Dušanov syn do 3 rokov nerozumel ani rodičom. Obetavý otec mu vytvoril pomôcku, ktorá dnes pomáha po celom svete
Petronela Svečnjaková
Petronela Svečnjaková

Dušanov syn do 3 rokov nerozumel ani rodičom. Obetavý otec mu vytvoril pomôcku, ktorá dnes pomáha po celom svete

Vďaka programu Visual Reading sa autistické deti a deti so špeciálnymi potrebami učia spájať slabiky, rozširujú si slovnú zásobu jazyka a stimulujú mozgové centrá.

Naľavo autor programu Visual Reading Dušan Baranec; napravo chlapec, ktorý používa program — Foto: Visualreading.org/archív Dušana Baranca

BRATISLAVA 23. októbra - Jeho syn sa narodil ako dieťa so špeciálnymi potrebami a v troch rokoch stále nerozumel ničomu, čo mu rodičia hovorili. Otec preto vymyslel vlastný učebný program, ktorý sa uchytil aj v Poľsku, Maďarsku, Česku či USA. Na to, aby deti jeho program mohli využívať, stačí obyčajný tablet či počítač. Rozprávali sme sa s Dušanom Barancom, zakladateľom programu Visual Reading - Vizuálne čítanie. Projekt v decembri 2017 vyhral v slovenskom kole startupovej súťaže Chivas Venture.

Komu konkrétne pomáha program Visual Reading?

Visual Reading sleduje ciele v troch edukačných smeroch – špeciálna pedagogika, teda deti s vývinovými a inými poruchami, ďalej predškolské čítanie a tiež budovanie základov cudzieho jazyka u detí a dospelých, ktorí pochádzajú z krajín s výrazne odlišnou rečovou fonetikou.

Čo sa deti, ale aj dospelí vďaka programu naučia?

Niektoré deti, ktoré trávia veľa času s tabletom v rukách, začnú robiť aktivitu, ktorá má jasný edukačný zámer, niektoré deti s poruchou jemnej motoriky si vedia trénovať jej zlepšenie bez toho, aby to bola pre nich nepríjemná činnosť. Iné deti si rozširujú slovnú zásobu cudzieho jazyka, ďalšie ani nevedia, o čo v programe ide, napríklad autisti, a pritom rozvíjajú konkrétnu kategóriu reči. Deti majú možnosť vypočuť si tie isté slová desiatkykrát, čím v mozgu stimulujú centrá spracovania a produkcie reči. Niektoré málo vokálne deti spontánne opakujú, čo počujú, ďalšie sa vizuálne učia pochopiť syntézu slabík, ako napríklad M+A = MA či O+K = OK. Pedagógovia sa naučia pracovať s tabletom, vytvárať si vlastné lekcie.

Ako vznikol nápad na Visual Reading, prečo ste program začali vyvíjať?

Dôvodom bol môj syn, ktorý sa narodil ako dieťa so špeciálno-pedagogickými aj výchovno-vzdelávacími potrebami. Inými slovami, neučil sa opakovaním ako klasické deti. Preto som v roku 2008 začal rozmýšľať nad tým, ako mu ozrejmím základy čítania bez toho, aby som mu musel niečo vysvetľovať. Vysvetľovať som ani nemal ako – syn mal okrem iných ťažkostí kombinovanú formu dysfázie (neschopnosť plynulo hovoriť, pozn. red.) a v biologickom veku 36 mesiacov takmer ničomu nerozumel. Prvotný dizajn lekcií programu som teda navrhol špeciálne pre môjho syna. Na základe úspechu s ním, keď do prvého ročníka bežnej ZŠ nastúpil ako integrovaný, plynule čítajúci žiak, som sa v roku 2012 dohodol na spolupráci s PaedDr. Máriou Králikovou na overovaní programu s názvom Vizuálne čítanie. Pani Králiková je riaditeľkou MŠ Iľjušinova v Bratislave, kam môj syn predtým chodil. Spolupráca so škôlkou trvá dodnes a stále sa vyvíja. Najbližšie nás čaká overovanie konceptu interaktívna trieda.

Chlapec používa program Visual Reading.
Chlapec používa program Visual Reading. Foto: Archív Dušana Baranca

V čom sa výučba detí s autizmom a inými špeciálnymi potrebami odlišuje od klasických učebných postupov?

Každé dieťa so špeciálnymi potrebami je jedinečné. Je nemožné, aby ste našli dve rovnaké deti – pretože okrem toho, že budú mať rôzne poprepájané neurónové štruktúry v mozgu, budú vyrastať v inom prostredí. Príklady môžeme vidieť napríklad v rómskych osadách. Čo dieťa, to individuálny prípad, individuálny postup, individuálne stanovené ciele. Niekomu konkrétne postupy vyhovujú a napreduje, pri inom postupy zlyhávajú. Raz som na workshope v Prahe, ktorý bol venovaný agresivite a autoagresivite, počul krásny príklad toho, čo sa môže stať, keď sa autista, prípadne "asperger", zaradí do českého školského systému. Prvý typ týchto detí prejde výučbou na prvom a druhom stupni bez povšimnutia pedagógov, na výučbu druhého typu týchto detí si pedagógovia vystačia s vlastnou intuíciou a tretí typ, to sú také deti, pri ktorých intuícia pedagógov zlyháva a často je na výber iba zlé a ešte horšie riešenie. Povedal český terapeut Hynek Jůn.

Program Visual Reading môžu ovládať pedagógovia, rodičia aj deti. Ako konkrétne prebieha výučba?

Globálne môže program fungovať v niekoľkých režimoch – s dozorom pedagóga alebo bez neho, a so zapnutým bezchybným učením alebo bez neho, a v režime interaktívna trieda. Výučba potom prebieha tak, že dieťa trénuje konkrétne lekcie, podľa toho, aký má pedagóg edukačný zámer. V prípade režimu interaktívna trieda má žiak v ruke telefón a prikladá ho na čipy nalepené na predmetoch a sleduje, čo sa stane na obrazovke telefónu. Najdôležitejšie edukačné koncepty, ktoré sme v programe použili, sú bezchybné učenie (errorless learning), princíp posilnenia správania (behavior reinforcement) a koncepty rozvoja čítania – teda globálne čítanie, ktoré sa v našom regióne používa niekoľko desaťročí. Okrem týchto konceptov je v programe zahrnuté aj štruktúrované učenie, ktoré som do programu aplikoval ja - pozostáva z fázy učenia a z fázy testovania.

Môžu si pedagógovia či rodičia sami prispôsobovať a vytvárať obsah lekcií?

Nastavení výučby sú desiatky, majú širokú variabilitu a ich použitie spadá do kompetencie pedagóga. Program bude možné od decembra dopĺňať o vlastný obsah, momentálne obsahuje viac ako 1500 zvukov. Tento nový obsah bude možné zdieľať s ostatnými používateľmi programu a tiež rozšíriť program z tabletu aj do prostredia dieťaťa, s cieľom naštartovať konkrétne interakcie dieťaťa s predmetmi vôkol neho. Tento koncept voláme pracovne interaktívna trieda a začneme ho overovať v spolupráci s MŠ Iľjušinova. Veľmi sa teším na to, ako bude fungovať tzv. autopilot pre bezchybné učenie, ktorý nahradí manuálne nastavovanie systému. Túto inováciu zverejníme koncom novembra a pre používateľov bude znamenať to, že deti nebudú robiť pri lekciách chyby - v správnej odpovedi im pomáha program, čím sa odstráni možná averzia pri tréningu. Samozrejme, cieľom je to, aby dieťa napokon lekciu absolvovalo bez pomoci.

Chlapec a pedagogička pri výučbe Visual Reading  (MŠ Iľjušinova v Bratislave).
Chlapec a pedagogička pri výučbe Visual Reading (MŠ Iľjušinova v Bratislave). Foto: Visualreading.org

Aké sú skúsenosti používateľov programu? Dosiahli aj vďaka nemu pokroky?

Som šťastný, že som zatiaľ nestretol človeka, ktorý by si o mojom programe myslel, že stojí za nič. Reakcie ľudí na mojich školeniach sú veľmi pozitívne, a to je jeden z hlavných motivačných faktorov v mojej práci. Jeden pán z Prahy si môj program kúpil dvakrát po sebe so slovami, že tá aplikácia si to zaslúži.

Koľko ľudí v súčasnosti program používa?

Od septembra 2016 si program stiahlo 18 860 ľudí. Z toho program používa 3508 používateľov, z čoho je asi 600 platiacich. Je to zmes individuálnych zákazníkov, škôl, poradní, špeciálnych škol a podobne. Medzi krajinami vedie Poľsko (28 %), Česká republika (22 %), Maďarsko (14 %), Slovensko (12 %) a Spojené štáty americké (6 %). Tieto výsledky sú pre nás veľmi cenné, pretože zatiaľ nepoužívame žiadne marketingové nástroje.

Visual Reading je momentálne dostupný v ôsmich jazykových verziách. Ako prebieha vytvorenie novej jazykovej verzie?

Najdôležitejší element je človek, ktorý so mnou ide do štúdia – rodený hovorca bez rečovej chyby cudzineckého prízvuku, nachádzajúci sa v okolí Bratislavy, prípadne Slovenska. Podmienkou je, aby nemal problém stráviť tri dlhé hodiny rozprávaním v nahrávacom štúdiu, a aby mal dostatočné znalosti o svojom rodnom jazyku a reči. V ideálnom prípade by mohol byť aj spevák, moderátor alebo herec. Bez tohto človeka nevieme pridať do programu ďalší jazyk. Nahrávaniu v štúdiu predchádzajú preklady textov, analýza abecedy jazyka, vyhľadanie špecifík, ako napríklad dvojhlások a podobne. Celý proces trvá v ideálnom prípade jeden mesiac. Každý nový jazyk kontrolujeme celkovo štyrikrát, aby sme si boli istí, že sme použili najkvalitnejšie nadabované slová.

Dušan Baranec pri preberaní startupového ocenenia Chivas Venture 2017.
Dušan Baranec pri preberaní startupového ocenenia Chivas Venture 2017. Foto: Visualreading.org

Inšpirovali vás pri tvorbe programu Visual Reading iné projekty? Našli ste inšpiráciu možno aj v zahraničí?

Jediné, čo ma v roku 2007 inšpirovalo, bol program na výučbu hry na klavíri a čítania notového zápisu Hellen Hinnerovej, ukrajinskej učiteľky žijúcej v USA. Jeho dizajn bol atypický a z dnešného pohľadu by som povedal, že jeho autori použili koncept, v ktorom sa komplexná zručnosť, v tomto prípade výučba základov prstokladu a čítania notového zápisu, rozdelí na čiastkové zručnosti a tie sa trénujú oddelene. Tento prístup zviditeľnil nórsky klinický psychológ a pionier behaviorálnej analýzy Ivar Loovas vo svojej štúdii z roku 1987, ktorá sa týkala tréningu detí s poruchou autistického spektra.

Aká je podľa Vás budúcnosť programu Visual Reading?

Budúcnosť je vratké slovo, ktoré si každý môže vysvetliť po svojom. Projekt Visual Reading má hlboký a široký sociálny rozmer. Je priamo spojený s kvalitou života detí so špeciálnymi potrebami, ktoré raz budú mať štyridsať, či chceme alebo nie. Výsledky amerického výskumu, ktorý viedla Stephanie Lee hovoria, že každý dolár investovaný do ranej intervencie sa v dlhodobom horizonte vráti v priemere 3,5-násobne. A raná intervencia, to je aj výučba čítania a rozvoja reči u detí so špeciálnymi potrebami. Včas a správne podchytené deti majú v dospelosti vyššie platy, menej psychických porúch, menej kriminálneho správania, stabilnejšie pracovné miesta a “vyprodukujú” viac detí. Dôsledky sú ďalekosiahle.

Už ste čítali?

O slovenskú gymnazistku majú záujem na Oxforde. Od vedeckej…

Paulína na sebe pracovala nad rámec toho, čo vyžaduje škola. Drina sa…

Mamou v dobe covidu: Nevedeli sme, čo nás čaká. Slovenky priznali,…

Strach o seba, aj dieťatko. Mamy musia s príchodom nového člena rodiny…

Chlapcov hnevá pri šachu aj futbale. Talentovaná rómska šachistka…

Šachistka Agátka Berková dokonca remizovala s ruským šachovým…

Uznávaná virologička: Prekonali ste covid-19? Toto by ste mali…

Vyšiel vám pozitívny test na covid-19? Prekonali ste ochorenie s miernymi…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…