Absolventom zdravotnej školy v Nitre ponúkajú prácu už počas štúdia
TASR
TASR

Absolventom zdravotnej školy v Nitre ponúkajú prácu už počas štúdia

Stredná zdravotnícka škola Nitra je druhou najlepšou strednou odbornou školou v Nitrianskom kraji a zároveň šiestou najlepšou spomedzi 356 stredných odborných škôl na Slovensku.

Na snímke odborná učebňa na Strednej zdravotníckej škole v Nitre 17. decembra 2018. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 17. decembra (TASR) – Strednú zdravotnícku školu v Nitre každoročne ukončí priemerne 120 absolventov, do zdravotníckej praxe z nich však prichádza minimum. Podľa riaditeľky školy Reginy Sládečkovej až 95 percent absolventov denného štúdia pokračuje v štúdiu na vysokej škole, z nich 90 percent na vysokej škole zdravotníckeho zamerania.

„Požiadavka trhu práce je podstatne vyššia. Už vo februári nám volajú zástupcovia zdravotníckych zariadení a zisťujú, koľko im môžeme poskytnúť absolventov – zdravotníckych asistentov, diplomovaných všeobecných sestier, ale aj diplomovaných rádiologických asistentov, farmaceutických laborantov i sanitárov. My by sme určite privítali, keby išlo viac absolventov do praxe, pretože našou prioritou je pripravovať žiakov pre prax,“ zhodnotila súčasnú situáciu na trhu práce Sládečková. Chýbajúci zdravotný personál nedoplnia ani absolventi externého štúdia. „Takmer všetci z nich už v zdravotníckych zariadeniach pracujú a popri práci si v škole zvyšujú svoju kvalifikáciu,“ uviedla riaditeľka školy.

Dopyt po absolventoch zdravotníckej školy pociťujú aj samotní žiaci. Počas štúdia na základe uzatvorených zmlúv školy so zdravotníckymi zariadeniami v regióne pravidelne praxujú na rôznych oddeleniach. „Aj vďaka tejto praxi majú aj oddelenia vytypovaných žiakov, oslovujú ich s ponukou práce a každý žiak má niekoľko pracovných ponúk,“ potvrdila Sládečková, podľa ktorej duálne vzdelávanie v dnešnej podobe nie je pre zdravotnícku školu ani zaujímavé, ani potrebné. „Zdravotnícke odbory mali vždy prepojenie štúdia s reálnymi podmienkami zdravotníckej praxe. Inak by to ani nešlo, napriek tomu, že máme veľmi dobré materiálne vybavenie porovnateľné s praxou. Zdravotnícke školy majú dlhodobo výborne zabehnutý fungujúci systém, ktorý netreba meniť,“ povedala Sládečková.

Súčasťou prípravy žiakov školy na zdravotnícku prax by mali byť i ďalšie projekty, do ktorých by sa chcela škola zapojiť. Tie by mali byť podľa riaditeľky zamerané najmä na osobnostný rozvoj žiakov, motiváciu a zlepšenie ich osobnej i profesionálnej komunikácie v zdravotníckom prostredí. „Naši žiaci nielen po skončení štúdia, ale aj počas neho prichádzajú pri svojej práci do kontaktu s pacientmi. Mali by preto ovládať používanie nástrojov nenásilnej komunikácie, nástrojov profesionálnej empatie a celkovo by mali byť na zdravotnícku prax pripravení osobnostne. Ak by boli projektové výzvy, určite by sme mali záujem o získanie finančných prostriedkov na dlhodobé systematické vzdelávanie učiteľov v oblasti nenásilnej komunikácie, empatie, na získanie nástrojov na podporu osobnostného rozvoja žiakov a motiváciu. Získané zručnosti by prenášali do výučby a kontaktu so žiakmi,“ povedala riaditeľka.

Podľa jej slov by k zvýšeniu kvality vzdelávania v novom študijnom odbore praktická sestra, ktorý od septembra budúceho roka nahradí súčasný odbor zdravotnícky asistent, rozhodne prispeli učebné materiály, texty či pracovné listy zostavené podľa najnovších požiadaviek modernej didaktiky rešpektujúcej potreby mladej generácie.

Zdravotnícka škola v Nitre patrí k najlepším stredným odborným školám na Slovensku

Stredná zdravotnícka škola Nitra je druhou najlepšou strednou odbornou školou v Nitrianskom kraji a zároveň šiestou najlepšou spomedzi 356 stredných odborných škôl na Slovensku. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka škôl, ktorý zostavila agentúra INEKO na základe hodnotenia dosiahnutých výsledkov žiakov. „Už druhý rok po sebe sme dosiahli veľmi dobré výsledky, no až dlhodobejšie výborné hodnotenia potvrdia, že to nebola náhoda, že ten systém vzdelávania je na našej škole dobre nastavený a prináša ovocie pre objednávateľov vzdelávania, teda pre žiakov, ich rodičov a zdravotnícku prax,“ reagovala na hodnotenie riaditeľka školy Regina Sládečková.

História Strednej zdravotníckej školy v Nitre sa datuje do roku 1946, keď spoločnosť sestier svätého Vincenta zriadila Ošetrovateľskú školu v Nitre. Súčasný názov nesie škola od roku 1961. Počas svojej existencie vychovala tisícky zdravotníkov, v období pred rokom 2000 patrila k najžiadanejším školám v regióne. „Záujem o zdravotnícke školy bol v tom období druhý najvyšší, hneď po gymnáziách. Tým, že bolo viac detí, mohla si škola vyberať z veľkého počtu žiakov tých najlepších,“ zhodnotila Sládečková.

V súčasnosti navštevuje školu zhruba 480 žiakov. Vzdelanie získavajú v jednom učebnom a štyroch študijných odboroch. Učebný odbor sanitár je večerné jednoročné štúdium dospelých, pre žiakov končiacich základnú školu sú určené študijné štvorročné odbory farmaceutický laborant a zdravotnícky asistent. V rámci pomaturitného štúdia ponúka škola možnosť absolvovať dvojročné večerné štúdium odboru zdravotnícky asistent, ale aj denné trojročné vyššie odborné štúdium v odboroch diplomovaný rádiologický asistent a diplomovaná všeobecná sestra.

Najväčší záujem je o štúdium študijného odboru farmaceutický laborant, kde je podľa slov riaditeľky školy približne trikrát viac uchádzačov ako ponúkaných miest. „Z kapacitných dôvodov školy, ale predovšetkým z hrozby rýchleho naplnenia lekárenskej praxe absolventmi v krátkom čase, nežiadame zriaďovateľa o viac tried,“ povedala Sládečková. Dlhodobo nižší záujem o študijný odbor zdravotnícky asistent spôsobil, že tento odbor končí a od septembra budúceho roka ho nahradí nový študijný odbor praktická sestra. „Zdravotnícky asistent nebol populárny ani u laickej, ani u odbornej verejnosti. Takmer každý záujemca po splnení kritérií bol prijatý, čo so sebou prinieslo nižší vstupný vzdelávací potenciál žiakov. Už samotný názov odboru bol pre rodičov neznámy, ak chcel jeho absolvent vykonávať prácu sestry, musel ešte študovať ďalšie tri roky. Od nového odboru praktická sestra očakávame, že záujem bude vyšší, a tiež to, že po skončení odboru prejde viac absolventov do praxe,“ uviedla Sládečková.

Zaujímavosťou školy je veľký záujem dospelých o externé štúdium. „Každý rok máme približne 60 externistov, ktorí majú záujem rekvalifikovať sa v študijnom odbore,“ tvrdí riaditeľka školy. V prvých ročníkoch preto škola otvára každoročne po dve triedy denného i externého štúdia zdravotnícky asistent, od nového školského roka praktická sestra. Rozdiel je v tom, že kým v rámci denného štúdia ukončí vzdelávanie väčšina žiakov, v rámci externého štúdia končí po dvoch rokoch približne polovica. „Sú tam rôzne rodinné i pracovné dôvody, takže zvyčajne končí len jedna trieda, do ktorej ich zlúčime,“ uviedla Sládečková. V posledných rokoch je viditeľný trend, že o externé štúdium majú záujem aj ženy pracujúce ako opatrovateľky v zahraničí. „Chcú sa vrátiť späť na Slovensko, no ako kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, nie ako pomocný personál,“ skonštatovala riaditeľka školy.

SZŠ v Nitre plánuje získať nové priestory školy v areáli nemocnice

Nitra 17. decembra (TASR) – Stredná zdravotnícka škola v Nitre hľadá v spolupráci so svojím zriaďovateľom Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) nové priestory vhodné na presťahovanie školy. V súčasnosti škola pôsobí v dvoch prenajatých budovách, jedna sa nachádza v centre mesta, druhá v areáli nemocnice. „Učiteľky aj žiaci sa denne presúvajú medzi obidvoma budovami, čo je časovo náročné a aj fyzicky vyčerpávajúce. Hlavná budova v centre mesta je kompletne zaplnená až do večerných hodín, keďže máme aj externých žiakov vo večernom štúdiu. Ak by sme situovali výučbu len do tejto hlavnej budovy, museli by sme znížiť počty prijímaných žiakov. V súčasnej situácii zdravotníckej praxe, ktorej chýbajú zdravotnícki pracovníci, je zníženie počtu žiakov nemysliteľné,“ povedala riaditeľka školy Regina Sládečková.

Nové perspektívne priestory našla škola v nevyužívanom pavilóne v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre. Budova by podľa slov riaditeľky po celkovej rekonštrukcii plne vyhovovala potrebám školy, kapacitne by dokonca umožňovala aj zvýšenie počtu žiakov. Pripravená je štúdia rekonštrukcie objektu, ktorej objednávateľom bol NSK. Ak by sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu podľa tejto štúdie, škola by získala moderný vzdelávací komplex. „Problém sme začali riešiť už dávnejšie, momentálne sme v situácii, že po opakovaných rokovaniach súhlasí so zámerom vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre aj ministerstvo zdravotníctva. Náročný proces je už teda naštartovaný a verím, že sa nám ho podarí spolu so zriaďovateľom doviesť do úspešného konca,“ priblížila zámery školy jej riaditeľka.

Na snímke odborná učebňa na Strednej zdravotníckej škole v Nitre 17. decembra 2018. (Foto: TASR - Henrich Mišovič)

Škola počas svojej viac ako 70-ročnej histórie nikdy nesídlila vo svojich vlastných priestoroch. Tie súčasné, za ktoré platí nájmy, si prenajíma od Biskupstva Nitra, Fakultnej nemocnice Nitra a tiež Telovýchovnej jednoty AC Nitra, v priestoroch ktorej sa nachádza telocvičňa. Hlavná budova je majetkom biskupstva a vyžadovala by si komplexnú rekonštrukciu. „V súčasnej situácii biskupstvo do väčšej rekonštrukcie tejto starej budovy ísť nechce aj vzhľadom na dlhoročné zámery školy presťahovať sa do vyhovujúcejších priestorov. V prípade premiestnenia školy môže biskupstvo zrekonštruovať budovu pre potreby nového nájomcu. My ako nájomcovia zasa nemôžeme investovať do budovy, ktorá nepatrí samosprávnemu kraju,“ povedala Sládečková. SZŠ v Nitre plánuje získať nové priestory školy v areáli nemocnice

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z NITRIANSKEHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

25 rokov predáva kapustu na Miletičke: Pochádzam z generácie,…

Ak ste pravidelnými návštevníkmi známej Miletičky, meno…

Slovák Marek pracuje pre Teslu: Tvrdú morálku v práci vydržíte,…

Marek Vančo pracuje v americkej centrále Tesly v tíme autopilota pre samojazdiace…

O slovenskú gymnazistku majú záujem na Oxforde. Od vedeckej…

Paulína na sebe pracovala nad rámec toho, čo vyžaduje škola. Drina sa…

Mamou v dobe covidu: Nevedeli sme, čo nás čaká. Slovenky priznali,…

Strach o seba, aj dieťatko. Mamy musia s príchodom nového člena rodiny…

Chlapcov hnevá pri šachu aj futbale. Talentovaná rómska šachistka…

Šachistka Agátka Berková dokonca remizovala s ruským šachovým…

Uznávaná virologička: Prekonali ste covid-19? Toto by ste mali…

Vyšiel vám pozitívny test na covid-19? Prekonali ste ochorenie s miernymi…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…