Európska komisia Slovensku odporúča zlepšenie kvality školstva
TASR
TASR

Európska komisia Slovensku odporúča zlepšenie kvality školstva

Za kľúčové rezort školstva považuje zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania jeden rok pred nástupom do prvého ročníka.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Jozef Poliak

Bratislava 8. júna (TASR) – Európska komisia predložila členským štátom Európskej únie usmernenia na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov. V oblasti školstva a vzdelávania vo svojich jarných odporúčaniach pre Slovensko konštatuje, že by sa mala zlepšiť kvalita a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a zároveň by sa mali podporovať zručnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedlo, že už v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania sa hovorí o vytvorení inkluzívneho modelu vzdelávania od materských škôl až po vysoké školy ako o jednej zo základných priorít.

„V súlade s predloženým harmonogramom prác sa hlavná pozornosť v rokoch 2018 a 2019 venuje vytvoreniu legislatívneho rámca na uskutočnenie navrhovaných zmien a opatrení. Okrem toho viaceré reformné kroky boli zrealizované už v roku 2017 v rámci 'nultého' akčného plánu, ktorý pomohol nastaviť podmienky smerom k lepšej inklúzii. Uviesť môžeme predovšetkým zvýšenie objemu financovania asistentov učiteľov o štyri milióny eur," uviedol rezort školstva.

Za kľúčové rezort školstva považuje zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania jeden rok pred nástupom do prvého ročníka, ktoré "pomôže dosiahnuť zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia".

V súvislosti s modelom objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole sa podarilo rezortu školstva zrealizovať niektoré z navrhovaných opatrení.

„Napríklad v základných a stredných školách, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd alebo školský psychológ, ak vzdelávajú viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v špeciálnych triedach," priblížilo ministerstvo.

Okrem toho zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 85 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 percent z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov pre základnú školu, na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga.

Ministerstvo poukázalo aj na pripravovaný zámer národného projektu Dieťa v centre pozornosti z dielne Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je zameraný na inkluzívny prístup smerujúci k eliminácii predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Rezort školstva reagoval aj na počet asistentov učiteľa. „V roku 2018 požiadali zriaďovatelia škôl o pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 5845 asistentov učiteľa pre 16 583 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Od 1. septembra 2018 je financovaných zo štátneho rozpočtu 2375 asistentov učiteľa," uviedlo ministerstvo.

V roku 2018 poskytlo ministerstvo školstva na tento účel zo štátneho rozpočtu 23 498,804 eur, pričom v roku 2017 to bolo 15 869,025 eur.

„Je potrebné taktiež zdôrazniť, že školy dostávajú zvýšený normatív na žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo je systémová podpora týchto žiakov, pričom priame finančné prostriedky na asistentov učiteľa sú ďalším zdrojom financovania vzdelávania týchto žiakov," poznamenalo ministerstvo.

Ďalším zdrojom pomoci sú štrukturálne fondy. „V súčasnosti máme zazmluvnených poberateľov príspevkov na asistentov učiteľa v celkovej sume 41 miliónov eur, ktoré poberatelia čerpajú od januára 2018 do augusta 2021," uzavrel rezort školstva.

Už ste čítali?

Slovenka svojimi šperkami očarila Meghan Markle. Jej tvorba…

Jej šperky inšpirované Slovenskom sa tešia veľkej obľube aj v…

Ženy bojujúce s rakovinou: Prísť o prsia či vlasy nie je hanba.…

Brošne s motívom kozy vznikli z osobnej skúsenosti troch kamarátok.…

Pani Eva skrášľuje sama vo voľnom čase okolie svojej bytovky.…

Pestré farby, kamienky či kvietky. Takáto krása sa pred bytovkami nevidí…

Peter Nagy: Snažiť sa zapáčiť tínedžerom by bolo trápne. Robím…

Skladba Profesori Indigo mala v skutočnosti už sedem rokov, keď sa z nej zo dňa na deň stal…

Radana má sklerózu multiplex. Keď jej ju diagnostikovali, nevedela…

Ľudia neraz o tomto ochorení nechcú rozprávať. 

Logopedička: Mamička vie správnu reč dieťaťa ovplyvniť už tesne…

Detí, ktoré majú problémy s rečou či artikuláciou, je v…

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť…

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré…

Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam…

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje…