Sociálny výbor navrhuje predĺžiť podporné obdobie na čerpanie nemocenského
TASR
TASR

Sociálny výbor navrhuje predĺžiť podporné obdobie na čerpanie nemocenského

V uznesení však členovia výboru predstavili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k novele.

Výbor NR SR pre sociálne veci — Foto: Facebook/Sme rodina

Bratislava 15. marca (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci na svojom pondelkovom zasadnutí odporučil NR SR schváliť vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týka zrušenia krátenia sumy minimálneho dôchodku pre starobných dôchodcov. V uznesení však členovia výboru predstavili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k novele. Okrem iného navrhujú napríklad predĺžiť podporné obdobie na čerpanie nemocenského.

Poslanci z výboru to odôvodňujú tým, že pre zaťaženie zdravotníckych zariadení a pracovníkov, ako aj vysoké epidemiologické riziko spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je pacientom často poskytovaná iba neodkladná zdravotná starostlivosť.

Čo to znamená v praxi?

To v praxi znamená, že napríklad plánované operácie či rehabilitácie sa odkladajú, v dôsledku čoho sa predlžuje obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti. Výbor teda navrhuje predĺžiť podporné obdobie čerpania nemocenského vtedy, keď uplynie počas trvania krízovej situácie.

„Navrhujú sa tri podmienky predĺženia podporného obdobia, ktoré musia byť splnené súčasne,“ uviedol výbor v uznesení. Prvou podmienkou je trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti ako základného predpokladu trvania nároku na nemocenské. Nemusí však ísť o dočasnú pracovnú neschopnosť, v súvislosti s ktorou došlo z dôvodu odkladu zdravotných úkonov k predĺženiu, ale môže ísť aj o ďalšiu, následnú práceneschopnosť.

Druhá podmienka

Druhou podmienkou je, že podporné obdobie uplynulo v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou, ktorej trvanie sa predlžovalo pre krízovú situáciu, čiže z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti.

„Nárok na predĺženie teda vzniká, za predpokladu splnenia ostatných podmienok, aj v prípade, ak podporné obdobie uplynie už počas dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorej dĺžku nemá krízová situácia vplyv – napríklad dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu riadne ošetrenej zlomeniny nohy – ak dĺžka predchádzajúcej dočasnej pracovnej neschopnosti, a teda aj dĺžka plynutia podporného obdobia, bola negatívne ovplyvnená sťaženým prístupom k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou,“ vysvetlil výbor v uznesení.

Tretia podmienka

Treťou podmienkou predĺženia poberania nemocenského je, že musí existovať predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou, na základe čoho by mu mohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok.

Výbor tiež navrhuje, aby k predĺženiu nedochádzalo automaticky, ale na základe písomnej žiadosti. Posledné dve podmienky by mal posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Poslanci predpokladajú, že predĺženie poberania nemocenského sa dotkne mesačne v priemere 3400 poistencov v roku 2021 a v roku 2022 od januára do mája zhruba 1800 poistencov. Výdavky teda odhadujú v roku 2021 na 8,6 milióna eur a v roku 2022 na 3,5 milióna eur.

Ak ste sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii vy alebo vaši blízki, prípadne pociťujete úzkosť, depresívne nálady a súčasná kríza spojená s tlakom sa pre vás stáva psychicky neúnosnou, vyhľadať pomoc nie je prejavom slabosti či zlyhania. Kontaktujte odborníkov z Ligy za duševné zdravie na bezplatnom telefónnom čísle 0800 800 566. Prípadne môžete využiť služby e-mailovej poradne s konkrétnym odborníkom. Viac sa dozviete na webe linkanezabudka.sk.

Už ste čítali?

O slovenskú gymnazistku majú záujem na Oxforde. Od vedeckej…

Paulína na sebe pracovala nad rámec toho, čo vyžaduje škola. Drina sa…

Mamou v dobe covidu: Nevedeli sme, čo nás čaká. Slovenky priznali,…

Strach o seba, aj dieťatko. Mamy musia s príchodom nového člena rodiny…

Chlapcov hnevá pri šachu aj futbale. Talentovaná rómska šachistka…

Šachistka Agátka Berková dokonca remizovala s ruským šachovým…

Uznávaná virologička: Prekonali ste covid-19? Toto by ste mali…

Vyšiel vám pozitívny test na covid-19? Prekonali ste ochorenie s miernymi…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…