takisto o prerušenie môže rodič požiadať, ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je 194,7 eur alebo ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok," informuje ministerstvo práce. Pokiaľ dostal rodič príspevok neprávom alebo vo vyššej sume, je povinný ho za dané obdobie vrátiť.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká mesiac na to, ako dieťa dovŕšilo vek do troch alebo šiestich rokov a má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovtedy, kým dieťa dovŕši šesť rokov a stará sa o neho osoba, ktorá nahrádza rodičov. Nárok tiež zaniká vtedy, keď rodič alebo dieťa zomrú.

Už ste čítali?

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu…

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť…

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…

Byt v úplnom centre Bratislavy vymenili za šťastie na dedine:…

Nie všetky pokrokové projekty začínajú výpoveďou v korporáte.…

Práca v banke ju už nenapĺňala, pustila sa do výroby ženských…

Práca v banke si vyžaduje biznis oblečenie. Dobre o tom vedela už počas vysokej…

Pre koronu prišiel o prácu, tak piekol veterníky pre záchranárov.…

Keď prišiel Matúšov kolega s nápadom piecť koláče…

Horský vodca Ján Kořínek: Ak sa stretnete zoči-voči medveďovi,…

Pre milovníkov prírody a turistov má jasný odkaz.

František prácu smetiara miluje: Nie je to voňavá robota, no…

Vnúčatám kúpil ako hračku smetiarske auto, aby im mohol ukázať,…

25 rokov predáva kapustu na Miletičke: Pochádzam z generácie,…

Ak ste pravidelnými návštevníkmi známej Miletičky, meno…