Dobré noviny
KISKA: Financovanie sociálnych služieb bude podľa stupňa odkázanosti
TASR
TASR

KISKA: Financovanie sociálnych služieb bude podľa stupňa odkázanosti

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska.
Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. — Foto: TASR - Milan Kapusta
Štát by mal z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečiť spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni.

Bratislava 19. decembra (TASR) - Systém financovania sociálnych služieb na Slovensku sa od budúceho roka upraví. Vyplýva to z novely zákona z dielne rezortu práce, ktorú v utorok podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Ministerstvo práce počíta s tým, že prijatím novely zákona o sociálnych službách sa zefektívni systém viaczdrojového financovania, a to vďaka zavedeniu príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Štát by tak mal z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečiť spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni.

Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. "Takto ustanovený mechanizmus posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti, prispeje tiež k podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti a riešeniu úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách," predpokladá ministerstvo práce.

Novelou zákona sa má tiež zvýšiť povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby z doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1,65-násobok sumy životného minima.

Parlament odobril aj pozmeňujúce návrhy k novele, ktoré sa podarilo do zákona presadiť predstaviteľom Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Poskytovatelia totiž mali k novele viaceré výhrady. Pozmeňujúce návrhy v pléne predložili koaliční poslanci.

Systém hodnotenia kvality sociálnych služieb sa oddiali. Začne sa realizovať až od 1. septembra 2019, namiesto od 1. januára budúceho roka. Hrozilo by totiž, že najmä neverejní poskytovatelia by neboli schopní, vzhľadom na dnešný systém financovania, naplniť všetky kritériá. Dovtedy má byť aj jasné, akým spôsobom sa bude uplatňovať systém valorizácie štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnych služieb, nakoľko v roku 2018 vláda prvýkrát vydá nariadenie, ktorým stanoví výšku príspevku štátu na poskytovanie sociálnych služieb pre rok 2019.

Novela sa dotýka aj lehôt na vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti. Toto rozhodovanie zo strany samospráv sa bude aj naďalej riadiť zákonom o správnom konaní. V praxi to bude znamenať, že lehota na vydanie týchto rozhodnutí bude tak ako doteraz 60 dní a nebude sa predlžovať o ďalších 30 dní. Zjednoduší sa tiež prístup odkázaných ľudí, ako sú bezdomovci alebo týrané matky, k službám krízovej intervencie. V súčasnosti obec prispieva na poskytovanie týchto služieb len, ak si túto službu objedná. Po novom služby krízovej intervencie nebudú podmienené ich objednaním zo strany obcí.

Upraví sa aj samotné poskytovanie príspevku na sociálne služby. Nebude však podľa poradovníka do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel v rozpočte rezortu na daný rok. Mohlo by sa totiž v praxi stať, že ak by aj žiadateľ splnil všetky podmienky ustanovené v zákone, nemusel by získať tento príspevok. Schválením pozmeňujúceho návrhu má byť zachovaný rovnaký prístup a zaobchádzanie so všetkými prijímateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb.

Zmiernia sa aj kvalifikačné požiadavky na pracovníkov v komunitách. Po novom budú môcť vykonávať prácu v tejto oblasti aj ľudia bez vysokoškolského vzdelania, to si však budú musieť dorobiť.

Už ste čítali?

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…