Dobré noviny
Slováci môžu byť na seba hrdí, sme čoraz zelenší. Príkladom idú v Kauflande, kde sa nič zbytočne nevyhodí
Silvia Mabena
Silvia Mabena

Slováci môžu byť na seba hrdí, sme čoraz zelenší. Príkladom idú v Kauflande, kde sa nič zbytočne nevyhodí

Pred spustením projektu Zero Waste sa Kauflandu darilo separovať a recyklovať asi 80 % vlastného odpadu. Problémom bol najmä komunálny odpad. Za posledné dva roky sa podarilo spoločnosti výrazne ubrať aj z neho.
Pred spustením projektu Zero Waste sa Kauflandu darilo separovať a recyklovať asi 80 % vlastného odpadu. Problémom bol najmä komunálny odpad. Za posledné dva roky sa podarilo spoločnosti výrazne ubrať aj z neho. — Foto: Kaufland

Manažéri obchodného reťazca dva roky presviedčali zamestnancov aj vlastné rodiny o význame dôsledného triedenia odpadkov. Výsledok je skvelý. Dnes sa v Kauflande takmer nič zbytočne nevyhodí. Väčšinu odpadu opätovne využijú.

Nepoľaviť! Takýto je odkaz ekológov a environmentalistov všetkým Slovákom. Triedením a využívaním odpadov sa posúvame k zeleným krajinám Európy. Pozitívny vývoj víta aj environmentalista Marek Brinzík a pripomína: „Stále to môže byť lepšie, ak ľudia budú triafať svoj odpad do toho správneho kontajnera.“

Inšpiráciou v tomto smere môže byť reťazec Kaufland, ktorého zamestnanci sú pri triafaní odpadom naozaj presní. Vďaka inováciám a separujúcim zamestnancom tam zrecyklujú takmer všetok odpad, čo vytvoria. V číslach je to ohromných 94% opätovne využitého vlastného odpadu. „Dôležité je, že si naši zamestnanci návyky okolo triedenia prinášajú aj do svojich rodín a do svojho okolia,“ hovorí o pridanej hodnote projektu Zero Waste v Kauflande jeho vedúci Ivan Bosák a priznal, že triedenie vylepšoval aj vo svojej domácnosti. „Deti sú ochotnejšie dôsledne triediť, keď som im vysvetlil, ako sa dá odpad využiť,“ dodáva manažér Bosák.

Dlho sa nedali recyklovať plasty špinavé od potravín, majonézy či masovej šťavy a končili v zmesovom kontajneri. Kaufland ako jediný reťazec dokáže novou technológiou vyčistiť aj tento problémový odpad a posunúť ho na zhodnotenie. Foto: Kaufland

Veríte aj vy najväčšej smetiarskej fáme?

Napriek dlhoročnej kampani, na Slovensku stále veľa ľudí pochybuje o užitočnosti triedenia. Zrejme ste už aj vy počuli reči od známeho, ako jeho známy pracuje u smetiarov a tam vidí, že sa vytriedený odpad mieša a končí v spaľovni či na skládke. „Toto je najsilnejšia fáma, s ktorou sa stretávame pravidelne. Je to zároveň najčastejší komentár na sociálnych sieťach pod príspevkami o triedení odpadu,“ hovorí environmentalista Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá financuje triedený zber vo vybraných samosprávach a zároveň dozerá na plnenie recyklačných cieľov. Marek Brinzík pripúšťa, že k zmiešaniu vytriedeného odpadu môže dôjsť. „Takýchto prípadov je extrémne málo a stávajú sa naozaj výnimočne. Môžem povedať, že dnes všetko, čo sa dá zrecyklovať vďaka triedenému zberu, putuje naozaj k recyklátorovi,“ vysvetľuje environmentalista, prečo netreba dôsledné triedenie odpadu podceňovať.

„Často prezerám vytriedený odpad aj u nás doma a mojim dvom tínedžerom okrem iných vecí opätovne pripomínam zásady správneho separovania,“ hovorí Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a SCM spoločnosti Kaufland, o tom, ako sa mu zodpovednejší prístup k odpadom dostal doslova pod kožu. Foto: Kaufland

Vedúci projektu Zero Waste v Kauflande Ivan Bosák priznáva, že aj oni bojovali so skeptickým prístupom ľudí. „Najväčšou výzvou bolo motivovanie a zapojenie zamestnancov do triedenia. Kolegovia chodili na filiálky a na odborných školeniach vysvetľovali ako správne separovať jednotlivé druhy tovarov a aký úžitok z toho spoločnosť má,“ hovorí Ivan Bosák. Vlnou nevôle sa našťastie nenechali odradiť.

Pred šiestimi - siedmimi rokmi bolo Slovensko na chvoste, na druhom alebo treťom mieste od konca (prieskum Eurostat), v miere triedenia a recyklácie komunálneho odpadu. „Dnes sme priemerom medzi krajinami EÚ a triedenie a zhodnocovanie kuchynského biodoapadu (na Slovensku bol zavedený minulý rok) nás môže posunúť medzi najekologickejšie krajiny v únii,“ tvrdí s optimizmom environmentalista Marek Brinzík.

Slovenský Kaufland nedávno získal ako jediný reťazec strieborný certifikát od nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia za efektívne predchádzanie tvorby odpadu a pozitívnu mieru zhodnocovania odpadov priemerne vo výške až 94%. Foto: Kaufland

Triedením žije celá firma

Na 77 pobočkách Kauflandu pomáha dnes s efektívnym triedením odpadov asi 7 800 zamestnancov, s brigádnickými pozíciami to je okolo 10 000  ľudí. „Bez našich zamestnancov a ich snahy by celý projekt a cesta spoločnosti k nulovému odpadu (Zero Waste) nebola takým úspechom, akým je dnes,“ hovorí Ivan Bosák, vedúci projektu Zero Waste v Kauflande. Po prezenčných školeniach povedomie o triedení medzi zamestnancami utužovali aj cez interaktívne online lekcie o druhoch odpadov produkovaných spoločnosťou. Inštrukcie ako s nimi nakladať, aby boli čo najlepšie využité, visia aj na informačných nástenkách a pri zberných nádobách. Dbali aj o spätnú väzbu. Vedúci projektu pravidelne informovali zamestnancov o úspešnosti triedenia a odmeňovali najúspešnejšie predajne.

Pred spustením projektu Zero Waste sa Kauflandu darilo separovať a recyklovať asi 80 % vlastného odpadu. Problémom bol najmä komunálny odpad. Za posledné dva roky sa podarilo spoločnosti výrazne ubrať aj z neho. Presvedčili zamestnancov, že sa triedenie oplatí a investovali do inovácií, ktoré pomáhajú pri zhodnocovaní odpadu. „V priebehu dvoch rokov sme investovali asi 600 tisíc eur do nových technológií, do start-upu, ktorý nám pomáha s čistením plastov. Investovaná suma zahŕňa aj triediace nádoby, náklady na školenia zamestnancov...“ vymenúva náklady na ekologické opatrenia riaditeľ prevádzky Kauflandov na Slovensku, Gabriel Čuka, ktoré sa im vyplácajú.

Zopár príkladov ako sa to dá

Ekologickou mantrou našej generácie by mali byť tri heslá: zamedzenie vzniku odpadu, recyklovanie a opätovné použitie. Kriticky sme napríklad prijímali zálohový systém. Čas ale ukázal, že vďaka nemu veľmi efektívne využívame materiál z plechoviek a nápojových pet fliaš. „V tomto sa môžeme od vás učiť,“ okomentoval Ondrej, kamarát z Čiech, naše napomenutie, že u nás sa plechovky z piva nestláčajú, ale vracajú do obchodu. Aj ďalšie plasty, ak sú čisté, dajú sa granulovať a opätovne využiť vo výrobe. Zhodnotiť sa dá tiež dlho problémový bioodpad. Ak je vytriedený, kompostuje sa alebo sa zváža do bioplynových staníc, kde sa z neho vyrába elektrina alebo teplo. „Dobrou správou je, že pribúdajú technológie na spracovanie odpadu. To čo sa včera nedalo recyklovať, len energeticky zhodnotiť, to sa dnes recyklovať dá,“ vysvetľuje Marek Brinzík.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bežná slovenská domácnosť vytriedi asi 49 % odpadu. Firmy to robia na úrovni asi 60 %. „Tlačí ich do toho prísna recyklačná legislatíva,“ poznamenáva environmentalista Marek Brindzík. Foto: M. Brindzík, INCIEN

Veľký podiel odpadu tvorí tiež papier a kartón, ktorý sa dá dobre recyklovať a spoločnosti s týmto odpadom dnes už obchodujú. „Ak vytriedený odpad dokážeme predať, znižujeme náklady, ktoré sme predtým s jeho odvozom a likvidáciou mali,“ vysvetľuje Gabriel Čuka a ako príklad uvádza drevené palety, za ktorých likvidáciu kedysi platili. „Dnes máme odberateľa, ktorý si poškodené palety sám odvezie a spracováva ich na drevotriesku, z ktorej vzniká nábytok a podlahové krytiny,“ dodáva riaditeľ prevádzky. Časť paliet v skladoch nahradili sklápacími kovovými paletami, pretože v nich na fixáciu tovaru potrebujú menej fólie a sú trvácnejšie.

„Zmena každodenného jednania a myslenia ľudí bola výzva. Na školeniach sme vysvetľovali celý odpadový cyklus,“ hovorí Ivan Bosák, čo na zamestnancov zafungovalo. 60% úspechu Zero Waste projektu pripisuje zamestnancom a 40% novým technológiám a procesom, ktoré v spoločnosti zaviedli. Foto: Kaufland

Nariadenia o odpade budú prísnejšie

Slovensko, ale aj celá Európska únia má s odpadom veľmi ambiciózne plány. Do roku 2035 by sa malo v rámci Európskeho spoločenstva recyklovať až 65% komunálneho odpadu. „Predpokladám, že sa ešte dočkáme firemných pretekov v tom, čo dokážu v tomto smere vylepšiť. Kto dokáže lepšie naložiť s odpadmi a viac znížiť ich produkciu,“ myslí si Marek Brinzík. Od budúceho roka bude povinné triedenie kuchynského oleja a o dva roky budeme na Slovensku povinne triediť aj textil. „To sú ďalšie desiatky tisíc ton odpadu ročne, ktoré už čoskoro vytiahneme zo zmesových kontajnerov a budú sa hľadať cesty ako ich zhodnocovať a opätovne využiť,“ vysvetľuje environmentalista Brinzík.

Kaufland pri svojich predajniach umožňuje zákazníkom odovzdať aj špecifický odpad ako kuchynský olej a malé elektrospotrebiče. Do zmesového odpadu nepatria. Foto: Kaufland

Na Slovensku máme podmienky na to, aby človek, ktorý chce dôsledne triediť odpad, nemal čo vyhodiť do zmesového kontajnera, myslí si environmentalista Marek Brinzík. V každej obci, od lazov až po veľké mestá beží triedený zber, v ktorom sa odovzdávajú plasty, nápojové kartóny (ľudovo „tetrapaky“), kovové obaly, sklo a po všetkých slovenských mestách sa zbiera už aj kuchynský bioodpad. „Žiaľ, realita je taká, že v zmesových kontajneroch stále nachádzame veľa dobre recyklovateľných vecí,“ neodpustil si poznámku o nedbalosti Slovákoch Marek Brinzík, ktorý sa pravidelne zúčastňuje analýz triedeného zberu. Veľké spoločnosti so svojou prísnou politikou triedenia a nakladania s odpadmi môžu byť inšpiráciou pre domácnosti. „Existujú ešte špecifické druhy odpadov ako polystyrén, väčšie kusy nábytku alebo nebezpečný odpad ako farby a nátery... Tie nosievam na zberný dvor, pretože do bežných odpadových nádob nepatria,“  dodáva environmentalista Marek Brinzík.

Článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Kaufland.

Už ste čítali?

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na jediný deň: denne ošetrí 120 pacientov

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu otvorenejší a priateľskejší. Ale pije sa naozaj priveľa

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť za katedrou, vydal sa s krompáčom do sveta

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…