Obchodná komora pri tvrdom brexite spustí linku pre podnikateľov
TASR
TASR

Obchodná komora pri tvrdom brexite spustí linku pre podnikateľov

Predseda SOPK Peter Mihók, osobne hodnotí ako pozitívny fakt, že nový britský premiér Boris Johnson považuje termín 31. 10. 2019 za záväzný.

Na snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 25. júla (TASR) - Vzhľadom na reálnu možnosť odchodu Veľkej Británie z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) možné zmeny v oblasti tarifných prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.

Ako vyhlásil predseda SOPK Peter Mihók, osobne hodnotí ako pozitívny fakt, že nový britský premiér Boris Johnson považuje termín 31. 10. 2019 za záväzný. Ďalšie predlžovanie súčasného stavu považuje za neúnosné. Samozrejme, uvítal by, keby k odchodu došlo na báze obojstranne akceptovanej dohody.

Hlavným dôsledkom tvrdého brexitu na vzájomný obchod Európskej únie a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bude rast transakčných nákladov pri realizácii vzájomného obchodu.

V oblasti tarifných prekážok pôjde hlavne o nasledovné:

Dovtedajší intrakomunitárny obchod sa zmení na obchod ako s tretími krajinami, s ktorými nie sú uplatňované preferenčné dohody, teda podľa zásad WTO.

Pri dovoze alebo vývoze sa budú uplatňovať colné formality a postupy ako pri dovoze z tretích krajín.

Dovážaný a vyvážaný tovar bude podliehať colnému dohľadu a môže podliehať aj colnej kontrole, t. j. fyzickej kontrole, pri ktorej sa zisťuje súlad obsahu zásielky s údajmi deklarovanými v sprievodných dokladoch, najmä v dovoznom a vývoznom colnom vyhlásení.

S tým súvisí aj možnosť colných orgánov požadovať zabezpečenie colného dlhu pri dovoze

Na tovar, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia pri dovoze do EÚ, sa budú vzťahovať aj na dovozy zo Spojeného kráľovstva.

Na tovar dovážaný zo Spojeného kráľovstva sa bude uplatňovať clo podľa colného sadzobníka Únie, to znamená tzv. zmluvná sadzba, teda sadzba MFN negociovaná členskými štátmi v rámci WTO.

To nebude platiť na tovar, ktorý je v zoznamoch colných kvót EÚ (uplatňuje sa nižšia sadzba až do naplnenia kvóty). Avšak colné kvóty pre jednotlivé výrobky sa musia prerozdeliť medzi EÚ 27 a Spojené kráľovstvo dohodou a tá sa musí schváliť v rámci WTO, ak sa to nestihne, kvóty rozdelí komisia;

V prvom období po vystúpení bude Spojené kráľovstvo pri dovozoch uplatňovať colné sadzby v čo najväčšej možnej miere podľa sadzobníka EÚ – vyplýva to z notifikácie Spojeného kráľovstva do WTO.

Na tovar dovážaný do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa vymeria aj DPH ako pri dovoze z tretích krajín, a tiež spotrebná daň, ak jej predmetný tovar podlieha. Vývoz je od daní oslobodený.

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI (Economic Operators' Registration and Identification system).

S colným zaobchádzaním tovaru súvisí preferenčný pôvod v rámci dohôd o voľnom obchode (DVO/FTA). Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa prestanú naň vzťahovať tieto preferenčné dohody – to znamená, že pri vývoze do zmluvnej krajiny DVO nemožno kumulovať pôvod tovaru vyprodukovaného v EÚ s tovarom s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ak bol doň včlenený pri spracovaní alebo opracovaní, lebo už nebude mať obsah EÚ.

V prípadoch dovozu tovaru z partnerskej krajiny DVO, ak bol pri jeho výrobe včlenený tovar pôvodom zo Spojeného kráľovstva, nemožno pôvod kumulovať a môžu vzrásť požiadavky na jeho následnú verifikáciu.

Ak sa vývoz/dovoz tovaru podmieňuje udelením licencie, tak od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody sa udelenie licencie vzťahuje aj na vzájomný obchod s takým tovarom; ďalej ak takú vývoznú/dovoznú licenciu vydalo Spojené kráľovstvo podľa práva Únie, od dátumu vystúpenia nebude platiť pre zvyšných 27 krajín.

Už ste čítali?

Marek 13 rokov tvorí pár s Rómkou: Keď to zistili kamaráti,…

Odhovárali ich. Vraj ju chce ten „gadžo“ len využiť, a potom ju odkopne.…

Príšerná karanténa v Gabčíkove? Omyl, Košičanka tvrdí, že mala…

Barboru na slovenskej hranici s Rakúskom obarila správa, že musí podstúpiť karanténu v Gabčíkove.…

Slovák z Taiwanu o tom, ako si krajina poradila s vírusom: Ak…

Cestovateľ a fotograf Aleš Tvrdý opísal, ako sa s vírusom…

Muž, ktorý porazil koronavírus: Zachovajte pokoj. Závažné na…

Muž, ktorému ako prvému v Nemecku potvrdili nákazu koronavírusom,…

Slovenka žijúca v Singapure nakrútila video, ako krajina bojuje…

Ingrid vo videu uviedla 8 konkrétnych príkladov, ako štát bojuje…

Uznávaný český neurológ: Deti do 3 rokov by sa vôbec nemali…

Mladí ľudia, ktorí trávia viac ako dve hodiny denne na Facebooku, nevedia…

Šéfka Profesie: Ľudia po 50-tke sa nedostanú ani na pohovor.…

Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola Ivana Molnárová,…

Strávili sme noc v iglu pre bezdomovcov: Jeho výrobcov sa pýtali,…

Hoci sú Vianoce za dverami a väčšina z nás sa teší,…