Na košickej ZŠ Krosnianska 4 rozvíjajú schopnosti nadaných detí
TASR
TASR

Na košickej ZŠ Krosnianska 4 rozvíjajú schopnosti nadaných detí

V triedach pre nadaných sú osobité predmety, ako je napríklad predmet obohatenie, ktorý sa témami prispôsobuje záujmom detí, logická matematika alebo tvorivé písanie.

Na snímke hodina geometrie. Košice, 10. decembra 2018. — Foto: TASR František Iván

Košice 10. decembra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Krosnianska 4 je v Košiciach osobitá tým, že sa už dlhodobo a systematicky venuje talentovaným deťom. V rámci programu APROGEN realizuje vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou skupinovej integrácie.

"V jednom ročníku máme jednu až dve takéto triedy, na prvom stupni je maximálny počet detí v triede 12 a na druhom stupni 16. Spolu máme v deviatich ročníkoch zhruba 180 takýchto 'špecialkárov', celkový počet žiakov máme 587," uviedla pre TASR riaditeľka školy Danka Daneshjoová.

Výber do špeciálnych tried upravuje legislatíva, dieťa musí mať potvrdené intelektové nadanie na základe testov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), škola potom ešte posudzuje, či je žiak vhodný do skupinovej integrácie. Neraz sa stáva, že akoby sprievodným znakom nadania je tzv. Aspergerov syndróm a s týmito deťmi je veľmi špecifická práca. Učiteľom s deťmi pomáhajú okrem školského psychológa a špeciálneho pedagóga aj dvaja asistenti, ktorých škola získala s podporou eurofondov.

"Vzdelávanie nadaných vidíme ako veľmi perspektívne, pretože oni sú strategickým bohatstvom krajiny. Veríme, že nadaní ľudia, ak sa im budeme venovať od útleho veku a poskytneme im priestor, vytvoria tie najlepšie hodnoty a možnosti uplatnenia sa aj pre tých, ktorí nie sú tak nadaní," vysvetľuje riaditeľka motívy prístupu školy.

ZŠ Krosnianska 4 vznikla v roku 1983 a už vtedajšie vedenie hľadalo možnosti, ako sa venovať nadpriemerne nadaným deťom. Boli to triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, jazykov či športové triedy. V roku 1997 ako druhá škola na Slovensku realizovala projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti, ktorý viedla psychologička a pedagogička Jolana Laznibatová. Od roku 2008 je vzdelávanie nadaných ošetrené aj v školskom zákone a projektové overovanie vyústilo do programu APROGEN (Alternatívny program edukácie nadaných).

V triedach pre nadaných sú osobité predmety, ako je napríklad predmet obohatenie, ktorý sa témami prispôsobuje záujmom detí, logická matematika alebo tvorivé písanie. "Ďalším špecifikom je, že deti každoročne vytvoria ročníkovú prácu, ktorej obsah je podľa záujmu dieťaťa mimo rozsahu predmetov. Konzultantom je učiteľ alebo nejaký odborník z praxe. Na konci školského roka deti obhajujú túto prácu - na prvom stupni vo svojich triedach pred spolužiakmi a na druhom stupni formou školskej konferencie," priblížila riaditeľka. Heslom školskej konferencie je výrok Marka Twaina: "Nikdy som nedovolil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu."

Žiaci školy, a to nielen z tried pre nadaných, dosahujú mnohé úspechy v rámci predmetových olympiád, či už z matematiky, fyziky, chémie, geografie alebo dejepisu, výborné výsledky majú v debatných súťažiach, v programovaní, ale aj v športoch, ako je volejbal, futsal, florbal, basketbal či šach.

Košická ZŠ Krosnianska 4 je podľa INEKO opakovane najlepšou školou

V celoslovenskom rebríčku najlepších základných škôl, ktorý na základe testovania žiakov zverejňuje inštitút INEKO, sa už štyri roky po sebe prvé miesto nemení. Opakovane ho obsadzuje košická Základná škola (ZŠ) Krosnianska 4.

Jedným z dôvodov úspechu môže byť, že na tejto škole majú špeciálne triedy pre nadané deti. Takéto triedy však majú na Slovensku aj ďalšie školy, navyše bez mimoriadnych výsledkov žiakov z bežných tried by ZŠ prvenstvo nezískala. A v čom je teda recept na takýto úspech? "Mnohí sa nás pýtajú, ako to robíme a ako sa to dá dosiahnuť. Ja na to nemám veľmi odpoveď, pretože som nepôsobila na iných školách a neviem to porovnať," uviedla pre TASR riaditeľka školy Danka Daneshjoová. "Myslím si však, že naši učitelia majú záujem robiť svoju robotu kvalitne, rodičom záleží na tom, aby sa ich deti vzdelávali a v neposlednom rade žiaci počas vzdelávania na našej škole dostávajú relevantnú informáciu o tom, aké sú ich vedomosti."

Škola totiž v rámci hodnotenia dosiahla desať bodov z desiatich možných za to, že známky, ktoré dostávajú deti na vysvedčení, zodpovedajú aj výsledkom ich testovania. "Čiže, neklameme ich známkami. Je už potom na rodičovi, či je spokojný s hodnotením, alebo chce, aby sa jeho dieťa zlepšilo, samozrejme, aj dieťa má na výber," dodala Daneshjoová.

Poradie základných škôl určuje INEKO na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, ako sú olympiády a medzinárodné projekty. Testovanie sa týka predmetov slovenský jazyk a matematika. V minulosti sa pritom pri testovaní dával väčší dôraz na vedomosti, v súčasnosti je to práca s textom, kritické a tvorivé myslenie a čítanie s porozumením. "To našim žiakom vyhovuje, lebo práve k tomu ich vedieme, čiže - čím je to testovanie ťažšie, tým sú lepší," myslí si riaditeľka. Príčinou úspechu môže byť podľa nej aj to, že učitelia prenášajú prvky vzdelávania, ale aj nároky na žiakov zo špeciálnych do bežných tried.

Škola je nepretržite na čele rebríčka INEKO od školského roku 2014/2015, ale aj v rokoch pred tým bola v jeho popredí. "Veľmi sa tomu tešíme, ale je to aj zaväzujúce, pretože aj očakávania rodičov detí sú potom veľmi vysoké," skonštatovala Daneshjoová.

Na košickej ZŠ Krosnianska 4 si vytvorili vlastné logo i hymnu

Vlastné logo i hymnu má Základná škola (ZŠ) Krosnianska 4 v Košiciach. V znaku školy je žiariace slnko spolu s písmenom K a číslicou 4, keďže škola má hovorový názov "Ká štvorka".

Nové logo, ktoré nahradilo pôvodné ešte z čias socializmu, vytvorili žiaci z tried pre nadané deti. "Navrhli slniečko ako svetlo poznania aj vyjadrenie toho, že sa v škole dobre cítime. Nakreslili to, a potom spracovali v počítači, aby sa to dalo tlačiť," priblížila pre TASR riaditeľka školy Danka Daneshjoová.

Na snímke žiaci počas vyučovacej hodiny. Košice, 10. decembra 2018. (Foto: TASR František Iván)

Škole nechýba ani hymna, hudbu a text zložila s deťmi učiteľka hudobnej výchovy. Okrem iného sa v nej spieva: "Učíme sa ťažké veci, možno z nás budú vedci." Žiaci ju spievajú vždy pri nástupe na začiatku školského roka po štátnej hymne.

Svoje literárne a výtvarné práce prezentujú žiaci aj prostredníctvom školského časopisu Krosniačik. O jeho úrovni svedčí, že si v minulosti vyslúžil hlavnú cenu v súťaži školských časopisov v košickom regióne O skleného motýľa.

Žiakom je na škole k dispozícii Školský klub detí s pestrým programom a Centrum voľného času s krúžkovou činnosťou. "Medzi také najzaujímavejšie a najobľúbenejšie krúžky patria napríklad programovací, robotický, šachový, krúžok bridžu a logických hier, ale aj tvorivé dielne či debatný klub," uviedla riaditeľka. V ponuke na škole sú aj športové aktivity, obľúbený je volejbal, futsal, florbal, basketbal, ale aj bedminton či cezpoľný beh.

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z KOŠICKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Už ste čítali?

25 rokov predáva kapustu na Miletičke: Pochádzam z generácie,…

Ak ste pravidelnými návštevníkmi známej Miletičky, meno…

Slovák Marek pracuje pre Teslu: Tvrdú morálku v práci vydržíte,…

Marek Vančo pracuje v americkej centrále Tesly v tíme autopilota pre samojazdiace…

O slovenskú gymnazistku majú záujem na Oxforde. Od vedeckej…

Paulína na sebe pracovala nad rámec toho, čo vyžaduje škola. Drina sa…

Mamou v dobe covidu: Nevedeli sme, čo nás čaká. Slovenky priznali,…

Strach o seba, aj dieťatko. Mamy musia s príchodom nového člena rodiny…

Chlapcov hnevá pri šachu aj futbale. Talentovaná rómska šachistka…

Šachistka Agátka Berková dokonca remizovala s ruským šachovým…

Uznávaná virologička: Prekonali ste covid-19? Toto by ste mali…

Vyšiel vám pozitívny test na covid-19? Prekonali ste ochorenie s miernymi…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…