Do Petržalky opäť pocestujeme električkou
TASR
TASR

Do Petržalky opäť pocestujeme električkou

Bratislava a Košice majú v aktuálnom programovom období eurofondov šancu realizovať viaceré projekty zamerané na budovanie integrovaných dopravných systémov.

Bratislava 5. júla (OTS) - Dopravné problémy vo veľkých mestách na Slovensku sú všeobecne známe. Z dôvodu sťahovania sa ľudí z centier miest a novej výstavby v okolí sa zvyšuje potreba dochádzania z prímestských zón do centra. Služby verejnej hromadnej dopravy však zaostávajú: všetci vnímame ťažkosti, ktoré spôsobujú nepravidelné a riedke spojenia, nevýhodné prestupy a slabé prepojenie mestskej a prímestskej dopravy. V Bratislave a v Košiciach, dvoch najväčších slovenských mestách, sú tieto problémy logicky najvypuklejšie. Riešením spomínaných dopravných problémov je rozvoj integrovanej dopravy, čoho výsledkom má byť ľahšie a pohodlnejšie cestovanie v regiónoch a medzi regiónmi navzájom.

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava a Košice majú v aktuálnom programovom období eurofondov šancu realizovať viaceré projekty zamerané na budovanie integrovaných dopravných systémov. V Operačnom programe Doprava (OPD) je na tento cieľ vyčlenených celkovo 500 miliónov eur z Kohézneho fondu EÚ a zo štátneho rozpočtu. Nákup nových moderných trolejbusov a električiek, nových prímestských vlakov, modernizácia trolejbusových a električkových tratí či spracovanie Územného generelu hlavného mesta SR Bratislavy a Územného generelu mesta Košice sú súčasťou projektov v rámci prioritnej osi č. 4 – Integrované dopravné systémy. Územné generely dopravy komplexným spôsobom analyzujú dopravnú situáciu v týchto mestách a poskytujú najvhodnejšie riešenia na rozvoj ich nosného systému hromadnej dopravy.

Koľajové prepojenie Petržalky s centrum mesta

Jedným z hlavných projektov integrovanej dopravy v Bratislave, financovaných v rámci OPD, je koľajové prepojenie centra mesta s najväčším bratislavským sídliskom Petržalka. Električková trať by mala byť dokončená a uvedená do prevádzky do konca roku 2015. Hlavným cieľom stavby je začať budovať prepravný systém, ktorý bude schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich mestskou hromadnou dopravou v hlavnom meste. Bratislavský magistrát, ktorý je prijímateľom pomoci z eurofondov na tento projekt, vyhlásil v januári tohto roku verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy nosného systému mestskej hromadnej dopravy.

Vybudovanie koľajového prepojenia Petržalky a Šafárikovho námestia bude okrem iného znamenať aj rekonštrukciu Starého mosta. Ide o najstarší zachovaný most cez Dunaj v Bratislave a najstarší železničný most cez Dunaj na Slovensku. To, čo zostane zo Starého mosta, budú pamiatkovo chránené mýtne domčeky a piliere, avšak nie všetky, aby sa splnila požiadavka Európskej komisie na rozšírenie plavebného gabaritu, dva z nich odstránia a nahradia jedným. Most bude klenutý, v strede vyšší ako na okrajoch. Chodníky po oboch stranách dvojkoľajovej električkovej trate by mali byť široké 4,5 metra, z toho 1,5 metra pre cyklistov, ktorí budú po moste jazdiť jednosmerne, a 3 metre pre peších. Lávky sa rozšíria o vyhliadkové plochy, pričom v tých miestach bude mať most šírku cez 30 metrov. Koľaje budú zaliate do betónu, aby mohli cez most chodiť napríklad záchranné či požiarne vozidlá.

Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

Cieľom prioritnej osi č. 4 je rozvoj integrovanej dopravy, ktorá umožní ľahšie a pohodlnejšie cestovanie v regiónoch a medzi regiónmi navzájom. Základom dopravnej sústavy sa má stať koľajová, železničná, resp. električková sieť. Z pripravovaných projektov v Bratislave a v Košiciach možno napríklad spomenúť koľajové prepojenie Petržalky a Šafárikovho námestia, vybudovanie terminálov integrovanej osobnej prepravy a záchytných parkovísk v Bratislave a blízkom okolí, vybudovanie terminálu osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou či modernizáciu električkovej trate Námestie maratónu mieru – Hlavná stanica v Košiciach. Za prínosy možno označiť atraktívnejšiu verejnú osobnú dopravu, odľahčenie individuálnej dopravy a zlepšenie možností prestupu na iné druhy MHD.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach. Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc.

Investícia do Vašej budúcnosti Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Už ste čítali?

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…

Rasťo navštívil Severnú Kóreu: Hoci je to najkrutejší režim,…

Ľudia majú svojich diktátorov za bohov, ženy si môžu vybrať z 18 účesov,…

Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala,…

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero…

Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú…

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu,…

Vnuk Slováka z ikonickej fotky: Že je dedo slávny, sme zistili,…

Starý otec, Gusti Popovič prebýva v rodine maliara Ivana Popoviča naďalej. Napriek…

Kaštieľ Betliar odhalil ďalšie dobre ukryté tajomstvo: Reštaurátori…

Moderné technológie reštaurátorom umožňujú objavovať nové…

Bývalý skinhead z Prešova si vzal Rómku: Dnes sa bojím o naše…

Prešovčan Gabi bol zarytým skinheadom. Keď sa odsťahoval od partie do Anglicka,…

Slovenka najprv v USA upratovala domy, teraz hviezdi pred kamerami:…

Sny si plní v samotnej mekke filmu. Aj keď stále bojuje, robí naplno…