Magazín Slovensko propaguje aj turistické krásy našej krajiny
TASR
TASR

Magazín Slovensko propaguje aj turistické krásy našej krajiny

Magazín Slovensko je reprezentačný časopis na propagáciu slovenských dejín a tradícií, slovenskej prírody, významných osobností a kultúrnych hodnôt života nášho ľudu. V tomto čísle prináša aj rozhovor so šéfom Matice Slovenskej M. Tkáčom.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. januára (TASR) - Magazín Slovensko - časopis pre Slovensko a slovenský svet je periodikum, ktoré kvartálne vydávajú Matica slovenská a tlačiareň Neografia, a.s. v Martine. Je to reprezentačný časopis, určený na propagáciu slovenských dejín a tradícií, slovenskej prírody, významných osobností a kultúrnych i materiálnych hodnôt života nášho ľudu. Koncom uplynulého roka uzavrel už 38. ročník svojho vychádzania. Uzavrel ho v rámci kvartálu štvrtým číslom s podtitulom „Zima 2016“.

Prevažnú časť tohto 48-stranového čísla veľkého formátu tvoria textovo-obrazové biografie našich významných osobností z bližšej i vzdialenejšej minulosti. Nájdeme tu populárne portréty národovca a publicistu, generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a účastníka i signatára Deklarácie slovenského národa, prijatej v Martine 30. novembra 1918 Jura Janošku, portrét spisovateľa a dlhoročného osobného lekára L. N. Tolstého, Ružomberčana Dušana Makovického, pripomenutie života a tvorby karikaturistu a animátora Viktora Kubala, život a dielo sochára Frica Motošku (okrem iného autora sochy J. M. Hurbana v Hlbokom), unikátne sprítomnenie diela Dušana Jurkoviča prostredníctvom jeho kúpeľnej budovy v Luhačoviciach na Morave i život a výtvarné dielo akademického maliara Ondreja Zimku.

Prírodné krásy a turistické zaujímavosti na Slovensku propagujú obrazovo-textové reportáže Zopár slovenských naj - európskych aj svetových a Najlepšie turistické sezóny od samostatnosti. Publikujú aj štúdiu o spôsobe života a tradičnej i súčasnej kultúre Goralov, svojrázneho etnika, žijúceho na pomedzí Oravy, Liptova a Spiša, a tiež článok Málinčania doma aj na Dolnej zemi o živote a kultúre, ale i sociálne podmienenom pohybe obyvateľov „zo spodku“ Slovenského Rudohoria - z obce Málinec. Viaceré celoštátne folklórne slávnosti s matičným pozadím zaznamenáva reportáž Od Bratislavy po Detvu.

Rovnocenné miesto v periodiku dostali i naši krajania, žijúci v zahraničí. Článok Krajania a desaťročnica ich úradu na konferencii prináša sumu informácií o činnosti Úradu pre Slovákov v zahraničí (ÚSŽZ) v uplynulom roku, ktorý bol uzavretý dvojdňovou odbornou konferenciou koncom októbra minulého roku v Bratislave. O premyslenej a nepretržitej vydavateľskej činnosti Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (Vojvodina v Srbsku) a Spolku Slovákov v Poľsku referuje článok Jubilejný Život a nový kalendár. Slovom „Život“ sa tu myslí mesačný tlačový orgán Slovákov v Poľsku, ktorého 700-té číslo vyšlo na jeseň minulého roku. Krajanom v Báčskom Petrovci sa v roku 2016 zasa podaril mimoriadny edičný čin. Ako originálnu publikáciu vydali prvý ročník Slovenského svetového kalendára na rok 2017.

Trojstranovú pozornosť časopis venuje aj literárnej udalosti roku 2016 - Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach. Obrazovo-slovná reportáž má názov Spisovateľský hlas (nielen) z Trenčianskych Teplíc, pričom treba zdôrazniť, že okrem spisovateľského Literárneho týždenníka je to jediné slovenské periodikom, ktoré tejto udalosti venuje náležitú pozornosť. Do tohto „literárneho odseku“ bezpochyby patrí aj reportáž o kultúrnom pôsobení Pamätného domu zakladateľa žánru literatúry faktu Vojtecha Zamarovského, ktorý je jeho rodným domom a nachádza sa tesne pod Trenčianskym hradom. Dnes plní prostredníctvom Pamätnej izby V. Z. nielen úlohy memoriálového múzea, ale aj svojrázneho múzea antiky s artefaktmi zo zbierok spisovateľa.

Ďalšia reportáž, kombinovaná rozhovorom s generálnym riaditeľom Jurajom Hegerom, približuje úspešnú vydavateľskú činnosť Vydavateľstva Slovart, orientovanú predovšetkým na tituly o Slovensku a od slovenských autorov.

Nielen vianočnú, ale všeobecne duchovnú atmosféru navodzuje článok Nástroje znejúce tisíckou píšťal o histórii i súčasnosti kostolných organov a o jednom z ich tvorcov - Gabrielovi Biesovi. Nechýba ani obrazová reportáž o histórii polstoročnej Bratislavskej lýry a ani všadeprítomná gastronómia. Tentoraz zasvätené gastronomické rady poskytol Lipták Štefan Packa.

Vstupným materiálom do čísla je dvojrozhovor s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom a správcom Matice slovenskej Marošom Smolcom. Rozhovor má titulok Rok zmien sa končí a ďalšie ešte prídu...

Už ste čítali?

Nitrania nesmelo ponúkli svoje farmárske čipsy obchodnému reťazcu.…

Poctivá práca prináša ovocie. Zemiakové lupienky od malej…

Policajti chceli zastaviť cestného piráta. Stačil jediný pohľad…

Policajti z Trenčína zaregistrovali auto, ktoré si to šinulo cez Trenčín…

Zomrel sovietsky hrdina, ktorý zachránil svet pred jadrovou…

Svet vzdáva hold hrdinovi, o ktorom dlhé roky nikto nevedel. Vďaka jeho rozhodnutiu…

Slovák dokáže vyrobiť topánky, ktoré vydržia celý život. V obchodoch…

Obchody sú síce plné najrôznejších topánok…