Spoznávajme regióny Slovenska
TASR
TASR

Spoznávajme regióny Slovenska

Podporná kampaň s názvom „Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov“ má za cieľ podporiť domáci cestovný ruch, formou podnietenia záujmu občanov o mestá a regióny Slovenska.

Foto: Kvalita z našich regiónov

Bratislava 19. júna (OTS) - Podporná kampaň s názvom „Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov“ má za cieľ podporiť domáci cestovný ruch, formou podnietenia záujmu občanov o mestá a regióny Slovenska. Jej úlohou je predstaviť občanom rozmanitosť Slovenska, krásne zákutia, pamätihodnosti, ktoré mnohí nepoznajú, ukázať im, čo môžu v daných regiónoch vidieť, navštíviť, zažiť, aké aktivity /športové, kultúrne, gastronomické, historické, technické, remeselné a ďalšie/ ponúkajú jednotlivé regióny, pozvať ich do miest a obcí a dať im tip na príjemne strávené chvíle. Postupne sa predstavuje 8 vybraných regiónov prostredníctvom rádia Jemné Melódie, v elektronických médiach www.cestovanie.sk a v týždenníkoch RegionPress, ktoré pokrývajú celé Slovensko. Úlohou je propagácia miest, obcí a regiónov Slovenska, ktoré sa aktívne zapoja do kampane, propagácia výrobcov, pestovateľov, podnikateľov v cestovnom ruchu, kultúrnych, prírodných a športových areálov daného regiónu, vzbudenie záujmu o využívanie domáceho cestovného ruchu.

Atraktívne výhry pobytov

Kľúčovým partnerom tejto kampane je Združenie miest a obcí Slovenska /ZMOS/, ktoré oslovilo svojich členov s možnosťou zapojiť sa do projektu. Neoddeliteľnou súčasťou sa stali podnikatelia v spomínaných regiónoch. O zatraktívnenie ponuky regiónu sa podnikatelia postarali aj tým, že pre návštevníkov pripravili cenový bonus v podobe zliav a atraktívne výhry počas týždňa venovaného ich regiónu. Občania, ktorí sa do konca júna zapoja do veľkej spotrebiteľskej ankety prostredníctvom www.cestovanie.sk, www.aktuality.sk, www.regionpress.sk a www.jemnemelodie.sk, môžu ochutnať Slovensko aj v podobe víkendových pobytov, gastronomických zážitkov a iných zaujímavých aktivít po celom Slovensku. Obchodné siete, ktoré sú partnermi projektu Kvalita z našich regiónov pripravili pre svojich zákazníkov vo svojich prevádzkach počas 8 víkendov trvania podpornej kampane propagáciu a ochutnávku produktov označených logom Kvalita z našich regiónov.

Naše cestovanie po Slovensku začínalo na Orave

Ako prvý v poradí bol propagovaný región Orava. Orava je dynamicky sa rozvíjajúci región ponúkajúci mnoho možností v oblasti cestovného ruchu, nechýbajú tu pracovné príležitosti, tradičné remeslá, ľudová aj moderne orientovaná kultúra a pestrá paleta príležitosti na aktívne strávenie voľného času. Navštíviť sa určite oplatí Oravský Zámok v obci Oravský Podzámok, Historický a Židovský cintorín v Dolnom Kubíne, Drevený artikulárny evanjelický kostol v Leštinách, zapísaný do zoznamu UNESCO, Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej, Múzeum oravskej dediny v Zuberci , či Oravskú priehradu v Námestove.

Malebná príroda Liptova

Druhým prezentovaným regiónom bol Liptov. Liptov je jedinečný región na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk a pasienkov, ktoré vytvorili predpoklad pre najväčšie prírodné ihrisko zábavy na Slovensku. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj lete a „zelená“ aréna plná prírodných krás, adrenalínu, aquaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie. Na svojom území má najväčší počet chránených prírodných oblastí na Slovensku a 50% rozlohy územia zaberajú lesy. Typická architektúra Liptova je dodnes zachovaná v živej dedine Vlkolínec, ktorá je chránená štatútom UNESCO, ale i v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Navštevovaným je aj drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži, jeden z najväčších v Európe.

Piešťany ako centrum Dolného Považia

Tretím propagovaným regiónom bolo Dolné Považie. Centrom Dolného Považia je mesto Piešťany. Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany sa nachádza v údolí dolného toku najdlhšej slovenskej rieky Váh a rozprestiera sa pod západnými svahmi Považského Inovca. Piešťany, mesto, ktoré vďačí za svoju ďalekosiahlu povesť jedinečným prírodným zdrojom - takmer 70° C teplej sírnej vode a liečivému peloidu - navracajúcim zdravie chorým na reumatické ochorenia. V okolí mesta sa vyskytujú štyri hradné zrúcaniny (Tematín, Beckov, Čachtický hrad, Červený Kameň), tri hrady so sprístupnenými expozíciami (Trenčiansky, Topoľčiansky a Nitriansky hrad) a jeden zámok (Smolenický zámok). Milovníkov hudby určite zláka návšteva klasicistického kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorý bol postavený ako reprezentačné sídlo rodiny Brunswickovcov koncom 18. storočia. Kaštieľ obklopuje rozsiahly anglický park, v ktorom sa počas svojej návštevy určite poprechádzal aj hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven. Vzácnosťou v okolí je nález Moravianskej venuše v obci Moravany nad Váhom, kde môžu turisti vidieť tiež krásny renesančný kaštieľ.

Hornatý Turiec láka na turistiku i cykloturistiku

Posledný májový týždeň patril regiónu Turiec. Región Turiec patrí k regiónom, ktoré ponúkajú dovolenkárovi prakticky všetko - nádherné prírodné scenérie, termálne pramene, kultúrne pamiatky, históriu, športové možnosti. Turiec sa nachádza v Turčianskej kotline, ktorá je obkolesená národnými parkami Veľka a Malá Fatra a Kremnickými vrchmi a pohorím Žiar. Okrem pešej turistiky má turčiansko-kremnický región ideálne podmienky pre obľúbenú cykloturistiku. Využiť možno Turčianskej magistrálu, Znievsku cyklocestu, či medzinárodnú 164 km dlhú diaľkovú cyklotrasu spájajúcu Slovensko s Poľskom. A tipy na pamiatky, ktoré treba v tomto regióne vidieť? Určite treba zažiť vyše sedemdesiatročnú železničnú trať SNP z Diviak do Banskej Bystrice, ktorá má 22 tunelov, mincovňu v Kremnici, Banské múzeum v štôlni Andrej v Kremnici, či Múzeum slovenskej dediny v Martine. Centrom a najvýznamnejším mestom Turca je mesto Martin s bohatou históriou s národným i kultúrnym významom. Sídli v ňom Matica Slovenská, Etnografické múzeum, Komorné divadlo alebo Slovenská národná knižnica. Nachádza sa tu tiež národná kultúrna pamiatka Národný cintorín, na ktorom je pochovaných mnoho známych osobností slovenskej kultúry a histórie.

Romantická a magická Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je mesto v centre vulkánu. Výbuch sopky zo stredu na povrch zeme vyvrhol bohaté žily drahých kovov a vzácnych minerálov. Je to magické a mystické miesto. Štiavnica bola kedysi tretím najväčším mestom Uhorska a jedným z najznámejších a najdôležitejších miest v Európe. Niekoľko storočí bola zdrojom bohatstva Rakúsko – Uhorska. Bola tu zriadená i prvá technická vysoká škola na svete. Štiavnica a okolité obce sú ako učebnica dejepisu, architektúry a krajinárstva. Štiavnica je na pohľad veľmi romantické miesto. Sú tu uličky a zákutia, ktoré priťahujú maliarov, fotografov, milovníkov umenia a milencov. V tomto roku si pripomína 20. výročie zápisu mesta a technických pamiatok v jeho okolí na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pre Štiavnické vrchy sú typické tajchy. Dodnes stojí 24 tajchov, uzavretých medzi horami. Mnohé z nich sú súčasťou turizmu. Samostatnú zmienku si zaslúži štiavnická Kalvária. Na kopci Scharfenberg, ktorý stojí priamo v epicentre niekdajšieho vulkánu, ju z darov bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín postavili jezuiti. Unikátne sú "sväté schody", napodobenina rímskych svätých schodov. V každom z 34 schodov bola uschovaná relikvia niektorého svätca.

Čo nové v Podunajsku?

Šiestym prezentovaným regiónom je Podunajsko. Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe, z juhu je ohraničený riekou Dunaj a zo severu jeho ramenom Malým Dunajom. Najväčším bohatstvom regiónu je voda. Celý Žitný ostrov je obrovskou zásobárňou podzemných vôd a jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí Slovenska. Prevažná časť územia bola v roku 1978 vyhlásená za Chránenú vodohospodársku oblasť. Veľký význam z hľadiska cestovného ruchu majú geotermálne pramene. Z nich vyviera voda o teplote nad 50 °C, so zvýšeným obsahom minerálnych látok, ktorá má blahodarné účinky na ľudský organizmus a priaznivo vplýva na choroby pohybového ústrojenstva. K najcennejším lokalitám tohto regiónu patrí Číčovské mŕtve rameno, kde príroda zachovala svoj pôvodný charakter. Pozoruhodným miestom regiónu je aj Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, národná prírodná rezervácia Klátovské rameno a Ostrov orliaka morského pri Gabčíkove. Okres Dunajská Streda patrí do Podunajského cestovného ruchu. Nachádza sa tu veľa kultúrnych a prírodných pamiatok, rekreačných stredísk, ktoré ponúkajú príležitosť na trávenie voľného času. Dunajská Streda je starobylé osídlenie v srdci Žitného ostrova, v juhozápadnej časti Slovenska. Veľký Meder, Šamorín, Gabčíkovo, vodné dielo Gabčíkovo, to všetko patrí do regióna Podunajsko.

Navštívili sme aj Dolný Zemplín

Zemplín je jedným z najväčších historických regiónov Karpatskej kotliny. Utvoril sa v období uhorského štátu. Centrom regiónu je mesto Michalovce. V tomto regióne sa nachádza viac chránených oblastí. Chránená krajinná oblasť Vihorlat svojou zaujímavosťou, nevšednosťou, špecifickými geologickým vývojom a výnimočnou faunou a flórou patrí medzi prírodné bohatstvá Slovenska. Pohorie Vihorlat je sopečného pôvodu, vypína sa do výšky 1076 m. Chránená krajinná oblasť Latorica sa nachádza na Zozname medzinárodne významných mokradí a zaraďuje sa k veľkoplošným chráneným územiam nížinného typu. Zaujímavosťou je veľké Vihorlatské jazero, nazývané Morské oko, je súčasťou národnej prírodnej rezervácie patriacej do CHKO Vihorlat. Patrí medzi najkrajšie prírodné jazerá na Slovensku. Zemplínska šírava je po Oravskej priehrade druhou najväčšou vodnou plochou na Slovensku s rozlohou 33 km2, dĺžkou 11 km a šírkou 3,5 m. Vzhľadom na veľký počet tropických dní a nocí patrí táto oblasť k najteplejším na Slovensku a má ideálne podmienky na rekreáciu. Pre milovníkov vodáckeho športu je príťažlivá rieka Laborec. Je splavná po celý rok od Strážskeho až po svoje ústie a je vhodná najmä na nenáročnú vodnú turistiku.

Na záver Bratislava a jej okolie

Na záver podpornej kampane „Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov“ sme sa vybrali do regiónu Bratislava. Bratislavský región je rozlohou síce najmenším regiónom na Slovensku, no svojim návštevníkom ponúka množstvo zaujímavých miest. Spomedzi všetkých ôsmych krajov Slovenska je ten Bratislavský tvorený štyrmi odlišnými regiónmi. Každý z nich ponúka niečo iné, výnimočné a krásne. Záhorie so svojimi borovicovými lesmi, hubárskymi oblasťami, historickými pamiatkami kam každoročne zavíta množstvo pútnikov, Malokarpatsko s vinicami, dobrým vínom a výbornou gastronómiou, Senecký región ukrývajúci krásne čisté vodné plochy a hlavné mesto Bratislava, kde sa dá zažiť ruch veľkomesta. To všetko sa dá nájsť v najmenšom kraji.

Už ste čítali?

Jusufova rodina zmenila Šamorín na hlavné mesto zmrzliny: Práškové…

Vraví sa, že Juhoslovania sú všade. Niektorí Šamorínčania…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na…

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu…

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť…

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…

Aj keď je úplne nevidiaca, učí na strednej škole: Študenti sa…

Odmalička snívala o tom, že sa bude predvádzať na javisku. Košičanka…

Byt v úplnom centre Bratislavy vymenili za šťastie na dedine:…

Nie všetky pokrokové projekty začínajú výpoveďou v korporáte.…

Práca v banke ju už nenapĺňala, pustila sa do výroby ženských…

Práca v banke si vyžaduje biznis oblečenie. Dobre o tom vedela už počas vysokej…

Pre koronu prišiel o prácu, tak piekol veterníky pre záchranárov.…

Keď prišiel Matúšov kolega s nápadom piecť koláče…