Jazykovedec Ján Findra má 85 rokov
TASR
TASR

Jazykovedec Ján Findra má 85 rokov

Vo vedeckovýskumnej práci sa Ján Findra venuje výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, teórii umeleckého prednesu a rétorike.

Ján Findra, archívna snímka. — Foto: TASR Branislav Račko

Málinec/Bratislava 25. marca (TASR) – Profesor Ján Findra patrí k zakladateľom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 1992 sa stal sa jej prvým rektorom. Nemenej významné bolo jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1993-2000). V pondelok 25. marca má univerzitný pedagóg a emeritný profesor 85 rokov.

Ján Findra sa narodil sa 25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú a meštiansku školu vychodil vo svojom rodisku a stredoškolské štúdiá absolvoval v Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. V rokoch 1953 – 1957 študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave slovenčinu a históriu.

Na pôde Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (SAV) získal v roku 1966 vedeckú hodnosť kandidát vied(CSc.) prácou Jašíkova cesta k syntéze. Na základe rigorózneho pokračovania mu v roku 1969 udelili titul PhDr. V roku 1970 zadal habilitačnú prácu Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine, v roku 1973 sa habilitoval, v roku 1975 mu udelili vedecko-pedagogický titul docent. Na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce (Kontext a stavebné jednotky textu) získal v roku 1984 vedeckú hodnosť doktora filologických vied (DrSc.). Za profesora v odbore slovenský jazyk bol Ján Findra vymenovaný v roku 1986.

Po skončení vysokej školy pôsobil Ján Findra štyri roky ako stredoškolský profesor na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Potom bol členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde pracoval od roku 1984 ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry. Za dekana fakulty bol vymenovaný v roku 1989 a v roku 1992 sa stal prvým rektorom novozriadenej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tejto funkcie sa vzdal v roku 1993.

Post vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky vykonával v rokoch 1993-2000, teda počas funkčného obdobia prezidenta Michala Kováča a sčasti aj Rudolfa Schustera.

V súčasnosti pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastočný úväzok na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Vo vedeckovýskumnej práci sa venuje výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, teórii umeleckého prednesu a rétorike. Jeho vedecká produkcia predstavuje 772 položiek. Vydal 16 monografií (18 vydaní), z toho 4 v spoluautorstve, jednu v zahraničí. Samostatne, ako hlavný autor alebo spoluautor, vydal 10 vysokoškolských a stredoškolských učebníc. Medzi jeho najdôležitejšie monografické práce patria Rozbor štýlu prózy (1971), Umenie prednesu (1974, 1979), Slovník literárnovedných termínov (1987), Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989), Jazyk, reč, človek (1998), Štylistika slovenčiny (2004) a Expresívne syntaktické konštrukcie (2004).

Univerzitný profesor Ján Findra sa niekoľko rokov zaoberal myšlienkou knižne publikovať udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992. Urobil tak v knihe Základné míľniky na ceste za univerzitou (2007). "Autor predstavuje míľniky ako sled kľúčových udalostí v príčinných súvislostiach a časových následnostiach. Ich dôležitosť podporuje širším, všeobecným, i osobnejším, jedinečným kontextom. Jej príbeh rozpráva faktograficky vystuženou esejou s jemnými črtami memoárovej literatúry, pravdaže, s významným nadčasovým rozmerom," uviedol profesor Vladimír Patráš pre Knižnú revue (2008).

Ján Findra získal viacero ocenení: Striebornú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1995), Zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1997), Pamätnú listinu Nadácie Milana Rastislava Štefánika (1998), Veľkú zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1999), Cenu primátora Banskej Bystrice (2002), Doctor honoris causa - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2004).

Popri aktívnej pedagogickej činnosti a bohatej vedeckej práci zastáva profesor Ján Findra funkcie vo vedeckých radách, redakčných radách odborných lingvistických časopisov, v komisiách pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. 

Už ste čítali?

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť…

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré…

Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam…

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje…

Onkogynekológ: Dvesto Sloveniek ročne zomrie úplne zbytočne.…

Chorobe, na ktorú na Slovensku zomiera množstvo žien, sa dá predísť.…

Braňo Mojsej vo vlastnej klinike lieči závislých: Pvým varovným…

Braňo Mojsej sa rozhodol založiť kliniku, v ktorej chce pomáhať závislým…

Fyzioterapeutka: Chrbticu si neničíme len v práci, ale aj v…

Chrbtici neškodíme iba v práci, ale aj v spánku. Fyzioterapeutka…

Marek Herman: Otcovia dnes nevedia, čo majú doma a v domácnosti…

Otec je pre deti nenahraditeľný minimálne v dvoch situáciách. O…

Zuzka šije svadobné šaty, aké na Slovensku ešte neboli: Vďaka…

Šikovná Slovenka si za rok vybudovala značku, ktorá zarezonovala na módnej…

Šéfka Profesie: Radšej nemať žiadny titul ako nekvalitnú vysokú…

Ivana Molnárová pôsobí v Profesii už 18 rokov, posledných…