Robíte rovnakú prácu, no za nižší plat ako vaša kolegyňa či kolega? Takto jednoducho to môžete zmeniť
Júlia Böhmová
Júlia Böhmová

Robíte rovnakú prácu, no za nižší plat ako vaša kolegyňa či kolega? Takto jednoducho to môžete zmeniť

Ako zistíte, či firma, do ktorej sa chystáte nastúpiť, ponúka férové platové podmienky pre všetkých? A ako si u šéfa či u šéfky úspešne vyjednáte vyšší plat? 

Ženy tvoria u nás približne 60% všetkých absolventov vysokých škôl. Napriek tomu dostávajú za rovnako vykonanú prácu stále v priemere o 17.8% nižší plat. — Foto: Pexels / J. Borba, Unsplash / A. Hirschi

Možno ste to už v práci zažili. Pozvánka na interview na váš vysnívaný džob prišla v momente, keď sa vám na tehotenskom vyfarbili obe čiaročky. Potenciálny zamestnávateľ vašu radosť nezdieľal. Super ponuku dal niekomu inému. Alebo ste sa na káve s kolegom na rovnakej pozícii dostali k otázke o platoch. Nechtiac sa preriekol, aká je jeho aktuálna výplata. A vy ste si išli oči vyočiť...   

Hoci dnes mnohí zamestnávatelia oduševnene hlásajú, aké skvelé podmienky ponúkajú vo firme, podľa experta na rodovú diskrimináciu z národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Andreja Kuruca, nie je všetko zlato, čo tak vyzerá. Hoci sú dnes podľa neho slová ako ´agilita, diverzita a inklúzia´ (pozn.: prijímanie každého zamestnanca bez rozdielu) veľmi „in“, upozorňuje, že väčšinou sa podľa nich správajú len veľké korporácie v medzinárodnom prostredí. „Väčšina firiem na Slovensku je menšej veľkosti. Vedú ich slovenskí majitelia, ktorí aktívne nevytvárajú „kultúru rovnosti“. V podstate aj preto, že to od nich nikto nežiada. Zákazníci, zamestnanci, ani štát. Nikto na nich nevyvíja taký tlak ako je to v prípade medzinárodných spoločností s materskými firmami pôsobiacimi v krajinách, kde sú v týchto veciach oveľa viac vpred,“ myslí si odborník.

Napríklad na Islande platí zákon, ktorý požaduje od firiem a inštitúcií (kt. majú viac ako 25 zamestnancov) certifikát rovnakého odmeňovania zo strany vládneho auditu. V prípade nezískania certifikátu firmy platia penále Centru pre rodovú rovnosť. Foto: Pexels / E. Dantès, Snapwire

Ženy pritom tvoria približne 60% všetkých absolventov vysokých škôl. Na manažérskych stoličkách z nich však podľa A. Kuruca sedí u nás iba tretina. O najvyššiu pozíciu by stálo 30 % žien (a 36 % mužov). Viac ako štvrtina z nich (27 %) by však mala problém zladiť svoj pracovný život s osobným.Stále platí, že rozdiely v mzdách sa najviac prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách. Špeciálne v podnikateľskom sektore.“

Prečo majú ženy o toľko nižší plat?

Na Slovensku sa aktuálny rozdiel medzi výškou výplaty pohybuje na úrovní 17.8%. O toľko menej zarobí žena za rovnakú prác ako muž. Podľa odborníkov, ktorí sa opierajú o svetové štúdie, si jednoducho ženy často dostatočne neveria. Aj analýzy medzinárodnej prieskumnej platovej platformy Paylab.com potvrdili, že sú  slabšie vo  vyjednávacích schopnostiach. A práve tie sú hlavným predpokladom zvyšovania mzdy. Podľa managing consultanta Martina Stopku z personálnej agentúry RecruLab „je možné, že ženy, ktoré sa vracajú po materskej dovolenke, príjmu aj nižší plat. Respektíve plat z pred doby ako išli na materskú a za tie povedzme 3 roky sa platy navýšili. "

Podľa A. Kuruca na nerovnosť platov vplýva aj fakt, že ženy príliš preťažuje neplatená práca v podobe starostlivosti o domácnosť. Od nej sa aj dnes odvíjajú predsudky o tom, ako naša spoločnosť vníma „ideálne“ ženské a mužské správania. Podľa A. Kuruca ide o vyjadrenia typu: „ženy sa  starajú o deti a domácnosť a deti, sú emocionálne a nemajú technické zručnosti. Muži, naopak,  sú nezávislí a silní, racionálni a logicky mysliaci.“ Práve tieto stereotypy môžu spôsobovať, že sa podľa nich podvedome v pracovnom prostredí správajú aj šéfovia vo vzťahu k ich zamestnankyniam a zamestnancom.

Otázka (nielen) platovej rovnosti medzi mužmi a ženami je aktuálna najmä vo veľkých medzinárodných korporáciách. Foto: Pexels / Proxyclick Visitor Management System, Unsplash

Čím viac hodín trávi žena s vysávačom v ruke, pri písaní domácich úloh či pri hrncoch, tým menej času zvládne venovať práci či rozširovaniu si profesionálnych zručností. Andrej Kuruc spomína pojem tzv. sklený strop. „Žena síce dovidí na vyššiu pozíciu, ale kombinácia predsudkov a jej rodinnej situácie vplýva na to, že ju nedosiahne.“

Ako situáciu s nerovnými platmi vyriešiť?

Rozdiely v mzdách medzi mužmi a ženami budú podľa A. Kuruca pretrvávať dovtedy, kým budú vo firme tajomstvom. Každá pozícia by mala mať podľa neho jasne zadefinovaný plat. Niektoré podniky sa už, našťastie, transparentne správajú. „Poskytujú napríklad tzv. mzdové kalkulačky, pomocou ktorých si zamestnanec rýchlo spočíta, koľko na danej pozícii reálne môže.“ Príkladom férového zamestnávateľa je reťazec Lidl, ktorý v januári 2022 získal ako druhá spoločnosť na Slovensku (po Phillip Morris) a ako prvá spoločnosť zo sféry potravinárstva nezávislý švajčiarsky certifikát kvality EQUAL-SALARY. Reťazec nerobí rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a neustále pracuje na politike „rovnosti“ pre všetkých. Podľa Dagmar Haklovej z PwC Slovensko, ktoré zastrešuje EQUAL-SALARY audity, je nevyhnutné, aby bola rovnosť v odmeňovaní mužov a žien zakotvená v základných firemných hodnotách. „O rovnosti musí byť presvedčené samotné vedenie a vyžadovať vo všetkých firemných procesoch.“  

V januári 2022 sa stal LIDL prvým zamestnávateľom v sektore potravín, ktorého férovosť vo vyplácaní miezd potvrdil aj prestížny svetový certifikát. Už v minulosti predstavil reťazec aj špeciálnu pracovnú pozíciu, ambasádorku pre diverzitu. Foto: LIDL Slovensko Foto: LIDL Slovensko

Jedným zo spôsobov, ako si firma môže nezávisle preveriť či svojich zamestnancov a zamestnankyne odmeňuje spravodlivo je audit a následná certifikácia EQUAL-SALARY. V praxi to znamená, že záujemca o prácu v reťazci presne vie, koľko a za akých podmienok na danej pozícii zarobí. Kritériá sú verejné.Každý zamestnanec pozná aj výhľad vývoja zvyšovania platu na štyri roky dopredu. Presné a jasné platové podmienky máme u nás presne zadefinované pre každú pozíciu,“ dopĺňa pre Dobré noviny Tomáš Bezák. Vďaka tomu zamestnanci Lidlu nenájdu v pracovných zmluvách formulku o „mlčanlivosti“ o výške platov. Férové odmeňovanie búra priestor na akékoľvek nepríjemné zamestnanecké tabu či tajomstvá. Zdá sa, že Lidl odštartoval na Slovensku trend, ktorý už vo viacerých krajinách sveta nie je novinkou.

Ako odhalíte, či firma naozaj ponúka férové platové podmienky

Chystáte sa na pracovný pohovor? Všímajte si tieto náznaky:

  • inzerát na pozíciu je napísaný v rodovo neutrálnom jazyku
  • firma transparentne uvádza nástupný plat (od 1.5.2018 povinnosť zo zákona)
  • firmy podpísala tzv. Chartu diverzity, v ktorej sa zaviazala dodržiavať  pravidlá inklúzie a férových podmienok; zoznam firiem je na stránke Charty diverzity 
  • na pohovore vám nekladú otázky o rodinnom živote či o tom, kedy plánujete splodiť potomka 
V roku 2017 vláda Veľkej Británie prijala zákon, ktorý požaduje od všetkých organizácií s viac ako 250 zamestnancami, aby ročne zverejňovali na vládnej webstránke rodový mzdový rozdiel v organizácii. Cieľom iniciatívy je zatlačiť na firmy s veľkým rodovým rozdielom k riešeniu situácie. Foto: Pexels / Cottonbro, Unsplash / A. Lusina

Príklady zo sveta

Férovosť v platoch medzi mužmi a ženami monitoruje a vyhodnocuje v podobe Indexu rodovej rovnosti Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Za rok 2021 si najlepšie viedlo Švédsko. V „boji“ medzi 27 krajinami sa Slovensko umiestnilo medzi poslednými krajinami, priečke č. 24. EIGE tiež zistil, že dosiahnutie rovnakého odmeňovania bude pri aktuálnom tempe v celej Európskej únii trvať ďalších 60 rokov. Podľa štúdie PwC Women in Work Index 2021, ktorá skúma ekonomické a sociálne postavenie žien v 33 krajinách OECD, bol za rok 2019 priemerný rozdiel platov medzi mužmi a ženami (Gender Pay Gap)  15 %. Správa tiež zdôrazňuje, že od roku 2011 sa skoro nezmenil. Odmeňovanie v jednotlivých krajinách OECD je extrémne rozdielne. Najväčšie šťastie majú Luxemburčanky, ktoré pracujú v priemere len za o 1,3% nižšie mzdy ako silnejšie pohlavie. Jeden z ázijských ekonomických ťahúňov, Južná Kórea, sa nevalne umiestnila na konci. Muži tu za rovnakú prácu dostávajú až o 32,5% viac. „Veľké rozdiely sú aj medzi krajinami strednej a východnej Európy. Zatiaľ čo Poľsko dosahuje rozdiel vo výške 5,8 % a Slovinsko 9,9 %, tak Česko až 20,2 % a Estónsko 24 %, viac ako Japonsko (23,5%),“ vysvetľuje Dagmar Haklová. Výrazné zníženie ale zrealizovalo aj Írsko o 11 %, Grécko, Island, Spojené kráľovstvo o 10 % a Južná Kórea o 9,2 %.

Najväčšie šťastie majú Luxemburčanky, pracujú v priemere len za o 1,3% nižšie mzdy ako silnejšie pohlavie. Najväčšie platové rozdiely za rovnakú vykonanú prácu zaznamenali v Južnej Kórei. Foto: Pexels / M. Nilov, Kindel Media

Niektoré krajiny si dôležitosť rovnakých platových podmienok pre obe pohlavia uvedomujú natoľko, že sa ich rozhodli ochrániť aj zákonom. „Napríklad Island sa stal v roku 2018 prvou krajinou vo svete, ktorá vyžaduje preukázanie rovnakého odmeňovania legislatívou. Vo Švajčiarsku novela zákona zase vyžaduje, aby spoločnosti s viac ako 100 zamestnancami vykonali analýzu rovnakej mzdy. Nemecko zaviedlo Zákon o transparentnosti platov na podporu rovnakého odmeňovania, alebo v Rakúsku vláda zaviedla Zákon o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi (žiadna diskriminácia pri určovaní platu),“ pokračuje expertka z PwC Slovensko.

Férové pohovory

Podľa Andreja Kuruca by sa s férovosťou a transparentnosťou mal začínať už prijímací pohovor. „Zamestnávateľ by mal použiť štruktúrovaný rozhovor s tými istými otázkami pre všetkých.Počas interview by sa vás zamestnávateľ nemal po správnosti vypytovať na váš rodinný stav, ani na to, akú ste mali v predchádzajúcom zamestnaní mzdu.

Pomoc so starostlivosťou o dieťa

Situáciu by mohla zlepšiť aj pomoc firiem so starostlivosťou o deti. Jednou z najväčších prekážok, ktorá bráni ženám postúpiť v kariére na vyšší post, je totiž nedostatok dostupnej starostlivosti o najmenších. „Firmy by mali zvážiť zriedenie podnikových škôlok, prípadne poskytnúť  finančný benefit „na škôlku“. Spoločnosti by o sebe nemali vyhlasovať, že sú prorodinné, ak neponúkajú  reálne benefity  v tejto oblasti. To môže viesť akurát k frustrácii a častým odchodom pracujúcich rodičov.“ Firmy by podľa A. Kuruca  mali tiež zvážiť možnosť práce z domu a flexibilné formy práce pre pracujúcich rodičov.

Zlepšiť (nielen platové) postavenie žien by pomohlo aj tzv. aktívne otcovstvo. Foto: Unsplash / Linkedin Sales Solutions

Podpora aktívneho otcovstva

Dôležité je podľa odborníka tiež povzbudiť otcov, aby využívali systém rodičovskej dovolenky. „Mnohí ju nečerpajú iba zo strachu, ako ich za to budú vnímať ostatní.“ Súčasné sociologické výskumy potvrdzujú, že kľúčom k vyrovnanejším rodovým vzťahom by mohlo byť rovnocennejšia starostlivosť zo strany oboch rodičov o domácnosť a o deti. „Dáta z krajín, kde sa otcovia viac zapájajú do každodennej starostlivosti o deti a viac čerpajú rodičovskú dovolenku , sa ženám lepšie darí presadzovať sa vo sfére verejnej, v politike alebo v biznise.“

Ako si úspešne vypýtať vyšší plat

Rekrutér Martin Stopka z personálnej agentúry RecruLab upozorňuje, prečo je dôležité sledovať, kedy máme v pracovnej zmluve výročie. „Platy sa navyšujú pravidelne raz za rok. To je v praxi najčastejšia situácia, kedy preberáte so šéfom aj svoj plat." Práve to je podľa odborníka ideálna situácia, kedy sa dá zvýšenie platu prirodzene spomenúť. „Vopred si môžete porovnať platy na internete alebo pozrieť, aké platy ponúkajú iné firmy v pracovných ponukách. Môžete tiež spomenúť úspechy, ktoré ste v práci za uplynulý rok dosiahli, pripadne nadchádzajúce výzvy, ktoré budú stáť napríklad viac pracovného času.

Pýtajte sa. Na štýl odmeňovania vo firme, koľko približne zarábajú ostatní kolegovia a na to, aké sú vaše možnosti rastu vášho platu a za akých podmienok.

Zistite si rodové rozdiely. Urobte si prieskum, koľko na vašej pozícii zarába žena a koľko muž. Ak zistíte rozdiely, žiadajte zvýšenie platu na úroveň, na ktorej sa pohybuje váš mužský kolega. 

Pripravte sa. Spravte si sumár vašich úspechov a výsledkov. Môžete argumentovať priemerným platom vo firme a poukázať na vaše extra nasadenie a schopnosti. Vyhnite sa „emocionálnemu vydieraniu“ typu, že potrebuje tie peniaze, lebo máte vyššie výdavky.

Spíšte si zoznam svojich úspechov. Dajte si dokopy všetko, čo (navyše) ste pre zamestnávateľa spravili. Zorganizovali ste úspešné podujatie? Vyškolili ste nových kolegov? Prišli ste s nápadmi, z ktorých profitujú ostatní? Žiadosť o zvýšenie podložte zoznamom.

Foto: Unsplash / P. Du Preez, Pexels / M. Blomkvist

Ukážte, v čom ste sa zlepšili. Dal vám šéf v minulosti spätnú väzbu a vy ste odvtedy spravili pokroky? Zdokonalili ste sa v nových zručnostiach? Aj to môže jedným z opodstatnených dôvodov platového zvýšenia. 

Prílišná plachosť nie je vhodná. Zabudnite na vety typu: „Viem, že rozpočty sú napäté, ale...“ Ak ste v pozícii vyjednávať, pamätajte, že nežiadate o osobnú láskavosť. Nie je potrebné ospravedlňovať svoju žiadosť.

Požiadajte šéfa o spätnú väzbu. Čo robíte správne vo svojej úlohe? Ako by chcel, aby ste sa zlepšili? Cieľom je ukázať svojmu zamestnávateľovi, že chcete svoju prácu robiť lepšie, a potom ju vykonať. Zaviažte sa zlepšovať a po vykonaní týchto zlepšení sa vráťte o niekoľko mesiacov neskôr s požiadavkou o zvýšenie mzdy.

Článok vznikol v spolupráci s LIDL

Už ste čítali?

Jusufova rodina zmenila Šamorín na hlavné mesto zmrzliny: Práškové…

Vraví sa, že Juhoslovania sú všade. Niektorí Šamorínčania…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na…

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu…

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť…

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…

Aj keď je úplne nevidiaca, učí na strednej škole: Študenti sa…

Odmalička snívala o tom, že sa bude predvádzať na javisku. Košičanka…

Byt v úplnom centre Bratislavy vymenili za šťastie na dedine:…

Nie všetky pokrokové projekty začínajú výpoveďou v korporáte.…

Práca v banke ju už nenapĺňala, pustila sa do výroby ženských…

Práca v banke si vyžaduje biznis oblečenie. Dobre o tom vedela už počas vysokej…

Pre koronu prišiel o prácu, tak piekol veterníky pre záchranárov.…

Keď prišiel Matúšov kolega s nápadom piecť koláče…