Mnohodetné rodiny v Bratislave môžu požiadať o finančný príspevok
TASR
TASR

Mnohodetné rodiny v Bratislave môžu požiadať o finančný príspevok

Príspevok môže byť použitý napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, materskej školy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 9. marca (TASR) - Mnohodetné rodiny v bratislavskom Starom Meste môžu opäť žiadať miestnu samosprávu o finančný príspevok na deti. Ten sa však týka výhradne podpory rozvoja ich aktivít, najmä tých voľnočasových. Suma na jedno dieťa by pritom nemala presiahnuť 100 eur na jeden kalendárny rok. Žiadosti je potrebné podať najneskôr do 15. októbra do podateľne staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží.

"Staromestská samospráva vytvorila systém pomoci mnohodetným rodinám z dôvodov zvýšených nákladov pri starostlivosti. Základom pomoci je cielené smerovanie peňazí, ktoré môžu byť použité na podporu rozvoja aktivít detí v rôznych oblastiach, najmä pri voľnočasových aktivitách," uvádza mestská časť na svojej webovej stránke.

Príspevok môže byť použitý napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, materskej školy. Hradiť sa z neho dá aj poplatok za účasť na výlete, súťaži či sústredení organizovanom materskou, základnou a strednou školou, no môže ísť aj na školu v prírode.

Príspevok sa nedá použiť na úhradu za stravu či jedáleň, oblečenie a obuv alebo na nákup školských pomôcok a potrieb. Vylúčené sú tiež členské poplatky, poplatky nadáciám, fondom či športovým klubom, ale aj prípravné kurzy na vysokú školu, príspevky na rodičovské združenia a na školské kluby.

Nie je možné ho poskytnúť ani v prípade, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení, napríklad z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu, alebo ak je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby či vo výkone trestu odňatia slobody.

Tlačivo žiadosti má mestská časť spolu so zásadami o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a ďalšími informáciami zverejnené na internete. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu rodných listov detí a originál všetkých účtovných dokladov. Platby faktúr bezhotovostným príkazom treba zdokladovať výpisom z bankového účtu. "Posudzujú sa iba úplné žiadosti," upozorňuje mestská časť s tým, že na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.

Zásady o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám vychádzajú z deklarovania podpory programov pre rodiny s deťmi ako jednej z priorít mestskej časti. Deklarovala ju prijatím Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2021.

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť…

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré…

Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam…

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje…

Onkogynekológ: Dvesto Sloveniek ročne zomrie úplne zbytočne.…

Chorobe, na ktorú na Slovensku zomiera množstvo žien, sa dá predísť.…

Braňo Mojsej vo vlastnej klinike lieči závislých: Pvým varovným…

Braňo Mojsej sa rozhodol založiť kliniku, v ktorej chce pomáhať závislým…

Fyzioterapeutka: Chrbticu si neničíme len v práci, ale aj v…

Chrbtici neškodíme iba v práci, ale aj v spánku. Fyzioterapeutka…

Marek Herman: Otcovia dnes nevedia, čo majú doma a v domácnosti…

Otec je pre deti nenahraditeľný minimálne v dvoch situáciách. O…

Zuzka šije svadobné šaty, aké na Slovensku ešte neboli: Vďaka…

Šikovná Slovenka si za rok vybudovala značku, ktorá zarezonovala na módnej…

Šéfka Profesie: Radšej nemať žiadny titul ako nekvalitnú vysokú…

Ivana Molnárová pôsobí v Profesii už 18 rokov, posledných…