Slovenské pohľady približujú život a prácu jazykovedca H. Barteka
TASR
TASR

Slovenské pohľady približujú život a prácu jazykovedca H. Barteka

Jazykovedec Ján Kačala pokračuje v cykle Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. V tomto čísle sa objektom jeho záujmu stal život a vedecká práca jazykovedca Henricha Barteka.

— Foto: matica.sk

Bratislava 13. marca (TASR) - Marcové číslo mesačníka Slovenské pohľady ako úvodník publikuje úvahu spisovateľky Gabriely Rothmayerovej Rusko a matriošky. Nie je to však o ruskom štáte, ale o kriminálnom pozadí prípadu bývalého majiteľa televízie Markíza. Ten autorke poslúžil na všeobecnejší pohľad do politického zákulisia nášho parlamentu v nedávnej minulosti.

Rozsiahlu literárnovednú štúdiu "Z histórie i súčasnosti spolku Detvan v Prahe“ napísal Peter Cabadaj, pričom sa zameral najmä na literárne aktivity mladých slovenských spisovateľov študujúcich na rozhraní 19. a 20. storočia v tomto meste.

Literárnovedný, ale i politologický charakter má štúdia Márie Bátorovej „Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka.)“ Literárna vedkyňa sa v nej vracia do obdobia konca štyridsiatych a začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia a poukazuje na to, ako totalitná ideológia ovplyvnila literárnu tvorbu aj tých najtalentovanejších epikov.

Brniansky literárny vedec Ivo Pospíšil v historizujúcom a prierezovom článku „Dlhá a bohatá cesta“ sprítomnil históriu a kľúčové problémy brnianskych česko-slovenských konferencií v rokoch 1997-2017.

Širokú filozofujúcu esej „Kniha ako dielo – Work in Progress“ napísal Vincent Šabík. Nachádzame tu aj nasledujúcu myšlienku: (Súčasná) „estetika má už nemalé ťažkosti s definíciou umenia a umeleckého diela ako kategóriami. Dilema diferenciácií medzi moderným, postmoderným a predmoderných sa iba radikalizuje.“

Jazykovedec Ján Kačala pokračuje v cykle Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. V tomto čísle sa objektom jeho záujmu stal život a vedecká práca jazykovedca Henricha Barteka.

Publicistický žáner rozhovoru s esejistickou štylizáciou predstavuje „archívny Rozhovor“ Ľuby Šajdovej s jazykovedcom a vysokoškolským pedagógom Jozefom Mistríkom. Rozhovor má citačný názov „Menej balastu, viac zmysluplnosti“.

Z neliterárneho prostredia je rozhovor Daniely Ostatníkovej s lekárom, vysokoškolským  pedagógom a šéfredaktorom Bratislavských lekárskych listov Ivanom Hulínom “Univerzitné štúdium sa mení na výkony“ o vzťahu vedeckého bádania a univerzitného vzdelávania.

Próza je zastúpená poviedkou Petra Andrušku „Obraz“, lyrický žáner reprezentuje „veniec sonetov“ Martina Chudíka a ukážky z najnovšej tvorby Borisa Brendzu. Literárne podložie má aj krátka filozofujúca esej Pavla Tomašoviča „Proti noci v ústrety spolubytiu“, inšpirovaná reedíciou Tatarkovho diela „Sám proti noci“. Žáner literatúry faktu napĺňa ukážka z diela Milana Vároša „Osudy korunovačných klenotov na Slovensku“.

Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Dalimíra Hajka na knihu rozhovorov Jána Štrassera s knižnými vydavateľmi na Slovensku“ Osem vytrvalých“ a recenziu Petra Andrušku na básnickú zbierku Jaroslava Rezníka „Keď stíchne naša krv“.

V spoločenskej rubrike časopis publikuje nekrológ za literárnym kritikom a prekladateľom Jozefom Marušiakom a v rubrike Pripomíname si ako najstarších marcových jubilantov uvádza prozaičku Eriku Podlipnú, historika umenia Jána Bakoša, básnika a humoristu Milana Lechana, básnika Petra Telúcha a prozaičku Oľgu Feldekovú (všetci 75).

Už ste čítali?

Babička z trhoviska v Nových Zámkoch dojala celý slovenský internet.…

Pani Margit roky pomáhala cudzím ľuďom. Dnes si staručká vdova privyrába…

Malá rodinná firma z Nitry slávi historický úspech: Ako prví…

Obrovský úspech pre Slovensko priniesla jedna malá firmička z Nitry.

Obetavý otec nosí hendikepovaného syna na chrbte, aby mu ukázal…

Najväčšou záľubou rodiny Benkovcov je turistika. A nevynechávajú…

Na Liptove sa pred svetom ukrýva čarovná dolina, ktorá je ideálna…

Iba málokde nájdete na takom malom kúsku toľko zaujímavostí.…

Čech a Slovenka sa vzali po 15-minútovej známosti. So svadbou…

Ich život nebol jednoduchý, no osud im napokon skrížil cesty. Toto je skutočný…

Muž, ktorý dal Slovensku Horalky, ich vymyslel vďaka chybe pri…

Kultová slovenská pochúťka má už viac ako 50 rokov. Za jej…

Súrodenci z Prešova vyrábajú nádherné sukne starodávnou technikou,…

Málokto na Slovensku si môže povedať, že je jediný. A ešte k tomu…

V malej dedinke na východe tvorí Jarka vyšívané šaty, do ktorých…

Už od malička jej podávali ruky ihly a látky. Svoj detský sen si splnila…