Výber správnej hračky pre dieťa je veda, vieme ako na to
Inzercia
Inzercia

Výber správnej hračky pre dieťa je veda, vieme ako na to

Akú úlohu zohrávajú vo výchove dieťaťa hračky a aké hračky sú pre deti najvhodnejšie? Ako vybrať hračku primeranú veku a záujmom dieťaťa?

Hračky zohrávajú u detí nezastúpiteľnú rolu sebavyjadrenia, spoznávania okolitého sveta ale aj komunikačného prostriedku. Výberu správnej hračky pre dieťa preto treba venovať náležitú pozornosť.

Hračka ako prostriedok sebavyjadrenia

V období, kedy ešte dieťa nie je schopné kvalitného verbálneho prejavu, zastupuje túto schopnosť práve výber hračky. Dieťa výberom hračky komunikuje informácie, ktoré nie je schopné slovne opísať. Práve preto sa hračka vybraná dospelým človekom zriedka stane pre dieťa rovnako zaujímavá, ako hračka vybraná samotným deťaťom. Dieťa totiž výberom hračky a spôsobom hry s ňou vyjadruje svoje aktuálne pocity a náladu. Je preto pochopiteľné, že si dieťa vyberie napríklad plyšové hračky vo chvíli, keď je unavené a potrebuje pritúlenie, ktoré mu poskytne pocit bezpečia. Naopak po stavebnici siahne v okamihu potreby realizácie svojej tvorivosti či vyjadrenia prežívaných zážitkov.

Hračka ako prostriedok spoznávania sveta

Pri sledovaní batoľaťa, ktoré sa práve hrá s nejakým predmetom, nám môže spôsob manipulácie s hračkou pripadať nezmyselný. V skutočnosti je však dôležitým spôsobom spoznávania princípov, na ktorých funguje okolitý svet. Ukážkovou situáciou môže byť hra s kusom mäkkej látky. Dieťa ju opakovane stláča, prekladá, ovíja okolo vlastného tela či púšťa na zem. Ide o tzv. senzomotorickú hru, pri ktorej dieťa získava o predmete množstvo dôležitých informácií. Zisťuje váhu látky, spoznáva jej povrch, spôsoby možného uchopenia, rozlišuje jej veľkosť či vôňu.

Staršie deti už naopak nepotrebujú spoznávať základné vlastnosti predmetov. Dieťa staršie ako dva roky prakticky využíva skúsenosti získané senzometrickou hrou v skoršom veku a spoznáva širšie súvislosti. Napríklad autíčko už takéto dieťa neohmatáva, neochutnáva a nehádže o zem. Naopak, uplatňuje vedomosti získané z okolitého sveta – autíčkom jazdí po koberci, cúva či parkuje.

Pre deti v predškolskom a školskom veku je hra ešte významnejším prvkom vlastnej realizácie. Umožňuje rozvíjať individuálne vlastnosti dieťaťa a formuje tak jeho osobnosť. Staršie deti si preto na hru vyberajú rôzne kreatívne hračky, ktorými môžu uspokojiť vlastnú potrebu tvorby a zaujať okolie svojimi schopnosťami.

Hračka ako prostriedok kontaktu so svetom

Najlepší spôsob, ako sa kontaktovať s dieťaťom, ktoré nás nepozná, je prostredníctvom hračky. Ak dieťa priamo oslovíme, strach z neznámeho mu prikáže schovať sa za rodiča a získať od neho akúkoľvek informáciu sa väčšinou stane nemožným. Pomocou hračky však dieťa môžeme osloviť nepriamo a takýto pokus o kontakt bude úspešný. Veď aj samotné deti medzi sebou komunikujú najmä prostredníctvom hračiek. Aj tu však treba voliť hračku primeranú veku dieťaťa, mysliac pri tom na už zmieňované spoznávanie sveta.

Hračka ako spôsob výchovy

Najlepšou prevenciou nevhodného správania dieťaťa je správny výber hračiek. Hračky musia reflektovať súčasné potreby a záujmy dieťaťa. Dieťa, ktoré nemá dostatok jemu atraktívnych podnetov, smeruje svoju aktivitu inam a veľmi často nesprávnym smerom.

Ako vybrať správnu hračku

Pri výbere hračiek je potrebné myslieť na všetky uvedené aspekty detskej hry. Správnym výberom hračky môžeme nielen povzbudiť tvorivosť či záujem dieťaťa o spoznávanie sveta, ale aj správne smerovať výchovu dieťaťa. Je však dôležité prihliadať na vek, záujmy a potreby dieťaťa. Hračka preto nemá byť prostriedkom, ako upútať pozornosť dieťaťa a „zbaviť sa“, ale je naopak ideálnym prostriedkom poznania sveta malého človeka, v ktorom aktuálne žije. Aby sme mohli z dieťaťa vychovať dobrého človeka, je potrebné venovať mu všetku svoju pozornosť, poznať ho a správne viesť. Hračky sú k tomu ideálnym nástrojom.

Už ste čítali?

Už 8 mesiacov nebol mladík v obchode. Všetko potrebné si dopestuje…

Mladý muž neuteká do obchodu, aby si urobil zásoby – vďaka svojej…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…

Rasťo navštívil Severnú Kóreu: Hoci je to najkrutejší režim,…

Ľudia majú svojich diktátorov za bohov, ženy si môžu vybrať z 18 účesov,…

Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala,…

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero…

Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú…

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu,…