Návrh zákona o bezpečnosti ihrísk zavádza systém monitorovania úrazov
TASR
TASR

Návrh zákona o bezpečnosti ihrísk zavádza systém monitorovania úrazov

Návrhom sa zjednocuje postup pri kontrolách ihrísk a je definovaný okruh subjektov oprávnených kontrolovať.

Prípady vandalizmu na novovybudovaných oplotených centrálnych detských ihriskách vo viacerých lokalitách Prievidze sa rozhodla samospráva v súčinnosti s mestskou políciou (MsP) riešiť monitoringom prostredníctvom kamier. Na snímke detské ihrisko na Ulici Francisciho. — Foto: TASR - Alexandra Moštková , 16. júl 2014

Bratislava 21. augusta (TASR) - Systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky vrátane pravidelných odborných kontrol zavádza návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska z dielne Ministerstva hospodárstva(MH) SR. Návrh schválila v stredu vláda.

„Cieľom je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk, bezpečné detské ihriská minimalizujúce riziká neoddeliteľne späté s hrou detí na ihriskách," uvádza sa v predkladacej správe k návrhu zákona, ktorý je iniciatívnym materiálom.

Návrh predpokladá prijatie vykonávacieho predpisu. Vo vyhláške MH SR majú byť niektoré podrobnosti o odbornom vzdelávaní a preskúšavaní osôb, ktoré budú kontrolovať ihriská. Tento návrh bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.

Termín nadobudnutia účinnosti návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska je 1. januára 2020. V súvislosti s plnením povinnosti pravidelných ročných kontrol je v návrhu dlhšie prechodné obdobie, keď vlastníci ihrísk existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona budú povinní zabezpečiť prvú ročnú kontrolu až do 30. júna 2021.

V súčasnosti je platné nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktoré ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Zameriava sa na individuálne zariadenia detského ihriska, posúdenie bezpečnosti jeho zariadenia len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na ihrisku, či nedostatočnou údržbou.

Slovenská obchodná inšpekcia v októbri 2018 konštatovala, že zo záverov z kontrol zariadení detských ihrísk (ZDI) vyplýva, že počet ZDI s nedostatkami je vysoký a nemá klesajúcu tendenciu, približne 80 % z nich súviselo s bezpečnosťou.

Príčiny boli v správe a údržbe, posúdení zhody, nesprávnej inštalácii a konštrukčnom vyhotovení. Prvá celoslovenská výchovná a informačná akcia zameraná na kontrolu ZDI bola v roku 2006 a posledná v roku 2017, keď bola kontrola externých (104 kontrol) aj interiérových ihrísk (50 kontrol).

Už ste čítali?

Slovenka svojimi šperkami očarila Meghan Markle. Jej tvorba…

Jej šperky inšpirované Slovenskom sa tešia veľkej obľube aj v…

Ženy bojujúce s rakovinou: Prísť o prsia či vlasy nie je hanba.…

Brošne s motívom kozy vznikli z osobnej skúsenosti troch kamarátok.…

Pani Eva skrášľuje sama vo voľnom čase okolie svojej bytovky.…

Pestré farby, kamienky či kvietky. Takáto krása sa pred bytovkami nevidí…

Peter Nagy: Snažiť sa zapáčiť tínedžerom by bolo trápne. Robím…

Skladba Profesori Indigo mala v skutočnosti už sedem rokov, keď sa z nej zo dňa na deň stal…

Radana má sklerózu multiplex. Keď jej ju diagnostikovali, nevedela…

Ľudia neraz o tomto ochorení nechcú rozprávať. 

Logopedička: Mamička vie správnu reč dieťaťa ovplyvniť už tesne…

Detí, ktoré majú problémy s rečou či artikuláciou, je v…

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť…

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré…

Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam…

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje…