Ľud z epidémie cholery v Uhorsku obviňoval panstvo, farárov a Židov. Obzvlášť ťažko niesol zákaz náboženských obradov
Ľubomíra Somodiová
Ľubomíra Somodiová

Ľud z epidémie cholery v Uhorsku obviňoval panstvo, farárov a Židov. Obzvlášť ťažko niesol zákaz náboženských obradov

Viac ako samotnej cholery sa v 19. storočí uhorský ľud bál, že ho sa ho vrchnosť pokúša otráviť. Dovtedy nepoznaná choroba z Ázie neobišla v Európe ani najmenšie dedinky, ale pohltila aj metropoly ako Paríž a Londýn.

Pomník Východoslovenského roľníckeho povstania alebo aj Cholerového povstania. — Foto: Wikimedia/Jozef Kotulič

BRATISLAVA 26. novembra - Počas epidémií naprieč celou históriou ľudstva sa nešírili len samotné choroby, ale aj dezinformácie. Slovensko ovládnu agenti zo západu, počas testovania na koronavírus vám zavedú do tela čip, ktorým vás budú ovládať alebo u nás nastane celostvetová židovská nadvláda… to je len malý prierez toho, čo ponúka súčasná slovenská konšpiračná scéna.

Nedávny prieskum organizácie Globsec ukázal, že konšpirátori majú na Slovensku veľmi silné zázemie. Jedným zo základných ukazovateľov prieskumu bolo, koľko percent obyvateľov daných krajín verí konšpiračným teóriám. Pri Slovákoch svieti podiel 56 percent, najviac spomedzi všetkých sledovaných štátov. 

Cholera v Uhorsku

Aj pred 190 rokmi, kedy dnešné územie Slovenska postihla hrozivá pandémia cholery, ľudia verili rôznym dezinformáciám a hľadali vinníka. Etnologička Zuzana Panczová vo svojom príspevku s názvom Epidémie ako zdroj konšpiračných teórií v minulosti na stránke Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, hovorí v o postojoch ľudí k epidémii cholery v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia. Tvrdí, že ľudia boli náchylní veriť, že je to vymyslená choroba či spôsob, akým chcú páni utláčať ľudí. Kým dnes ľudia považujú opatrenia proti šíreniu pandémie skôr za obmedzovanie občianskych práv a slobôd, pred stáročiami ich vnímali skôr ako existenčnú hrozbu.

Došlo to až do takého bodu, že v roku 1831 na východnom Slovensku vypuklo dovtedy najväčšie povstanie poddaných na Slovensku. Hoci v roku 1830 bola veľká neúroda, ktorá prehĺbila zlé sociálne podmienky poddaných a na ich náladu vplývali aj revolučné udalosti v Poľsku (tzv. Novembrové povstanie), bezprostredným spúšťačom povstania boli opatrenia proti cholerovej epidémii.

Odkiaľ sa choroba vzala?

V roku 1830 sa v Európe začala prebúdzať nová, neznáma choroba, ktorá dovtedy vyčíňala len v Ázii. Cholera vstúpila aj na územie historického Uhorska. Priniesli ju sem ruskí vojaci. Tí boli z Kaukazu povolaní do Poľska, kvôli potlačeniu novembrového povstania. Keď sa cholera vyskytla v susednom Poľsku, bolo jasné, že sa táto pliaga nezastaví a preskočí aj opačnú stranu Tatier. Nákaza sa bleskovo rozšírila aj do Uhorska a udrela najmä na území východného Slovenska. 

Chýry o epidémii podnietili prijatie preventívnych opatrení aj v habsburskej monarchii, no šíreniu nákazy sa nepodarilo zabrániť. Do oblastí postihnutých nákazou boli vysielaní choleroví komisári. Ich úlohou bolo zavádzať proticholerové opatrenia, kontrolovať ich dodržiavanie a informovať štátne orgány o priebehu cholery a spôsobe jej liečby v župách a kráľovských mestách, nad ktorými mali dozor.

O cholere

Cholera je nebezpečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae. Zdrojom nákazy je výhradne človek – chorý alebo bacilonosič. Človek sa infikuje alimentárnou cestou – pitnou vodou znečistenou výkalmi alebo kontaminovanými potravinami (najčastejšie nedostatočne tepelne upravenými rybami). Infekcia sa len zriedkavo prenáša priamo z človeka na človeka.  

Prevencia

Medzi opatreniami bola predovšetkým prísna kontrola a obmedzenie pohybu osôb (predovšetkým tulákov, Rómov a Židov). Okrem toho, ako spôsob prevencie nariadili kompetentní izoláciu nakazených, karanténu postihnutých oblastí či apelovanie na osobnú hygienu a zrušenie hromadných podujatí.

Cholera postihovala najmä chudobných s horšou hygienou, mala veľmi rýchly priebeh. O osude pacientov bolo zvyčajne rozhodnuté v priebehu 24 hodín. Nie zriedka sa stávalo, že ľudia v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomierali už po siedmich, desiatich alebo dvanástich hodinách. Málokedy cholera trvala dlhšie ako dva dni. 

Cholera ako pôsob týrania ľudu zo strany panstva

V snahe zabrániť šíreniu epidémie vrchnosť nariadila dezinfekciu studní chlórovým vápnom a podávanie bizmutového prášku.

Verejnosť si opatrenia začala vysvetľovať ako zámienku na potlačenie revolučných myšlienok zo strany mocných a v reakcii na opatrenia pribúdali aj výtržnosti a silneli nepokoje. „K prehĺbeniu ich nedôvery navyše prispeli i prípady ľudí, ktorí sa otrávili nadmernými dávkami bizmutového prášku. Práve ten bol totiž považovaný za účinný prostriedok proti cholere, avšak len málokto vedel, ako ju správne dávkovať. Preto sa objavili rôzne iné zaručené „liečivá“, ako napríklad odvar z ryže, jačmeňa, ibištekového koreňa alebo roztlčeného ľanového semena, zmiešaný s 20. až 30. kvapkami liehovej tinktúry ópia,“ píše sa na stránke Pohrebníctvo Sk.

„Medzi poddanými sa šírili názory, že nákazlivosť cholery je dezinformácia šírená ako ďalší spôsob týrania ľudu zo strany panstva,“ píše etnologička. Situácia sa podľa nej zhoršila po objavení sa nákazy a vystupňovaní opatrení spojených s izoláciou, liečbou a pochovávaním nakazených osôb. „Obzvlášť ťažko ľudia niesli zákaz náboženských obradov,“ dopĺňa.

„Skutočnosť, že uvedené opatrenia vynucovala štátna moc pod hrozbou prísnych sankcií a zároveň obeťami nákazy boli prevažne chudobné sociálne vrstvy, vytvorila ideálnu atmosféru pre šírenie konšpiračných teórií o sprisahaní pánov voči poddaným. K podobným výkladom prispieval aj spôsob, akým sa karanténa a liečba vykonávali,“ vysvetľuje.

Kňazi, úradníci a Židia vraj trávia ľudí

V eskalujúcej sa atmosfére sa napríklad medzi ľuďmi rozšírilo, že kňazi prostredníctvom sviatosti oltárnej podávajú jed a úradníci namiesto dezinfekcie (chlórového vápna) do studní a potokov sypú otravu. „Údajnými dôkazmi sprisahania malo byť šírenie nákazy v blízkosti riek a iných zdrojov vody, fámy o dôkazoch otravy počas pitvy mŕtvol, informácie o existencii štatistických odhadov predpokladaného vysokého počtu obetí kvôli plánovaniu masových hrobov, ako aj objavenie sa nákazy po vykonaní preventívnych sanitárnych opatrení,“ píše Panczová. 

Epidémia a preventívne opatrenia podnietili aj podozrievavosť voči Židom, ktorých obviňovali z trávenia studní a tiež z roznášania jedu v potravinách.

„To sa stalo priamou zámienkou k tomu, aby dedinčania pochytali, zbili a dali uväzniť dvanástich Židov. Hneď nasledujúci deň dokonca chytili a mučili i zdravotného komisára, ktorého nútili k priznaniu, že bol tiež podplateným travičom,“ uvádza etnologička.

Hrozný je ľud, keď jarmo zláme

Spomínané Východoslovenské roľnícke povstanie z leta 1831 začalo v Zemplínskej župe a postupne sa rozšírilo do Abovskej, Šarišskej a Spišskej župy. Celkovo sa ho zúčastnilo vyše 40 000 povstalcov. 

O príčinách a priebehu vtedajších nepokojov v hornom Zemplíne je svedectvo od spisovateľa Jonáša Záborského (1812 – 1876). Ten však len opísal to, čo mu porozprával priateľ Adam Hlovík, evanjelický farár z Kladzian pri Vranove nad Topľou: „Medzi sedľačou rozšírilo sa to divné bláznivé presvedčenie, že cisár odpustil sedliakom všetku panštinu (pozn. autorky: povinnosti poddaných voči zemepánovi), chce, aby podelili panské majetky medzi sebou, ale páni to taja, ukrývajú a aby nemuseli dať sedliakom, čo im daroval cisár, trávia ich. Páni, že sypú jed do všetkých studní a žriedel, lekári, že podávajú otravu v liekoch, farári pri svätých tajomstvách.“

Pomník Východoslovenského roľníckeho povstania alebo aj Cholerového povstania nad  obcou Haniska pri Prešove.
Pomník Východoslovenského roľníckeho povstania alebo aj Cholerového povstania nad obcou Haniska pri Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta

Počas povstania chudobní sedliaci rozvrátili viacero kaštieľov a kúrií. Rozzúrení poddaní prepadávali zdravotných komisárov, župných úradníkov, zemepánov, kňazov i Židov.

Odplata sa dostavila čoskoro. Šarišský župan Ignác Eötvös bol vymenovaný za kráľovského komisára s plnou mocou, ktorý na konci augusta nasadením vojska zlikvidoval roľnícke povstanie. Poddanstvo bolo zrušené o 17 rokov neskôr. 

Nedôvera

Podľa Zuzany Panczovej je živnou pôdou pre šírenie fám a konšpirácií práve nárast nespokojnosti širokej verejnosti v spojení s hľadaním nepriateľa. „Pocit bezmocnosti voči úradnej moci, ktorá z dôvodu verejného záujmu pácha určité násilie na jednotlivcoch, môže viesť pri nedostatku informácií alebo nedôvere voči oficiálnym zdrojom k presvedčeniam, že cieľom protiepidemických opatrení je v skutočnosti riadená likvidácia obyvateľov,“ hodnotí etnologička.

Lepšia hygiena

Posledná veľká epidémia cholery vypukla na území Uhorska 14. septembra 1872 a trvala dva roky. V 19. storočí dosiahol počet obetí cholery 1 milión. Po víťazstve nad „pliagou“ trvalo až šesť rokov, kým sa obnovil pôvodný počet obyvateľstva Uhorska. Počas epidémie v roku 1831 ochorelo okolo 536 000 ľudí, z nich polovica chorobe podľahla. V čase druhej vlny smrteľnej epidémie medzi rokmi 1872-1873 bolo infikovaných 431 000 ľudí, z ktorých nákaze podľahlo 181 672. Iné pramene uvádzajú, že počet smrteľných obetí prekročilo 250 000.

Cholerovú epidémiu napokon potlačilo čistenie vôd a zlepšenie hygienických podmienok v krajine. Choroba však nezmizla úplne, v prípade prírodnej katastrofy, ktorú by sprevádzal aj kolaps čistoty verejných priestranstiev, sa môže predpokladať jej znovuobjavenie.

Zdroj: Pravda, SAV, Madari.sk

Už ste čítali?

Jusufova rodina zmenila Šamorín na hlavné mesto zmrzliny: Práškové…

Vraví sa, že Juhoslovania sú všade. Niektorí Šamorínčania…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na…

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu…

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť…

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…

Aj keď je úplne nevidiaca, učí na strednej škole: Študenti sa…

Odmalička snívala o tom, že sa bude predvádzať na javisku. Košičanka…

Byt v úplnom centre Bratislavy vymenili za šťastie na dedine:…

Nie všetky pokrokové projekty začínajú výpoveďou v korporáte.…

Práca v banke ju už nenapĺňala, pustila sa do výroby ženských…

Práca v banke si vyžaduje biznis oblečenie. Dobre o tom vedela už počas vysokej…

Pre koronu prišiel o prácu, tak piekol veterníky pre záchranárov.…

Keď prišiel Matúšov kolega s nápadom piecť koláče…