Čistá, lacná a bezpečná energia už do roku 2030: Vďaka britskému reaktoru, ktorý má vyššiu teplotu ako Slnko
Kristína Jurzová
Kristína Jurzová

Čistá, lacná a bezpečná energia už do roku 2030: Vďaka britskému reaktoru, ktorý má vyššiu teplotu ako Slnko

Tvorcovia sľubujú celému ľudstvu veľkú výhodu. Bezpečnú, lacnú a čistú energiu.

Fúzny reaktor ST40 dosahuje teplotu vyššiu, ako má Slnko. — Foto: To­ka­mak Energy/Flickr

LONDÝN 11. júna (Dobré noviny) - Populácia rastie a nároky na Zem sa stupňujú. A to aj v oblasti energetiky. Uspokojiť však všetky potreby bez toho, aby to neublížilo životnému prostrediu, je však náročné, ba takmer nemožné. Takmer. Británia totiž prišla so skvelým nápadom, vďaka ktorému sa začne vyrábať čistá a lacná energia.

Možné to bude vďaka pro­to­typu jad­ro­vého fúz­neho re­ak­tora ST40​, ktorého plazma dosahuje až 15 mi­li­ó­nov stup­ňov Cel­zia. Čiže viac, ako má samotné Slnko. S novinkou prišla súkromná spoločnosť To­ka­mak Energy, ktorá sídli v Oxforde a ktorá tvrdí, že takúto lacnú a čistú energiu začne domácnostiam distribuovať do roku 2030.

Prínos pre ľudstvo

„Ro­bíme veľké kroky k tomu, aby sme zís­ka­vali ener­giu po­mo­cou jad­ro­vej syntézy, a to aj vďaka tomu, že pô­so­bíme v sú­krom­nom sek­tore, ktorý je pružnejší. Na­ším cie­ľom je do­siah­nuť niečo, čo pri­ne­sie ce­lému ľud­stvu veľkú vý­hodu,“ uvie­dol ria­di­teľ spo­loč­nosti Jo­nat­han Car­ling s tým, že ide už o ich tretí reaktor, ktorý úspešne otestovali. Na rozdiel od starších "bratov" je však tento reaktor oveľa menší a pokojne by sme ho mohli prirovnať k dodávke

Vynára sa aj otázka, ako je možné, že teplota vyššia ako na Slnku neroztaví samotný reaktor. Odpoveď je podľa vedcov zo spoločnosti jednoduchá. Kontakt plazmy so stenami reaktora korigujú silným magnetickým poľom, vďaka ktorému nedôjde k ich vzájomnému kontaktu.

Havária nehrozí

Tu sa však ambície spoločnosti ani zďaleka nekončia. Plánujú totiž teplotu navýšiť na 100 miliónov stupňov Celzia. Netreba sa však obávať, že by došlo k jadrovej havárii, ako to bolo u našich ukrajinských susedov.

V reaktore totiž nedochádza k jadrovému štiepeniu, keď sa rozbíjajú atómy ťažkých chemických prvkov, ako je urán. Prebieha tu opačný proces, a to fúzia, ktorá sa odohráva aj na slnku. Princíp tohto procesu spočíva v tom, že jadrá ľahkého vodíka sa spájajú do hélia, pri čom sa tiež uvoľňuje energia.

Pozrite sa, ako to v reaktore prebieha v praxi:

Už ste čítali?

Pedagogička: Dieťa z domu odchádza celý život. Treba ho nechať…

Mení sa všetko okolo nás a spôsob výchovy nie je výnimkou.…

Babička z trhoviska v Nových Zámkoch dojala celý slovenský internet.…

Pani Margit roky pomáhala cudzím ľuďom. Dnes si staručká vdova privyrába…

Malá rodinná firma z Nitry slávi historický úspech: Ako prví…

Obrovský úspech pre Slovensko priniesla jedna malá firmička z Nitry.

Obetavý otec nosí hendikepovaného syna na chrbte, aby mu ukázal…

Najväčšou záľubou rodiny Benkovcov je turistika. A nevynechávajú…

Na Liptove sa pred svetom ukrýva čarovná dolina, ktorá je ideálna…

Iba málokde nájdete na takom malom kúsku toľko zaujímavostí.…

Čech a Slovenka sa vzali po 15-minútovej známosti. So svadbou…

Ich život nebol jednoduchý, no osud im napokon skrížil cesty. Toto je skutočný…

Muž, ktorý dal Slovensku Horalky, ich vymyslel vďaka chybe pri…

Kultová slovenská pochúťka má už viac ako 50 rokov. Za jej…

Súrodenci z Prešova vyrábajú nádherné sukne starodávnou technikou,…

Málokto na Slovensku si môže povedať, že je jediný. A ešte k tomu…