Mnohodetné rodiny v Bratislave môžu požiadať o finančný príspevok
TASR
TASR

Mnohodetné rodiny v Bratislave môžu požiadať o finančný príspevok

Príspevok môže byť použitý napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, materskej školy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 9. marca (TASR) - Mnohodetné rodiny v bratislavskom Starom Meste môžu opäť žiadať miestnu samosprávu o finančný príspevok na deti. Ten sa však týka výhradne podpory rozvoja ich aktivít, najmä tých voľnočasových. Suma na jedno dieťa by pritom nemala presiahnuť 100 eur na jeden kalendárny rok. Žiadosti je potrebné podať najneskôr do 15. októbra do podateľne staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží.

"Staromestská samospráva vytvorila systém pomoci mnohodetným rodinám z dôvodov zvýšených nákladov pri starostlivosti. Základom pomoci je cielené smerovanie peňazí, ktoré môžu byť použité na podporu rozvoja aktivít detí v rôznych oblastiach, najmä pri voľnočasových aktivitách," uvádza mestská časť na svojej webovej stránke.

Príspevok môže byť použitý napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, materskej školy. Hradiť sa z neho dá aj poplatok za účasť na výlete, súťaži či sústredení organizovanom materskou, základnou a strednou školou, no môže ísť aj na školu v prírode.

Príspevok sa nedá použiť na úhradu za stravu či jedáleň, oblečenie a obuv alebo na nákup školských pomôcok a potrieb. Vylúčené sú tiež členské poplatky, poplatky nadáciám, fondom či športovým klubom, ale aj prípravné kurzy na vysokú školu, príspevky na rodičovské združenia a na školské kluby.

Nie je možné ho poskytnúť ani v prípade, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení, napríklad z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu, alebo ak je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby či vo výkone trestu odňatia slobody.

Tlačivo žiadosti má mestská časť spolu so zásadami o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a ďalšími informáciami zverejnené na internete. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu rodných listov detí a originál všetkých účtovných dokladov. Platby faktúr bezhotovostným príkazom treba zdokladovať výpisom z bankového účtu. "Posudzujú sa iba úplné žiadosti," upozorňuje mestská časť s tým, že na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.

Zásady o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám vychádzajú z deklarovania podpory programov pre rodiny s deťmi ako jednej z priorít mestskej časti. Deklarovala ju prijatím Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2021.

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

Šéfka Profesie: Radšej nemať žiadny titul ako nekvalitnú vysokú…

Ivana Molnárová pôsobí v Profesii už 18 rokov, posledných…

Kristína Kövešová: O pedofiloch mi píšu deti, ktorým sa to deje,…

Rozhodla sa svetu pomáhať a svojimi reportážami odhaľuje realitu, ktorá…

Odborník na vzťahy: Muž potrebuje nájsť svoje miesto vo svete.…

Fungujúci vzťah je snom mnohých z nás. Dá sa ho vybudovať aj v…

Mladého Dubničana k sebe volajú televízie z celého sveta. Ovláda…

Zabudnite na spôsob, ktorým televízie doteraz šírili svoje…

Košičanka vyrába parfumy, za ktorými sa idú v Paríži potrhať,…

Voňavky, ktoré sa vyrábajú v laboratóriu na východe Slovenska,…

Profesionálna dohadzovačka: Tragédiou dneška je, že ľudia si…

Profesionálna dohadzovačka pre Dobré noviny prezradila nielen dôvod, prečo…

Slovenskí muži nie sú galantní a ženy nevedia, kto je pravá…

Zisťovali sme za vás, ako sa v spoločnosti vhodne správať a s čím majú…

Uznávaný český pedagóg: Materské školy nevznikli pre potreby…

Špeciálny pedagóg Jiří Halda tvrdí, že materské…