Publicistickou špecialitou Igora Wasserbergera sa stal jazz
TASR
TASR

Publicistickou špecialitou Igora Wasserbergera sa stal jazz

Špecializoval sa na analýzy súčasných vývojových trendov v jazze, historiografiu slovenskej populárnej hudby a profily významných jazzových osobností, ktoré publikoval v časopise Hudobný život.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) - Igor Wasserberger je poprednou osobnosťou slovenskej a českej jazzovej publicistiky a muzikológie. Hudobný teoretik, dramaturg, scenárista, hudobný kritik, saxofonista a pedagóg sa dnes dožíva 80 rokov.

Igor Wasserberger sa špecializoval na analýzy súčasných vývojových trendov v jazze, historiografiu slovenskej populárnej hudby a profily významných jazzových osobností, ktoré od konca 90. rokov 20. storočia publikoval v časopise Hudobný život.

Narodil sa 1. augusta 1937 v Bratislave. Na bratislavskej Vysokej škole pedagogickej (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) vyštudoval odbor slovenský a maďarský jazyk. Tieto predmety a hudobnú výchovu potom vyučoval v Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne a Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave.

Od 60. rokov 20. storočia sa Igor Wasserberger venoval teoretickej, kritickej a publicistickej činnosti v oblasti jazzu a modernej populárnej hudby. V rokoch 1963–1976 pracoval ako režisér ozvučenia Československej televízie (ČST) v Bratislave, kde mal na starosti výber hudby do televíznych programov. Zároveň bol od roku 1974 dramaturgom, neskôr i vedúcim dramaturgom tzv. malých hudobných žánrov v hudobnej redakcii ČST. Ako scenárista a dramaturg ČST spolupracoval na mnohých televíznych reláciách venovaných slovenskej populárnej hudbe.

Okrem iného sa podpísal pod naživo vysielanú rozhlasovú reláciu Štúdio mladých (1962–1963), v ktorej boli uvádzané popredné slovenské i české jazzové súbory.

Uznávaný hudobný teoretik bol členom rôznych festivalových a redakčných rád, komisií, porôt a zastával aj funkciu vedúceho dramaturga festivalu Bratislavská lýra.

Externe prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na bratislavskom Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Ako hosťujúci profesor pôsobil na Hudobnej fakulte Univerzity hudby a výtvarných umení vo Viedni (Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien). V roku 1988 získal Wasserberger titul kandidáta vied (CSc.) v odbore Hudobná veda v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave.

Zakladateľským počinom pre slovenskú lexikografiu ako aj významným príspevkom k československej jazzovej teórii a historiografii sa stal Jazzový slovník (1966), ktorý vznikol z Wasserbergerovej iniciatívy a s jeho značným autorským vkladom, uvádzajú zdroje. Tento počin viedol k myšlienke vytvoriť rozsiahlejšiu encyklopedickú prácu, na ktorej vzniku sa potom Igor Wasserberger ako jeden z redaktorov - editorov a hlavných autorov podieľal. Ide o dielo: Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1980–1990. Prispel aj do šesťzväzkovej publikácie Encyklopédia Slovenska (1977 – 1982). V spolupráci s Antonínom Matznerom napísal Wasserberger publikáciu Hrá džez (1968) ako aj dielo Jazzové profily (1969). Inštruktívnejšie poňatú prácu Základy džezovej interpretácie (1972, 1979) zostavil s Igorom Horváthom. Dielo Fenomény súčasného jazzu (2003) z pera Igora Wasserbergera prináša pohľad na súčasnú jazzovú scénu.

Značnú časť svojej pracovnej kapacity venoval Igor Wasserberger slovenskej populárnej hudbe. Aj jeho kontakty s českým hudobným a publicistickým prostredím boli vždy živé a plodné. Od roku 1992 žije hudobný publicista v českej Prahe. Ako člen Českej jazzovej spoločnosti pôsobil v období rokov 1994–1999 a členom muzikologickej komisie v Nadácii Český hudobný fond v Prahe bol v rokoch 1994 až 2001.

Už ste čítali?

Nitrania nesmelo ponúkli svoje farmárske čipsy obchodnému reťazcu.…

Poctivá práca prináša ovocie. Zemiakové lupienky od malej…

Policajti chceli zastaviť cestného piráta. Stačil jediný pohľad…

Policajti z Trenčína zaregistrovali auto, ktoré si to šinulo cez Trenčín…

Zomrel sovietsky hrdina, ktorý zachránil svet pred jadrovou…

Svet vzdáva hold hrdinovi, o ktorom dlhé roky nikto nevedel. Vďaka jeho rozhodnutiu…

Slovák dokáže vyrobiť topánky, ktoré vydržia celý život. V obchodoch…

Obchody sú síce plné najrôznejších topánok…