30-ročná toxická skládka pri Seredi ohrozuje zdravie až milióna ľudí. Zastaviť to teraz môžete aj vy
Lenka Miškolciová
Lenka Miškolciová

30-ročná toxická skládka pri Seredi ohrozuje zdravie až milióna ľudí. Zastaviť to teraz môžete aj vy

Obrovská kopa odpadu pri Seredi znečisťuje takmer celé západné Slovensko. Zbaviť sa 30-ročnej toxickej skládky môžete teraz pomôcť aj vy.

Areál bývalej Niklovej huty sa rozprestiera v katastri mesta Sereď a obce Dolná Streda. Oba si však s problematickou skládkou nevedia rady, areál je totiž v rukách súkromníka. — Foto: Z Čiernej na Zelenú/Šimon Kavuliak

SEREĎ 17. septembra - Obrovskú kopu odpadu si už určite všimol každý, kto mal kedy cestu okolo Serede. Málokto však zrejme vie, že kopa prachu je v skutočnosti jednou z najväčších neriešených envirozáťaží na Slovensku. Kopec s rozlohou až 30 hektárov je pozostatkom štátneho podniku Niklová huta Sereď, ktorý fungoval od roku 1963. Až do zatvorenia továrne niklová huta ročne vyprodukovala 300-tisíc ton jemného kovového prachu. Výroba sa zastavila v roku 1993 a po niklovej hute zostala len toxická skládka odpadovej rudy - lúženca, ktorú dnes môžeme „obdivovať“ z auta.

Nejde však len o to, že by viac ako 30-ročná skládka odpadu znehodnocovala pohľad na krajinu. Odpad, ktorý vznikal pri procese lúhovania niklovej rudy, má neblahý dopad ako na životné prostredie, tak aj na zdravie ľudí. A to nielen Seredčanov, ale takmer milióna obyvateľov západného Slovenska.

Ročne zo „zabudnutej“ skládky lúženca odfúkne do okruhu 50 kilometrov až 600 ton prachu.
Ročne zo „zabudnutej“ skládky lúženca odfúkne do okruhu 50 kilometrov od Serede až 600 ton prachu. Foto: Facebook/Z Čiernej na Zelenú

Dopad na životné prostredie sa ako-tak monitoruje až od 90-tych rokov

Dopad na životné prostredie a ľudské zdravie sa viac-menej začal sledovať až v 90-tych rokoch. Od roku 1993 je skládka lúženca a areál v súkromných rukách, v roku 1994 padlo prvé rozhodnutie o rekultivácii, je rok 2020 a občania sa musia stále dožadovať rekultivácie skládky. Viaceré štúdie zistili znečistenie podzemných vôd, znečistenie pôdy v okolí haldy, prach zo skládky lúženca zasahuje počas veľmi prašných dní územie do vzdialenosti až 50 kilometrov. Merania, ktoré sa robili, často zistili prekročenie limitných hodnôt, ktoré hovoria o vysokom potenciáli ohrozenia životného prostredia a ľudského zdravia,“ vysvetlila pre Dobré noviny aktivistka Miroslava Sabová Dudášová, ktorá je jednou z iniciátoriek petície Z Čiernej na Zelenú. 

Čo žiadajú aktivisti? 

Ako sa píše na webe Z Čiernej na Zelenú, aktivisti aj prostredníctvom petície žiadajú konkrétne riešenia na konkrétne problémy. Medzi ich hlavné požiadavky patria: 

  • Analýza aktuálneho právneho stavu environmentálnych záťaží,
  • zabezpečenie rozšíreného a funkčného monitoringu kvality ovzdušia, podzemných vôd a pôdy,
  • vypracovanie analýzy vplyvu environmentálnych záťaží na kvalitu verejného zdravia,
  • vypracovanie komplexného projektu rekultivačných a sanačných opatrení,
  • príprava a spustenie financovania sanačných prác.

Petíciu môžete podpísať priamo na stránke z Čiernej na Zelenú aj vy.

Znečistenie sa týka približne milióna ľudí

Aktivisti petíciou upozorňujú nielen na environmentálnu záťaž, ktorú skládka lúženca predstavuje, ale aj na možné ohrozenie ľudského zdravia. O znečistení, ktoré sa netýka len Seredčanov, ale aj približne ďalšieho milióna ľudí žijúcich na západnom Slovensku, nakrútili aktivisti aj video, v ktorom problém bližšie vysvetľujú:

Toxická skládka je v rukách súkromníka, mesto si samo nevie pomôcť

Areál bývalej Niklovej huty sa nachádza v katastri mesta Sereď a obce Dolná Streda. Ako pre Dobré noviny povedal aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, mesto sa už v minulosti viackrát snažilo problém toxickej skládky lúženca riešiť, avšak problémom je, že areál je v rukách súkromníka: „Je potrebné veľmi zreteľne a jasne povedať, že nie samosprávy ale štát zlikvidoval Niklovú hutu a likvidátor predal v roku 1994 skládku za 66 700 slovenských korún súkromnej spoločnosti. Do dnešných dní skládka niekoľkokrát oficiálne zmenila majiteľa. Skládka je stále v súkromnom vlastníctve, mesto Sereď a obec Dolná Streda nemajú reálny dosah na vyriešenie tohto environmentálneho problému. Túto skládku ako aj iné environmentálne záťaže na Slovensku musí vyriešiť štát, vláda a ministerstvo životného prostredia SR. Preto bol dňa 16. 6. 2020 ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi odoslaný list so žiadosťou o riešenie skládky polymetalického prachu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Sereď a obce Dolná Streda,“ ozrejmil primátor Serede.

Merania, ktoré sa už uskutočnili, často zistili prekročenie limitných hodnôť, ktoré hovoria o vysokom potenciáli ohrozenia životného prostredia a ľudského zdravia.
Merania, ktoré sa už uskutočnili, často zistili prekročenie limitných hodnôt, ktoré hovoria o vysokom potenciáli ohrozenia životného prostredia a ľudského zdravia. Foto: Z Čiernej na Zelenú/Šimon Kavuliak

Snahu primátora mesta Sereď aj starostu obce Dolná Streda priznávajú aj aktivisti, ktorí už s oboma o probléme komunikovali: „Obaja vynaložili snahu a spravili nejaké kroky a tie nám aj prezentovali. Je dôležité, aby štát spolupracoval na lokálnej aj regionálnej, aj štátnej úrovni, inak sa environmentálne záťaže na Slovensku nikdy nevyriešia. Všetci poznáme, akou rýchlosťou pracujú úrady na Slovensku a v našom prípade ide o 30-ročnú prácu. Ani na miestnej, ani na regionálnej, ani na národnej úrovni takto nemôžu úrady pristupovať k problému, ktorý môže ohrozovať zdravie takmer milióna obyvateľov,“ myslí si Sabová Dudášová. 

Stanovisko štátu? Kto znečisťuje, ten platí

Ministerstvo životného prostredia SR nás takisto informovalo, že areál je v súčasnosti v rukách viacerých súkromníkov, nevyužíva sa a chátra. Štát však podľa ich vlastných slov nemôže v súčasnosti zasiahnuť a toxickú skládu odstrániť: „Za znečistenie pochádzajúce z tejto skládky má zodpovedať pôvodca znečistenia. Ak ho už nebude možné určiť, zodpovednosť prechádza na vlastníka nehnuteľností. Len v prípade, ak nik z nich nemôže byť určený, za povinnú osobu za odstránenie environmentálnej záťaže, zodpovednosť môže prevziať štát. Štát nemôže automaticky prevziať zodpovednosť tam, kde sa musí uplatniť princíp „znečisťovateľ platí,“ informoval Dobré noviny Slavomír Held z odboru komunikácie MŽP.

Skládku lúženca pri Seredi a areál bývalej niklovky navštívil počas svojho výjazdu v Trnavskom kraji aj minister životného prostredia Ján Budaj. Na mieste sa stretol nielen s trnavským županom Jozefom Viskupičom, ale aj s primátorom mesta Sereď Martinom Tomčányim, starostom Dolnej Stredy Ľubošom Šúrym a aj s aktivistami, ktorí problém v mysli ľudí znova oživili svojou petíciou. „Minister prijal naše pozvanie a skládku navštívil 3. 7. 2020. Z mojich rúk prevzal fotokópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú okrem iného aj povinnosť vlastníka skládky túto likvidovať. O krokoch vykonaných ministrom Jánom Budajom pri riešení skládky lúženca sme doteraz informovaní neboli,“ informoval nás primátor Serede Tomčányi.

Minister životného prostredia pred časom miesto toxickej skládky aj osobne navštívil.
Minister životného prostredia pred časom miesto toxickej skládky aj osobne navštívil. Foto: Facebook/Ján Budaj, Z Čiernej na Zelenú/Šimon Kavuliak

„Pán minister sľúbil, že sa na tento problém bude pýtať Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nevieme, či tak urobil. Ak to bude možné, určite sa s ním radi stretneme a prediskutujeme ďalšie kroky. Aktuálne sa zameriavame na kampaň a zber podpisov. Potrebujeme totiž ukázať, že problém netrápi piatich ľudí, ktorí petíciu spustili, ale ide o problém tisícok občanov tohto štátu,“ povedala o stretnutí Sabová Dudášová.

Merania znečistenia nie sú verejné, ľudia tak nevedia, ako veľmi skládka môže škodiť

Jednou z vecí, ktoré petícia žiada, je aj zabezpečenie funkčného monitoringu kvality ovzdušia, podzemných vôd a pôdy. Merania, ktoré sa uskutočnili ešte v 90-tych rokoch, zistili potenciálne ohrozenie životného prostredia a ľudského zdravia. „Zásah štátu však neprišiel ani po týchto meraniach. Ak sa uskutočnili následné štúdie, neboli zverejnené. Dá sa teda povedať, že skládka lúženca a areál niklovej huty predstavujú obrovské riziko ohrozenia prírody aj zdravia, nemáme však údaje na to, aby sme mohli prehlásiť, že environmentálne záťaže pri niklovej hute v Seredi naozaj ohrozujú zdravie občanov. Preto okrem pravidelných meraní a zverejňovania výsledkov žiadame aj analýzu dopadu týchto envirozáťaží na ľudské zdravie,“ vysvetľuje Sabová Dudášová. 

Lokalita skládky je aktuálne monitorovaná geológmi. Monitorovanie podzemných vôd má prebiehať do konca roka 2020.
Lokalita skládky je aktuálne monitorovaná geológmi. Monitorovanie podzemných vôd má prebiehať do konca roka 2020. Foto: Z Čiernej na Zelenú/Šimon Kavuliak

V podzemných vodách sa objavili íony niklu, zinku aj kobaltu

Ministerstvo životného prostredia nás informovalo, že lokalitu toxickej skládky aktuálne monitorujú geológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Tí už  podľa ministerstva uskutočnili 219 odberov vzoriek podzemných vôd z 26 monitorovacích objektov, 8 vzoriek povrchových vôd a 4 vzorky podzemnej vody z obecného prameňa v Dolnej Strede. Monitorovanie podzemných vôd bude prebiehať do konca roku 2020. Okrem toho sa jednorazovo odobrali vzorky pôdy z blízkeho a širšieho okolia skládky lúženca a sedimenty z Váhu v Seredi a zo zátoky v Dolnej Strede.

V podzemných vodách širšieho okolia lúženca sa nezistilo znečistenie alebo distribúcia stopových prvkov. V jeho tesnej blízkosti, na jeho severozápadnej strane a severne od neho, sa potvrdili nadlimitné obsahy amónnych iónov a niklu, zinku a kobaltu. Z pôdnych vzoriek v tesnom okolí areálu niklovej huty boli namerané nadlimitné obsahy chrómu a niklu. V širšom okolí hodnoty neprekračovali legislatívne limity.

Údaje o miere znečistenia ovzdušia by mali byť verejné do konca septembra

O miere znečistenia ovzdušia však údaje dostupné dodnes nie sú. Aktivisti videli nádej v tom, že v Seredi pribudla prvá meracia stanica na kvalitu ovzdušia. Najbližšiu by ste inak našli v Trnave. Čísla, ktoré meracia stanica v Seredi zbiera, však stále nie sú verejné. Ministerstvo tvrdí, že stanica ešte nie je pripojená. Keď sa to zmení a začne merať mieru znečistenia, údaje by podľa ministerstva mali byť dostupné na webe SHMÚ. Konkrétnejšie sa k tomu však už vedel vyjadriť seredský primátor: „Podmienkou poskytovania informácií o stave ovzdušia v Seredi je prevádzka stanice. SHMÚ Bratislava nám oznámil, že po napojení stanice na elektrickú sieť by monitorovacia stanica mala byť funkčná do konca mesiaca september 2020.“

Stanica tak síce možno už do mesiaca odpovie na otázku, ako veľmi prach šíriaci sa až 50 kilometrov od skládky odpadu, skutočne znečisťuje ovzdušie, no vyriešenie envirozáťaže, ktorú areál niklovky predstavuje, bude ešte behom na dlhé trate: „Environmentálne záťaže sú problémom celej krajiny. Ich odstraňovanie bude trvať desiatky rokov. Tempo riešenia bude závisieť od disponibilných zdrojov. Ako však minister povedal pri návšteve Trnavského kraja, problém s Niklovou hutou by chcel riešiť už v najbližších mesiacoch,“ uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia.

Už ste čítali?

Jusufova rodina zmenila Šamorín na hlavné mesto zmrzliny: Práškové…

Vraví sa, že Juhoslovania sú všade. Niektorí Šamorínčania…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na…

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu…

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť…

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…

Aj keď je úplne nevidiaca, učí na strednej škole: Študenti sa…

Odmalička snívala o tom, že sa bude predvádzať na javisku. Košičanka…

Byt v úplnom centre Bratislavy vymenili za šťastie na dedine:…

Nie všetky pokrokové projekty začínajú výpoveďou v korporáte.…

Práca v banke ju už nenapĺňala, pustila sa do výroby ženských…

Práca v banke si vyžaduje biznis oblečenie. Dobre o tom vedela už počas vysokej…

Pre koronu prišiel o prácu, tak piekol veterníky pre záchranárov.…

Keď prišiel Matúšov kolega s nápadom piecť koláče…