Koniec nebezpečným výrobkom: Výbor schválil prísnejšiu legislatívu EÚ
TASR
TASR

Koniec nebezpečným výrobkom: Výbor schválil prísnejšiu legislatívu EÚ

EÚ má viac chrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami a sprísniť dodržiavanie zákonov.

Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) — Foto: Mária Jakušová

Brusel 10.júla (OTS) - Zhodli sa členovia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Európskeho parlamentu (EP), keď schválili stanovisko spravodajcu EP k bezpečnosti výrobkov Miroslava Mikolášika (EĽS/KDH).

Ochrana pred nebezpečnými výrobkami na Slovensku musí byť rovnako silná ako napríklad vo Francúzsku či v Nemecku. Nové nariadenie to zabezpečí,“ uviedol Mikolášik. Ak EP na septembrovom plenárnom zasadnutí schváli jeho návrh nariadenia, legislatíva by mohla vstúpiť do platnosti 1. januára 2020. Nariadenie má chrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými, najmä tzv. harmonizovanými výrobkami, ktorých pravidlá sú už dnes zosúladené, ale nedodržiavané. Takéto výrobky sú pre spotrebiteľov potenciálne nebezpečné, poškodzujú životné prostredie a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže.

V praxi ide najmenej o 70 takýchto oblastí trhu EÚ, ochranu zabezpečia jednotné a efektívne postupy pre výkon trhového dohľadu s účinnosťou v celej EÚ. „Navrhujeme zriadiť testovacie strediská EÚ pre výrobky, zvýšiť počet kontrol i pokuty na odradenie nepoctivých výrobcov a distribútorov či posilniť status spotrebiteľských organizácií v systéme dohľadu nad trhom,“ predstavil Mikolášik príklady riešení, ktoré prináša nariadenie. Testovacie strediská EÚ majú poskytovať expertízu v zložitých oblastiach, ako je napríklad testovanie obsahu a množstva chemikálií v hračkách alebo v kozmetike. Orgány dohľadu nad trhom zasa majú získať nové právomoci. Schválenie stanoviska výborom ENVI uvítali spotrebiteľské organizácie naprieč EÚ.

Nariadenie sa týka desiatok oblastí, medzi nimi hračiek, kozmetických a čistiacich prostriedkov, strojových zariadení, batérií a akumulátorov, chemikálií, látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pneumatík, stavebných výrobkov, biocídnych výrobkov, pyrotechnických výrobkov, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, výťahov, tlakových zariadení, zdravotníckych pomôcok a iných. „Keď dnes napríklad 32 % hračiek či 58 % elektroniky nespĺňa požiadavky na bezpečnosť napriek kontrolám, pomôcť môže aj systém EÚ pru rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch,“ približuje spravodajca Mikolášik, ktorý je povolaním lekár.

Bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kameňmi vnútorného trhu s tovarom, ktorý je jedným z najväčších úspechov EÚ. Obchod s tovarom tvorí 75% obchodu vnútri EÚ a približne 25% HDP celej EÚ. Hodnota výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá EÚ, predstavuje viac ako 2 400 miliárd eur ročne, teda 69% celkovej hodnoty výrobkov v EÚ. Nariadenie je legislatívny akt s najvyššou právnou silou, ktorý má priamy dosah na život občanov EÚ.

Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Už ste čítali?

Na Slovensku ju posielali na potrat, Švajčiari zachránili jej…

Bežné vyšetrenie spustilo lavínu zlých správ. Tehotná…

V prvej ČSR sa jazdilo vľavo, hlavným mestom mala byť Žilina…

Československo bolo hospodárskou veľmocou, bolo ďaleko pred najväčšími…

Kouč osobného rozvoja: Mladí nie sú problém. Ani štyridsiatnici…

Kouč osobnostného rozvoja Andy Winson v rozhovore odhalil množstvo zaujímavých…

Pedagogička: Dieťa z domu odchádza celý život. Treba ho nechať…

Mení sa všetko okolo nás a spôsob výchovy nie je výnimkou.…

Babička z trhoviska v Nových Zámkoch dojala celý slovenský internet.…

Pani Margit roky pomáhala cudzím ľuďom. Dnes si staručká vdova privyrába…

Malá rodinná firma z Nitry slávi historický úspech: Ako prví…

Obrovský úspech pre Slovensko priniesla jedna malá firmička z Nitry.

Obetavý otec nosí hendikepovaného syna na chrbte, aby mu ukázal…

Najväčšou záľubou rodiny Benkovcov je turistika. A nevynechávajú…

Na Liptove sa pred svetom ukrýva čarovná dolina, ktorá je ideálna…

Iba málokde nájdete na takom malom kúsku toľko zaujímavostí.…