Vedci sa chopili iniciatívy, vláde posielajú jasný odkaz. Krčméry, Visolajský aj Mistrík píšu, ako by mala krajina bojovať s covidom
Martina Bednárová
Martina Bednárová

Vedci sa chopili iniciatívy, vláde posielajú jasný odkaz. Krčméry, Visolajský aj Mistrík píšu, ako by mala krajina bojovať s covidom

Lekári a odborníci už dlho upozorňujú na nekonzistentné a nedostatočné kroky vlády.

Na snímke v popredí člen permanentného krízového štábu a infektológ Vladimír Krčméry, v pozadí zľava predseda vlády Igor Matovič, člen permanentného krízového štábu a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA 19. januára - Momentálna situácia je na Slovensku skutočne vážna a január je zatiaľ pre našu krajinu tým najťažším pandemickým mesiacom. Viacerí slovenskí vedci už niekoľkokrát upozornili vládnych predstaviteľov na nedostatočné opatrenia či hrozby celoplošného testovania, ktoré u nás už v týchto dňoch prebieha.

Vedci z iniciatívy Veda pomáha - Covid-19 teraz vydali oficiálne vyhlásenie týkajúce sa aj očkovania a celkového zvládania pendémie. Podpísali ho lekári Peter Visolajský a Vladimír Krčméry, ale napríklad aj vedec Robert Mistrík. Mnoho zo signatárov bolo priamo v permanentnom krízovom štábe, ktorý zostavil počas prvej vlny premiér Matovič. Aktuálne to vyzerá tak, že už aj tí sa obrátili proti opatreniam z dielne vlády. Väčšina krajín sveta sústreďuje zdroje (ľudské a ekonomické) na očkovanie proti covidu, Slovensko spúšťa ďalšie celoplošné testovanie. Práve to vyvolalo veľkú kritiku z radov vedcov. Premiér im odkázal, že sú hlupáci.

Prinášame vám plné znenie vyhlásenia iniciatívy, ktorá vyzýva na tieto dôležité kroky v boji s pandémiou:

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 pokračuje aj v roku 2021. My, slovenskí vedci a odborníci z množstva rôznych disciplín, si uvedomujeme, ako vážne nás všetkých pandémia postihuje zdravotne, ekonomicky a sociálne, a do akých ťažko riešiteľných situácií sa dostávame.

Veda pomáha, pretože je postavená na faktoch, dôkazoch, vecných argumentoch a dôkladnej analýze dát podľa zverejnených metodík, nie na názoroch, želaniach, či svetonázore. Východisko z pandémie poskytuje vedecký pokrok, a to najmä prostredníctvom vakcín.

1. Vakcinácia

Očkovanie čo najväčšieho počtu ľudí čo najrýchlejšie môže zabrániť ďalším obetiam pandémie a ekonomickým stratám. Tak ako ostatné európske krajiny, aj Slovensko bude na začiatku očkovacej kampane zápasiť najmä s nedostatkom vakcín, ktoré potrebujeme použiť čo najefektívnejšie. Preto odporúčame, aby boli čo najskôr zaočkované najmä najstaršie vekové skupiny a to predovšetkým v prostrediach, kde je riziko rýchleho šírenia infekcie medzi takéto skupiny najvyššie (DSS, nemocnice, a pod.). Oni sú najčastejšími obeťami, aj keď ich je v populácii málo a ich prednostné očkovanie tak môže zachrániť množstvo životov a rýchlo odbremeniť nemocnice.

Preto vítame oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR prioritne očkovať ľudí nad 75 rokov. Prosíme všetkých seniorov, najmä tých nad 85 rokov alebo tých s vážnejšími diagnózami, aby sa registrovali na očkovanie hneď, ako to bude možné. Ľudia nad 85 rokov tvoria 1,5% obyvateľov, ale až 22% obetí ochorenia COVID-19 v nemocniciach.

Aby sme sa vyhli možným nežiaducim účinkom, odporúčame konzultovať očkovanie najviac ohrozených ľudí s ich praktickými lekármi, ktorí najlepšie posúdia ich celkový zdravotný stav. Je tiež dôležité, aby sa s vakcínami pracovalo hospodárne. Preto je žiaduce, aby bol program očkovania zaistený náhradníkmi a bol pod verejnou kontrolou.

2. Bezpečnosť vakcín

Ubezpečujeme občanov, že vakcíny používané u nás schvaľuje Európska lieková agentúra, ktorá používa spoľahlivé vedecké metódy na posúdenie účinnosti a nežiaducich účinkov vakcín. Bezpečnosť vakcín sa potvrdzuje aj počas prebiehajúceho očkovania v praxi, v Európe už bolo zaočkovaných ku dnešnému dňu viac ako 10 miliónov ľudí. Závažné nežiaduce účinky sú zriedkavé a náležite študované. Na Slovensku sú všetky hlásenia na nežiadúce účinky evidované a prešetrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Klinické testovanie dokáže skúmať dlhodobé účinky až po uplynutí potrebného času, ale s vakcínami máme už  dlhodobé skúsenosti.

Okrem očkovania ako našej hlavnej priority odporúčame čo najlepšie nastaviť ďalšie protiepidemické nástroje. Vítame snahu vlády hľadať lepšie riešenia v oblasti testovania, avšak radi by sme upozornili, že novo prijaté opatrenia obsahujú nemalé riziká, ktorým môžeme predísť použitím účinnejších nástrojov uplatňovaných v zahraničí.

3. Masové testovanie dostupné pre všetkých

Odporúčame zabezpečiť dostatočne vysokú kapacitu priebežného bezplatného testovania pre obyvateľstvo tak, aby bolo čo najlepšie dostupné pre všetkých, ktorí sa chcú otestovať. Ľudia s príznakmi ochorenia COVID-19 by mali mať možnosť sa otestovať bezodkladne, vrátane víkendov a večerných hodín, a tí, ktorí prišli do styku s infikovanou osobou alebo potrebujú potvrdenie o negatívnom teste, by mali by mať možnosť sa objednať na vhodný termín vopred. Už dnes takto robíme takmer 500 000 testov týždenne a tento spôsob testovania v prípade jeho ďalšieho rozšírenia a dostupnosti v čo najväčšej miere vo všetkých častiach Slovenska môžeme považovať za masové testovanie.

Akékoľvek testovanie musí byť spojené s priebežným overovaním parametrov použitých testov, aby sme sa vyhli zbytočným omylom a zníženiu dôvery obyvateľstva k testovaniu. V prípade pochybností o výsledkoch individuálnych testov ich odporúčame overovať. Zároveň upozorňujeme všetkých, ktorí sa testujú, aby si uvedomovali, že negatívny výsledok testu (a najmä rýchlotestu) neznamená, že testovaná osoba nie je infikovaná a nemôže vzápätí infikovať ďalších. Preto je aj po negatívnom teste potrebná obozretnosť a vyhýbanie sa rizikovému správaniu.

4. Intenzívne testovanie v ohniskách

V identifikovaných lokálnych ohniskách epidémie a ich bezprostrednom okolí odporúčame vykonať promptné opakované intenzívne testovanie. Ohniskom môže byť okres, obec, mesto, či ich časť. Ohniská odporúčame identifikovať posilnenými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva analýzou dát z bežného testovania. V prípade veľmi zlej situácie odporúčame testovanie kombinovať s lokálnymi obmedzeniami mobility a prísnou kontrolou. V prípade znevýhodnených komunít (ľudia bez domova, marginalizované rómske komunity, a pod.) je testovanie potrebné spojiť aj so zisťovaním lokálnych praktických prekážok dodržiavania karantén a ich logistickou podporou v spolupráci so samosprávami. Situáciu odporúčame monitorovať aj skríningom protilátok v krvi, najmä v ohniskách pozorovaných v minulosti. Poznanie miery premorenia bude kľúčové pri efektívnom uvoľňovaní zavedených opatrení. Odporúčame aj vydávanie potvrdení o prekonaní ochorenia a o vytvorených protilátkach jednotlivcom.

5. Časté opakované testovanie na miestach s veľkým miešaním ľudí

Na tých miestach, kde aj pri súčasných protiepidemických opatreniach prichádza k výraznému miešaniu ľudí v interiéri, špeciálne z rôznych geografických oblastí, odporúčame frekventované testovanie podľa možností viackrát týždenne. Zníži sa tak riziko, že sa veľké priemyselné podniky, úrady, či v budúcnosti otvorené školy stanú zdrojmi budúcich ohnísk infekcie.

6. Trasovanie, analýza dát a prístup k dátam

Odporúčame pripraviť trasovaciu infraštruktúru Regionálnych úradov zdravotníctva tak, aby sme čo najskôr po poklese počtu nových prípadov na únosnú hranicu dokázali opätovne spustiť efektívny systém trasovania a indikácie na testy. Odporúčame posilniť doterajšie trasovacie postupy a adaptovať úspešné metódy trasovania klastrov zo zahraničia, pripadne pri trasovaní využívať elektronické zdieľané aplikácie tak ako v zahraničí. Aj kým je počet nových prípadov vysoký, považujeme za potrebné analyzovať dostupné dáta z testovania a aktívne vyhľadávať lokálne ohniská infekcie. Toto je dôležité špeciálne v spojitosti s rozšírením nových rýchlejšie sa šíriacich variantov vírusu, ktoré odporúčame obzvlášť aktívne monitorovať. Odporúčame taktiež akékoľvek získané dáta zverejňovať v anonymizovanej podobe verejnosti. 

7. Príprava škôl

Otvorenie škôl okamžite, ako to situácia umožní, považujeme za najvyššiu dlhodobú prioritu našej spoločnosti po záchrane životov. Školy odporúčame otvárať postupne od najnižších ročníkov najmä tam, kde majú žiaci zásadne obmedzený prístup k vyučovaniu na diaľku a pre žiakov so špecifickými poruchami učenia. Otvorené školy si v súčasnej pandemickej situácii vieme predstaviť len v kombinácii s prioritným očkovaním pedagógov a pravidelným testovaním žiakov a zamestnancov škôl. Odporúčame preto pokračovať v príprave pravidelného testovania v školách, vrátane budovania potrebnej testovacej infraštruktúry. Technológie, ktoré nevyžadujú zdravotníkov pri odberoch, už sú dostupné, a ich zavedenie sa musí stať prioritou. Bez funkčného školstva ohrozujeme budúcnosť našej krajiny aj našu budúcu ekonomiku.

8. Vytrvajme

Pozitívny epidemický trend, ktorého náznaky dnes už zreteľne vidíme, sme dosiahli spoločne predovšetkým naším správaním. Nesmieme však v tomto úsilí poľaviť, pretože predčasné uvoľnenie opatrení vedie k rýchlemu zhoršeniu situácie a bude opäť potrebné promptne zavádzať prísnejšie opatrenia.

Prosíme preto ľudí, aby naďalej zotrvali v prísnom dodržiavaní opatrení na zníženie mobility a kontaktov. Každé stretnutie, ktoré si odoprieme, prispeje k zlepšeniu situácie. Vydržme tak ako doteraz a povzbudzujme k tomu aj ostatných. Všetkým vám za to ďakujeme. Pandémii musíme čeliť všetci spoločne.

V Bratislave 18.1.2021

Iniciatíva Veda pomáha - COVID-19

Už ste čítali?

Uznávaná virologička: Prekonali ste covid-19? Toto by ste mali…

Vyšiel vám pozitívny test na covid-19? Prekonali ste ochorenie s miernymi…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…

Rasťo navštívil Severnú Kóreu: Hoci je to najkrutejší režim,…

Ľudia majú svojich diktátorov za bohov, ženy si môžu vybrať z 18 účesov,…

Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala,…

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero…

Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú…

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu,…