Barboru hnevala situácia s odpadom: vytvorila perfektnú príručku triedenia odpadu pre celé Slovensko
Júlia Böhmová
Júlia Böhmová

Barboru hnevala situácia s odpadom: vytvorila perfektnú príručku triedenia odpadu pre celé Slovensko

Neštudovala ekológiu, ani životné prostredie. Barboru škrelo, že u nich na sídlisku nikto nevie, do akého kontajnera čo vyhodiť. Pripravila najrozsiahlejšiu príručku o triedení odpadu pre samosprávy aj bežné rodiny.

Barbora chcela pripraviť objektívne pravidlá triedenia odpadu pre svojich blízkych, susedov, rodinu. Z projektu, do ktorého sa pustila s kamarátou, sa stala začiatkom roka 2022 najrozsiahlejšia a najprehľadnejšia príručka, podľa ktorej dnes triedi odpad celé Slovensko. — Foto: archív B. Šablovej, Pexels

Patríte medzi nadšených „triedičov“ odpadu? Zriadili ste si doma či v ofise  samostatné koše na zmesový odpad, plasty, sklo či papiere? Potom máme pre vás malý kvíz: 1. Môžete do odpadu na papier vyhodiť papiere zopnuté kovovými spinkami? 2. Keď odhadzujete do plastov fľašu od slnečnicového oleja, je dobré ju predtým ešte vypláchnuť? 3. Patria do kuchynského biodpadu použité hygienické vreckovky? (1. áno, 2. nie, 3. áno; detailné odpovede s vysvetlivkami nájdete na konci článku)

Bez ekologického vzdelania 

Barbora Šablová vyrastala v bratislavskom Starom meste, na sídlisku. Hoci vyštudovala manažment, ťahalo ju to ku kreatívnejším pozíciám vrátane digitálnej tvorby a interiérového dizajnu. Nemá diplom z ekológie, napriek tomu sa rozhodla, že v jej rodine budú triediť odpad ako profíci. „V roku 2017 som uvedomila, že si vôbec nie som istá správnym postupom. Snažila som sa dopátrať odpovedí na svoje otázky, no narazila som na množstvo nezrovnalostí. Informácie boli nekonzistentné a vyvolávali vo mne ešte viac otázok. Stránky mesta Bratislava a OLO mali síce dostupné základné informácie, ale nenašli ste na nich to potrebné o všetkých typoch obalov.“ A tak sa do štúdia pustila na vlastnú päsť. „Technológie v tejto oblasti sa veľmi rýchlo posúvajú vpred. Zatiaľ čo na jednom webe boli aktualizované, na inom ešte nie, čo bolo vo finále veľmi zmätočné.“ Spočiatku sa ani triedenie u Šablovcov nevyhlo chaosu. „Odpad sme prehadzovali z jedného koša do druhého, z jednej nádoby do druhej.“

Prvým, základným pravidlom je podľa Barbory predchádzanie vzniku odpadu. Keď odpad netvoríme, nemusíme sa ani zaťažovať jeho triedením. O predchádzaní tvorby odpadu a jeho triedení prednáša s nadšením aj najmenším škôlkarom. Foto: archív škôlky The Baby One

S kamarátkou vzali veci do vlastných rúk 

To bol moment, ktorý o všetkom rozhodol. So spolužiačkou z vysokej školy, Barborou Nedeľkovou, zhrnuli dostupné informácie a vytvorili manuál pre ich rodiny a známych v Bratislave. Nazvali ho „Waste for Dummies“ a o odborné korektúry požiadali Ivanu Máleš z Inšitútu cirkulárnej ekonomiky, Incien. Waste for Dummies vytvorili pôvodne pre Bratislavu, pre ľudí z iných okresov mohol byť kvôli iným pravidlám teda mätúci. „S odbornou garanciou NATUR-PACK sme z nej preto vyhotovili 5 variant tak, aby bola aktuálna pre cele Slovensko. Nazvali sme ju zrozumiteľnejšie a po slovensky, Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.“

42 % vyťaženého dreva celosvetovo ide na výrobu papiera

 • Recyklácia 1 tony papiera ušetrí asi 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov.
 • Lepší je 100 % recyklovaný nebielený toaletný papier bez vône. Bielené voňavé toaletné papiere nemusia byť z recyklovaného papiera a pri bielení sa používajú chemikálie znečisťujúce životné prostredie. Používané parfumy môžu byť, navyše, zdraviu škodlivé.
 • Aj písaním na „šmiráky“ ušetríte dosť papiera.

(Zdroj: Alchýmia triedenia komunálneho odpadu)

Vedeli ste, že papier sa dá recyklovať len 5 – 7x? Zvýšená spotreba papiera sa rovná zvýšenej potrebe výrubu stromov. Foto: Pexels / Shvets Production, A. Piacquadio

Príručka je pod stálym drobnohľadom autoriek aj externých expertov, NATUR-PACK a Incien.  Je aktuálna, minimalistická, jednoduchá, prehľadná. Potrebné informácie získate doslova „v sekunde“. Je obohatená o praktické tipy, zaujímavosti, návody. „Aktuálna verzia obsahuje množstvo menších aj väčších zmien a je doplnená aj o úplne nove sekcie, „Zálohovanie fliaš a plechoviek od nápojov“, „Jedlé oleje a tuky“ a obsahuje aj rozšírené informácie ako nakladať s kuchynským a záhradným bioodpadom.V elektronickej príručke nájdete prehľadne spracované všetko potrebné o triedení papieru, skla, plastov, zálohovaných obalov, nápojových kartónoch, kovoch, kuchynskom bioodpade, záhradnom bioodpade, domácom a komunitnom kompostovaní, jedlých tukoch a olejoch, textile, elektro, batériách a akumulátoroch ...

NATUR-PACK podporí všetky skvelé eko nápady

Páči sa mi, že Alchýmia je naozaj pre všetkých. Samosprávy v ňom nájdu všetky nové povinnosti, vedia sa o ňu oprieť a používať ju veľmi aktívne,“ teší sa Ivana Máleš z Incien. Alchýmiu však ocení nielen každý slovenský starosta, ale aj každá slovenská rodina. Tvorbu publikácie s nadšením podporila aj organizácia zodpovednosti výrobcov, NATUR-PACK. „Environmentálne vzdelávanie nás nesmierne baví, vďaka čomu máme za sebou aj pred sebou veľa krásnych a užitočných projektov. Radi sa spájame s inými neziskovými organizáciami, influencermi, aktivistami, v spolupráci s ktorými vzniká veľa krásnych projektov. To je aj príbeh Alchýmie,“ hovorí Marek Brinzík z NATUR-PACK.

Je to krásny a veľmi komplexný materiál. Zodpovedá všetky typy otázky, ktoré u nás v NATUR-PACKu dostávame od ľudí každý deň. Nájdete tu aj ekotipy, ako predchádzať vzniku odpadu. S autorkami vnímame príručku ako živý materiál. Neustále ho budeme aktualizovať a prispôsobovať otázkam, ktoré nám kladie verejnosť. Pri štvrtej aktualizácii pribudne nová kapitola, zberný dvor. Veľa odpadov, nad ktorými ľudia „meditujú“ a nevedia, kam ich zaradiť, patrí práve na zberný dvor. Ten má svoje špecifické pravidlá. Množstvo odpadu, ktorý končí na čiernych skládkach v lese či niekde za panelákom, patrí totiž práve na zberný dvor,“ pokračuje Marek Brinzík, ktorý Alchýmiu odporúča nielen samosprávam a rodinám, ale školám ako praktický a zrozumiteľný vzdelávací materiál. „Snažíme sa hľadať zmysluplné partnerstvá a priateľstvá v oblasti ekovýchovy. Vždy sme radi, keď sa staneme súčasťou niečoho, čo je originálne a inovatívne a prináša potenciál na zmenu myslenia.

Až 45 % odpadu z domácnosti tvorí bioodpad. Kompostovaním tak vieme zredukovať množstvo nami vyprodukovaného odpadu takmer o polovicu. O rovnaké množstvo tak zredukujeme aj naše náklady na odvoz a spracovanie nášho odpadu. Foto: Pexels / N. Lindsday, J. Cameron

Čo patrí do hnedej nádoby s označením Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

 • všetky tuhé, pevné zvyšky z príprav jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu
 • nespotrebované zvyšky jedál a potravín vrátane pokazených (bez obalov)
 • potraviny po záruke vrátane mäsa,malých kostí (napr. z hydiny, rýb, bez obalov)
 • papierové čajové vrecúška (bez spiniek a poplastovaných častí, aj vylúhované),
 • sypané čaje (aj vylúhované) a kávová usadenina
 • chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.zaváraniny (bez sklenených, plechových, resp. iných obalov - bez tekutej časti)
 • vocie a zelenina - vrátane šupiek (aj pokazené, plesnivé, hnilé)
 • vajcia a škrupiny z vajec
 • citrusy
 • použité papierové vreckovky (použité samozrejme ako servítky/utierky pri varení či smrkaní, nie „na záchode“ ani nasiaknuté čistiacimi prostriedkami)
 • certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom OK compost, OK home compost) a papierové vrecká
 • prírodné hubky (na riad a umývanie) – morské huby, lufa, celulóza
 • kompostovateľné taniere, príbory

(Zdroj: Alchýmia triedenia komunálneho odpadu)

Revolúcia s názvom bioodpad a jedlé oleje

Doteraz najkomplexnejšia príručka o triedení odpadov prichádza v čase, keď si podľa odborníkov stále viac Slovákov uvedomuje dôležitosť správneho nakladania s odpadom. „Aj technológie obalov sa neustále posúvajú vpred. Čo sme ešte nedávno museli vyhadzovať do  zmesového odpadu, môžeme dnes už vytriediť. Potenciál recyklovateľnosti každým dňom narastá. To, čo vytriedime, no zatiaľ sa zrecyklovať nedá, putuje na energetické zhodnotenie, čo je menšie zlo, ako keby skončilo na skládkach. Okrem toho, obce na Slovensku sú už povinné zbierať jedle tuky a oleje, kuchynský a záhradný bioodpad, zálohovať plastové fľaše a plechovky od nápojov.“

Pravidlá zálohovania PET fliaš

Podľa ministerstva životného prostredia sa na Slovensku ročne predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov nápojových plechoviek. Systém zálohovania dáva možnosť vyrobiť rovnaký typ obalu pri menšej spotrebe energie. Na Slovensku začal platiť zákon o zálohovaní nápojových obalov. Sú označené symbolom umiestneným v blízkosti čiarového (EAN) kódu a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Pri kúpe nápoja zaplatíme aj zálohu za obal (0,15 € za plastové fľaše aj plechovky). Sumu dostaneme naspäť za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom. Zaviesť zálohovanie je povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V obchodoch s menšou plochou je dobrovoľné. V krajinách, ktoré zálohovanie zaviedli, kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95 %. Viac info o systéme zálohovania sa dozviete na stránke www.slovenskozalohuje.sk.

Pri štvrtej aktualizácii pribudne nová kapitola, zberný dvor. Veľa odpadov, nad ktorými ľudia „meditujú“ a nevedia, kam ich zaradiť, patrí podľa Mareka Brinzíka (na foto vpravo) práve na zberný dvor. Foto: Pexels / R. Lach, NATUR-PACK

Barboru potešili všetky novinky. „Napríklad, že sa triedenie kuchynského oleja a bioodpadu stalo jednoduchším a dostupným. Keď som ešte pred niekoľkými rokmi chcela vytriediť olej z domácnosti, musela som ako ihlu v kope sena hľadať čerpacie stanice, na ktorých ho zoberú. Dnes je odberných miest omnoho viac. Olej môžete odovzdať nielen na každej čerpačke, ale napríklad aj pred všetkými obchodnými domami siete Kaufland.“

Ivana Máleš z Incien vidí najväčší potenciál v zbere kuchynského odpadu. „Práve toho je najviac v klasickom zmesovom.“ Ak z nášho „univerzálneho“ koša na odpadky skončí odpad z kuchyne na skládke, koledujeme si o ekologické problémy. Na skládke podlieha hnilobným procesom, pri ktorých vzniká metán, jeden z najagresívnejších sklenníkových plynov, ktorý si netriedením bioodpadu dobrovoľne uvoľňujeme do ovzdušia.

Výzva v podobe dieťaťa

Hoci bežné triedenie domáceho odpadu majú v Barborinej rodine po rokoch „v malíčku“, nová výzva prišla pred necelými dvoma rokmi v podobe narodenia dieťaťa. „Rozhodla som sa pre absolútne ekologický prístup k najväčšiemu typu odpadu, ku plienkam. Zvolila som sa bavlnené prateľné, žlčové mydlo a pravidelne pranie v neškodiacich pracích prostriedkoch. Skúšala som aj miernu verziu bez plienkovej metódy.“ Ako každé absolútno, ani toto sa podľa Barbory neukázalo ako najlepšie riešenie.“ Trápila ju nadmerná spotreba vody a iných prostriedkov, nehovoriac o čase a energii, ktorú musela denne na pranie plienok musela vynaložiť. Neskôr zvolila ekologické varianty jednorazových. „Týmto vzdávam holt všetkým rodičom, ktorí dokázali zladiť pranie bavlnených plienok s plnohodnotným časom pre bábätko a sami pre seba.“

Ekologicky a s minimom odladu sa snaží Barbora žiť aj po narodení dieťatka. Foto: archív B. Šablovej

 

Čo robiť s nepotrebným sklom?

 • Sklo by sa voľne v prírode rozkladalo cca 4 000 rokov, ale nie je až tak nebezpečné pre životné prostredie ako rozkladajúci sa plast.
 • Recyklovaním skla znížime mieru znečistenia ovzdušia o cca 20 % a vody o cca 50 % v porovnaní s primárnou výrobou skla. Navyše, sklo sa dá recyklovať donekonečna.
 • Nevyužijete sklenené nádoby od olív, zaváranín, medu a podobne? Môžete ich opätovne využiť, darovať predajcom na trhu alebo známym na zaváranie či iné využitie.
 • Nakupujete výrobky v skle u slovenských výrobcov a predajcov (napr. vinárov, výrobcov zaváranín či sirupov...)? Už pri kúpe sa ich spýtajte, či im ich sklenené nádoby môžete priniesť späť. Mnohí to ocenia.  

(Zdroj: Alchýmia triedenia komunálneho odpadu)

Veľa vecí pre dieťa dedia z druhej ruky od známych. „A tie nové vyberáme po dôkladnom zvážení reálnej potreby. Zvažujeme tiež značku, kvalitu a materiál. Ako platí „Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“, funguje aj derivovaná verzia „Nie som taký chudobný, aby som si každú chvíľu niečo nové kupoval.“ Funguje skrátka na báze striedmosti.“

Ešte oveľa dôležitejšie ako znižovanie množstva nákupov a voľba ekologických modelov je podľa Barbory dôležité, aby mamičky dokázali požiadať o pomoc svoje okolie. „Čerstvé rodičovstvo je zmena, na ktorú sa nedá úplne pripraviť. V momentoch, kedy je človek vyčerpaný, nemá  priestor na akékoľvek ekologické myšlienky. Až keď  sa dostane do celkovej pohody a dáva sám sebe, môže dávať svetu. Napríklad v podobe ekologického konania.“

Neviete, kam daný obal vyhodiť?

Pre zjednodušenie triedenia sa môžeme riadiť pravidlom „prevládajúcej zložky (t. j. nad 50 % hmotnosti)". Napríklad do žltého kontajneru na plasty môžeme tak vyhadzovať plastové, resp. kompozitné obaly/výrobky s prevahou plastu „nad 50 %“. Nie je to síce ideál (vhodnejšie sú obaly z 1 druhu materiálu), ale technológie sa zdokonaľujú takou rýchlosťou, že každým dňom narastá potenciál ich recyklovateľnosti.

Problémom stále ostávajú jednorazové plasty (mikroténové vrecká či jednorazový plastový riai), ktoré sa nedajú opakovane využiť. Žiaľ, až 50 % plastov použijeme len jedenkrát, následne putujú do koša. Na nákupy je preto vhodné nosiť si vlastné sieťky na ovocie a zeleninu či textilné vrecká na pečivo či dózy na sypané potraviny.

Namiesto potravinovej fólie na uskladnenie potravín sú vhodnejšie vrecká z prírodných textílií (bavlna, ľan, konope), dózy či voskové obrúsky. Či pokojne hrniec prikrytý pokrievkou alebo tanierom.

Článok vznikol v spolupráci s NATUR-PACK

Už ste čítali?

Jusufova rodina zmenila Šamorín na hlavné mesto zmrzliny: Práškové…

Vraví sa, že Juhoslovania sú všade. Niektorí Šamorínčania…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na…

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu…

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť…

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…

Aj keď je úplne nevidiaca, učí na strednej škole: Študenti sa…

Odmalička snívala o tom, že sa bude predvádzať na javisku. Košičanka…

Byt v úplnom centre Bratislavy vymenili za šťastie na dedine:…

Nie všetky pokrokové projekty začínajú výpoveďou v korporáte.…

Práca v banke ju už nenapĺňala, pustila sa do výroby ženských…

Práca v banke si vyžaduje biznis oblečenie. Dobre o tom vedela už počas vysokej…

Pre koronu prišiel o prácu, tak piekol veterníky pre záchranárov.…

Keď prišiel Matúšov kolega s nápadom piecť koláče…