Vyšiel básnický debut Tona Škreka Zrkadlenie
TASR
TASR

Vyšiel básnický debut Tona Škreka Zrkadlenie

Zbierku bohato ilustroval a graficky upravil jeho priateľ, akademický maliar Igi Breza rodák z Oravy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bratislava 9. januára (TASR) - „Tichý básnik/ medzi štyrmi stenami./ V tichu, ako inak.“ To sú tri úvodné verše z básnického debutu Tona Škreka Zrkadlenie, ktorý koncom minulého roku vydalo vydavateľstvo Perfekt v Bratislave. Tieto vstupné verše predznamenávajú celkovú lyrickú atmosféru básnickej zbierky. Celkove štyridsaťosem lyrických impresií - lebo to je ich najpresnejšia charakteristika, autor tematicky rozčlenil do troch celkov: Pocity a hry, Nebezpečná vášeň a Bolo ako nebude.

Aj keď sa autor celkom oprávnene hlási k tichu v básni, ich zrod nebol celkom tichý. Ako sa dozvedáme zo záverečnej biografickej noticky, autor si nosnosť svojich lyrických textov najskôr odskúšal na viacerých poeticko-hudobných večeroch v pásme Pocity a hry. Tu „po prvýkrát predstúpil pred verejnosť so svojou tvorbou“. A to ho podnietilo k tomu, aby skomponoval básnickú zbierku a svoje texty vydal v klasickej knižnej podobe.

Tóno Škreko sa narodil v Trnave v roku 1979. So svojím básnickým debutom teda prichádza na širokú lúku slovenskej lyriky v netradične zrelom veku. Ale viditeľne. Predmetná zbierka nás presviedča, že autor si na báseň najskôr statočne zažil. Najzreteľnejšie je to vidieť na kompozícii i jednotlivých básňach tretej časti zbierky - Bolo ako nebude. Tu autor preukázal, že mu nie je ľahostajná ani spoločenská funkcia poézie. Nekompromisne a jednoznačne pomenúva viaceré neduhy súčasnej spoločnosti : „Toky bez korýt/ sa valia temným večerom. // A svet - ten verí v lepšie rána. // My už dávno nie.“ (Stromy) V priestore celej zbierky sa miešajú city a pocity smútku, nádeje, skepsy, niekedy i rezignácie, no ako zlatá niť sa všetkými básňami i kompozičnými celkami zbierky tiahne cit lásky v širokom zmysle slova. Básnikova nekonečná túžba po láske a jej ustavičné hľadanie mu vystupuje zo zahmleného zrkadla, na ktoré treba stále dýchať a vzápätí ho utierať, aby sme uvideli svoju tvár. Lenže - aj tak nevieme, ktorá je tá pravá. Či tá v zrkadle, alebo tá so skutočnou slanou kvapkou potu na čele.

Básnický debut je vždy prvou lyrickou vizitkou básnika, čo sa pokúša siahnuť poézii pod blúzku. V prípade debutu Tona Škreka je to tak trochu dvojnásobná vizitka. Zbierku totiž bohato ilustroval a graficky upravil jeho priateľ, akademický maliar Igi Breza (1965), rodák z Oravy. Ak správny výtvarný umelec precestoval Európu, Ameriku i Áziu a nechystá sa mu utiecť ani Austrália. „Nosnou inšpiráciou jeho maľby je príroda, nálady a atmosféra prírody, jej vnútorné sily a energia. Štýlovým východiskom jeho krajinárskej maľby sú romantizmus a realizmus. V maliarskom rukopise inklinuje k americkému abstraktnému expresionizmu a gestickej maľbe, k európskemu informelu, tachizmu a štrukturálnej maľbe“. Naslovovzatý teoretik umenia by túto charakteristiku určite rozšíril ešte o ďalšie zistenia. Z pohľadu primárnosti básnického textu je však rozhodujúce, že Brezove reprodukcie obrazov sa ku Škrekovej lyrike dokonale hodia. Umocňujú jej významové odkazy a potvrdzujú jej metaforiku i naliehavý rytmus. A navyše - nechýba im slovenskosť, slovenský duch. Najviac ho cítiť na obrazoch, kde sa prestupujú lesné a biblické motívy. (Ticho, Traja králi, Svet Evy, Rozprávka o lese, Milovať jeseň a i.)

Už ste čítali?

Myslíte si, že máte moc nad semaformi? Zistili sme, či tieto…

Poznáte to asi všetci. Stojíte pred priechodom pre chodcov, stláčate…

Bratislavčania zachraňujú životy. Na vešiak na námestí odkladajú…

Kruté mrazy trápia hlavne ľudí bez domova, ktorí trávia…

Ako vychovať dieťa tak, aby z neho vyrástol láskavý človek?

Dieťa potrebuje lásku tak, ako rastlina potrebuje pravidelné zalievanie.

Muž si chcel na Nový rok odfotiť Košice. Nečakane mu zapózovali…

Nejde o žiadnu fotomontáž. Fotografia, na ktorej sú zachytené Košice…