Rezort kultúry: SND dosiahlo vyrovnané hospodárenie
TASR
TASR

Rezort kultúry: SND dosiahlo vyrovnané hospodárenie

Ministerka kultúry pripomenula, že SND pred prijatými opatreniami vykázalo k 30.6.2018 finančnú stratu 1.036.957,85 eura, čo kopírovalo negatívny trend v hospodárení z uplynulých rokov.

Nová budova SND, ilustračné foto. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. januára (TASR) – Slovenské národné divadlo (SND) dosiahlo k 31.12.2018 vyrovnaný výsledok hospodárenia. Pod chod a celkovú stabilizáciu inštitúcie sa pozitívne podpísali opatrenia, ktoré v predchádzajúcich šiestich mesiacoch v súvislosti s nepriaznivou ekonomickou a personálnou situáciou v SND prijalo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Vyplýva to z analýzy plnenia úloh a odporúčaní na rok 2019, ktorú schválila expertná rada zložená zo zástupcov rezortu kultúry a zamestnancov SND.

"Rozhodnutie urobiť nevyhnutné, hoci aj citlivé zmeny, vrátane personálnych výmen vo vedení SND a zriadenie expertnej rady, umožnilo nielen do hĺbky analyzovať problémy divadla, ale tiež zadefinovať a začať aplikovať správne nástroje na ich riešenie," uviedla na margo oprávnenosti prijatých opatrení ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). Zdôraznila, že SND musí predstavovať reprezentatívnu inštitúciu nielen navonok, ale i vo vnútri. "Naším cieľom je, aby SND bolo erbovou inštitúciou pre Slovensko, dôstojným reprezentantom slovenského umenia v zahraničí, domovom pre skvelých umelcov a kultúrnym svätostánkom pre milovníkov divadla, čo nie je možné bez stabilného a zodpovedného vedenia," dodala ministerka.

Pripomenula, že SND pred prijatými opatreniami vykázalo k 30.6.2018 finančnú stratu 1.036.957,85 eura, čo kopírovalo negatívny trend v hospodárení z uplynulých rokov. Napriek príspevkom zo štátneho rozpočtu a vlastným príjmom nebola inštitúcia schopná v uplynulých rokoch pokrývať výdavky na svoju činnosť a hospodárenie jednotlivých organizačných zložiek pravidelne prekračovalo schválený rozpočet. "Bolo zaznamenané nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, napríklad v súvislosti s chýbajúcimi kalkuláciami na divadelnú činnosť. Náklady na výrobu umeleckej činnosti prevyšovali reálne finančné možnosti SND a jednotlivé diela a premiéry boli vyrábané bez finančného krytia a presných rozpočtov," pripomenula Laššáková výsledky ekonomickej previerky.

Pod vedením Vladimíra Antalu, ktorý bol dočasne poverený riadením divadla z pôvodnej pozície riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND, sa podarilo v 2. polroku 2018 stabilizovať hospodárenie inštitúcie, skonštatovala to expertná rada. "Došlo k zníženiu bežných výdavkov a nastaveniu vnútorných kontrolných procesov na zabezpečenie dodržiavania pravidiel hospodárenia. Výsledkom realizovaných krokov je očakávané vyrovnané hospodárenie SND ku koncu roka," dodala šéfka rezortu kultúry.

Poukázala i na to, že v závere minulého roka zároveň došlo k odstráneniu deformácií v odmeňovaní zamestnancov divadla. V súvislosti so snahou o personálnu stabilizáciu sa tento rok počíta aj s valorizáciou ich platov o 10 percent. "Nové vedenie SND na odporúčanie expertnej rady zároveň vykonalo ďalšie opatrenia s cieľom stabilizácie umeleckého kolektívu a zároveň vypracovalo komplexný plán riešenia problémov," informovala Laššáková.

Oznámila tiež, že vzhľadom na rozsah definovaných štrukturálnych a systémových nedostatkov vo všetkých oblastiach fungovania SND bude v súlade s výsledkami, v súčasnosti stále prebiehajúceho vládneho auditu, vypracovaný akčný plán, s jasne definovanými krokmi a opatreniami smerujúcimi k odstráneniu zistených pochybení a zvýšeniu transparentnosti fungovania divadla. Laššáková zároveň potvrdila, že činnosť expertnej rady bude v tejto súvislosti plynule pokračovať na zabezpečení odstránenia zistených nedostatkov a priebežne kontrolovať realizáciu prijatých opatrení.

Na rok 2019 zaviazalo MK vedenie divadla k striktnému dodržiavaniu rozpočtových pravidiel, ďalšiemu zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti fungovania, k zvyšovaniu kvality činnosti divadla uvádzaním premiér, vrátane pôvodných slovenských titulov, titulov pre deti a mládež, realizácii vlastných predstavení na domácich scénach ako i v zahraničí a tiež k realizácii aktivít, ktoré budú reflektovať významné výročia dejinných udalostí a k vytváraniu nových foriem práce s publikom. Zároveň má SND kvalitne pripraviť a zrealizovať svoju jubilejnú 100. sezónu 2019/2020 a reprezentatívne osláviť sté výročie svojho založenia. To všetko v súlade s preferovaním interného potenciálu umeleckých pracovníkov divadla. Rezort kultúry zároveň zo strany vedenia SND očakáva efektívne nakladanie s pridelenými financiami zo štátneho rozpočtu, zabezpečenie spravodlivého a transparentného systému odmeňovania umeleckých zložiek, ktorý bude reflektovať kvalitu a skúsenosti. Aktivity SND tiež majú smerovať k podpore práce s mladými umelcami a absolventmi príslušných umeleckých odborov.

Už ste čítali?

Peter Nagy: Snažiť sa zapáčiť tínedžerom by bolo trápne. Robím…

Skladba Profesori Indigo mala v skutočnosti už sedem rokov, keď sa z nej zo dňa na deň stal…

Radana má sklerózu multiplex. Keď jej ju diagnostikovali, nevedela…

Ľudia neraz o tomto ochorení nechcú rozprávať. 

Logopedička: Mamička vie správnu reč dieťaťa ovplyvniť už tesne…

Detí, ktoré majú problémy s rečou či artikuláciou, je v…

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť…

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré…

Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam…

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje…

Onkogynekológ: Dvesto Sloveniek ročne zomrie úplne zbytočne.…

Chorobe, na ktorú na Slovensku zomiera množstvo žien, sa dá predísť.…

Braňo Mojsej vo vlastnej klinike lieči závislých: Pvým varovným…

Braňo Mojsej sa rozhodol založiť kliniku, v ktorej chce pomáhať závislým…

Fyzioterapeutka: Chrbticu si neničíme len v práci, ale aj v…

Chrbtici neškodíme iba v práci, ale aj v spánku. Fyzioterapeutka…