Bratislavská teplárenská plánuje na Patrónke výstavbu horúcovodu
TASR
TASR

Bratislavská teplárenská plánuje na Patrónke výstavbu horúcovodu

Napojením sa na nový horúcovod bude podľa zámeru možné v budúcnosti nahradiť lokálne plynové kotolne, nachádzajúce sa v objektoch tejto bratislavskej lokality.

Ilustrační foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 17. júla (TASR) - Bratislavská teplárenská, a. s., (BATAS) plánuje na bratislavskej Patrónke výstavbu horúcovodu pre účely zásobovania teplom. Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladaný rozpočtový náklad stavby je 2,46 milióna eur.

"Stavbou horúcovodu sa vytvoria podmienky pre centralizovanú dodávku tepla vo forme horúcej vody do objektov lokality Patrónka. Horúcovod je vyprojektovaný až do areálu bývalej Vojenskej nemocnice (Nemocnica sv. Michala), odkiaľ bude možné budovať lokálny rozvod tepla do odberných miest daných budúcim projektom v tomto areáli," zdôvodnila výstavbu spoločnosť.

Napojením sa na nový horúcovod bude podľa zámeru možné v budúcnosti nahradiť lokálne plynové kotolne, nachádzajúce sa v objektoch tejto lokality, systémom centrálneho zásobovania teplom (CZT) dodávajúcim teplo z teplárenského bloku Teplárne Západ a z kogeneračných zdrojov Prvej rozvojovej spoločnosti (PRS). "Odstavením existujúcich lokálnych plynových kotolní dôjde ku zníženiu emisií v danej lokalite," upozornila BATAS.

Podľa investičného zámeru ide o líniový objekt, ktorý sa tiahne v dĺžke 1365 metrov (m) od lokality Polianky v mestskej časti Dúbravka, križuje diaľnicu D2 a končí v areáli Nemocnice sv. Michala, v katastrálnom území Karlova Ves. Navrhovaný horúcovod vystupuje z objektu strojovne Teplárne Bratislava – Západ a pokračuje podzemným kolektorom k objektu pôvodného mazutového hospodárstva, odtiaľ pokračuje do areálu PRS, klesá pod úroveň terénu a pokračuje ďalej ako bezkanálové tepelné vedenie (BTV). V ďalšej časti trasy pokračuje miestnymi štrkovými, asfaltovými komunikáciami a trávnatými plochami, systémom BTV smerom k diaľnici D2, ktorú križuje asi 145 m od severného portálu tunela Sitina, v oceľových chráničkách.

"Ďalej je horúcovod vedený v blízkosti Dúbravskej cesty k Strednej škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru, ktorej areálom prechádza, pokračuje asfaltovou komunikáciou (stará Dúbravská cesta), vstupuje do areálu SAV, kde je pred betónovou bariérou potrubie ukončené uzatváracími armatúrami v uzávernej šachte, pred ktorou je z hlavnej horúcovodnej trasy vedená odbočka prechádzajúca popri Lamačskej ceste. Následne je potrubie cez chráničky umiestnené pod Lamačskou cestou a je privedené do areálu Nemocnice sv. Michala. Horúcovod je ukončený v koncovej vypúšťacej šachte," spresnila trasu v zámere BATAS.

Stavenisko sa bude počas výstavby horúcovodu nachádzať v priestoroch Teplárne Západ (úprava zdroja), v priestoroch Prvej rozvojovej spoločnosti, na verejných a mestských pozemkoch a komunikáciách v lokalite Patrónka Bratislava a v priestoroch bývalej Vojenskej nemocnice na Patrónke (Nemocnica sv. Michala).

Podľa zámeru sa predpokladá začiatok stavby horúcovodu v septembri tohto roku a ukončenie stavby v auguste budúceho roku. Predpokladaným začiatkom prevádzky stavby je september 2018.

Už ste čítali?

Slovenka Erika: Rakovina mi viac dala, ako vzala. Musela som…

Mladej Slovenke diagnostikovali rakovinu, liečbu však vníma ako veľké…

Hrobár Ľubor: Vyťali stromy a z citorínov robia kolotočiarske…

Počas rokov práce zažil všeličo, od opitého farára, cez splašené…

Slovenku vyhlásili za jednu zo 100 najvplyvnejších žien vo Švajčiarsku.…

Preraziť v zahraničí nie je jednoduché. Rodáčke z Nitry sa to však…

Prvá Slovenka nominovaná na juniorskú Nobelovu cenu: Nikde v…

Mladá Slovenka získala nomináciu na prestížne ocenenie. Podarilo…